Firmver za slušalice sa slušalicama možete nadograditi putem Cisco IP telefona (12.5 (1) ili novije verzije) na jabberu (verzija 12.6 ili noviji) ili na najnovijoj verziji kompanije Cisco Webex. Takođe možete da nadogradite Cisco Headset 560 Series preko Cisco Accessory Hub-a.

Tokom nadogradnje, LED-ove na bazi Cisco Headset 560 Series trepću u nizu sleva nadesno. Nakon uspešne nadogradnje softvera, led diode se vraćaju u stanje mirovanja.

1

Da biste započeli nadogradnju, izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Povežite slušalice sa USB kablom sa Cisco IP telefonom.
  • Povežite slušalice sa slušalicama sa USB kablom sa računarom pomoću programa Cisco Jabber.
  • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom pomoću Cisco Webexa.
  • Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom i idite na https://upgrade.cisco.com/accessories (samo za Cisco Slušalice 560).
2

Pratite uputstva na ekranu.


 

Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu automatski da se ažuriraju, ponovo pokrenite uređaj.