Domaćini moraju da se pridruže voIP-u da bi zvuk mogao da se snimi.

1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije proverite opciju Omogući lokalno snimanje za Webex sastanke, događaje, treninge i Webex Teams sastanke kako biste omogućili korisnicima da sačuvaju snimke direktno na svojim računarima.

3

Da bi se odricanje odgovornosti pojavilo pre lokalnog snimanja sastanka kao MP4 datoteke, izaberite opciju Prikaži odricanje odgovornosti samo za lokalno snimanje (samo MP4)i unesite URL vezu sa uputstvima za privatnost vaše organizacije u tekstualno polje.


 

Korisnici moraju da prihvate odricanje odgovornosti da bi započeli snimanje sastanka.

4

Izaberite ispravku.


 

Sledeće funkcije mrežnog snimanja nisu dostupne sa lokalnim MP4 snimcima:

  • Transkripcije.

  • Snimanje ćaskanja, lista učesnika ili datoteka deljenih tokom sastanka.