Prowadzący muszą dołączyć z VoIP, aby dźwięk był nagrywany.

1

Zaloguj się do Administracji witryny i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje .

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Włącz lokalne nagrywanie spotkań Webex, wydarzeń, sesji szkoleniowych i spotkań Webex Teams , aby umożliwić użytkownikom zapisywanie nagrań bezpośrednio na swoich komputerach.

3

 

Aby rozpocząć nagrywanie spotkania, użytkownicy muszą zaakceptować wyłączenie odpowiedzialności.

Aby przed lokalną rejestracją spotkania jako pliku MP4 pojawiło się wyłączenie odpowiedzialności, wybierz opcję Pokaż wyłączenie odpowiedzialności dla lokalnego nagrywania (tylko MP4) i wprowadź łącze URL do wytycznych prywatności organizacji w polu tekstowym.

4

 

Następujące funkcje nagrywania sieciowego nie są dostępne z lokalnymi nagraniami MP4:

  • Transkrypcje.

  • Nagrywanie czatów, list uczestników lub plików udostępnianych podczas spotkania.

Wybierz Zaktualizuj .