Hosts moeten deelnemen met VoIP om de audio op te nemen.

1

Meld u aan bij Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Schakel in het gedeelte Site-opties Lokaal opnemen inschakelen voor Webex-vergaderingen, -gebeurtenissen, -trainingssessies en -Webex Teams-vergaderingen in om gebruikers toe te staan opnamen rechtstreeks op hun computer op te slaan.

3

 

Gebruikers moeten de vrijwaring accepteren om te beginnen met het opnemen van de vergadering.

Als u een disclaimer wilt weergeven voordat u een vergadering lokaal opneemt als MP4-bestand, selecteert u Disclaimer voor lokale opname weergeven (alleen MP4) en voert u in het tekstveld een URL-koppeling naar de privacyrichtlijnen van uw organisatie in.

4

 

De volgende functies voor netwerkopnamen zijn niet beschikbaar voor lokale MP4-opnamen:

  • Transcripties.

  • Opnemen van chats, deelnemerslijsten of bestanden die tijdens de vergadering zijn gedeeld.

Selecteren Bijwerken .