За да може да се записва аудиото, организаторите трябва да се присъединяват с VoIP.

1

Влезте в администрацията на сайта и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията „Опции на сайта“ отметнете Разрешаване на локален запис за срещи, събития, сесии за обучение на Webex и срещи на Webex Teams, за да позволите на потребителите да запазват записите директно на компютрите си.

3

За да се покаже отказ от отговорност преди локално записване на среща като MP4 файл, изберете Показвай отказ от отговорност за локален запис (само MP4) и въведете URL връзка към указанията за поверителност на организацията ви в текстовото поле.


 

Потребителите трябва да приемат отказа от отговорност, за да започнат да записват срещата.

4

Изберете Актуализиране.


 

Следните функции за запис в мрежата не са налични при локални записи MP4:

  • Преписи.

  • Записване на чатове, списъци с участници или файлове, споделени по време на срещата.