Du kan uppgradera den inbyggda programvaran för headsetet via en Cisco IP-telefon (med fast programvara 12.5(1) eller senare), Jabber (version 12.6 eller senare) eller den senaste versionen av Cisco Webex. Du kan även uppgradera Cisco Headset 560-serien via Cisco Accessory Hub.

Under uppdateringen blinkar LED-lamporna på Cisco Headset 560-serien i följd från vänster till höger. LED-lamporna återgår till passiv status när uppgraderingen av programvaran har slutförts.

1

Gör något av följande om du vill påbörja uppgraderingen:

  • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en Cisco IP-telefon.
  • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator som kör Cisco Jabber.
  • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator som kör Cisco Webex.
  • Anslut ditt headset till en dator och gå till https://upgrade.cisco.com/accessories (endast Cisco Headset 560-serien).
2

Följ anvisningarna på skärmen.


 

Om headsetet inte börjar att uppdateras automatiskt, startar du om enheten.