Hosty muszą połączyć się z VoIP, aby dźwięk został nagrany.

1

Zaloguj się do administracji witryny i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje.

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Włącz lokalne nagrywanie spotkań Webex, wydarzeń, sesji szkoleniowych i spotkań Webex Teams, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie nagrań bezpośrednio na swoich komputerach.

3

Aby zastrzeżenie pojawiło się przed lokalnym nagraniem spotkania jako pliku MP4, wybierz opcję Pokaż zastrzeżenie dla nagrywania lokalnego (tylko MP4)i wprowadź link URL do wytycznych dotyczących prywatności organizacji w polu tekstowym.


 

Użytkownicy muszą zaakceptować zastrzeżenie, aby rozpocząć nagrywanie spotkania.

4

Wybierz Aktualizuj.


 

Następujące funkcje nagrywania sieciowego nie są dostępne w przypadku lokalnych nagrań MP4:

  • Transkrypcje.

  • Nagrywanie czatów, list uczestników lub plików udostępnionych podczas spotkania.