Aby se zvuk nahrával, musí se hostitelé spojit s VoIP.

1

Přihlaste se ke správě webu a přejděte na Možnost > konfigurace > běžných nastavení webu.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit místní nahrávání schůzek, událostí, školení a schůzek Webex Teams, abyste uživatelům umožnili ukládat nahrávky přímo do svých počítačů.

3

Pokud chcete mít před místně nahráváním schůzky jako soubor MP4 prohlášení o identitě financujícího, vyberte Zobrazit vyloučení odpovědnosti pro místní nahrávání (pouze MP4)a do textového pole zadejte odkaz URL pokynů k ochraně osobních údajů vaší organizace.


 

Uživatelé musí přijmout prohlášení o identitě financujícího, aby mohli schůzku nahrávat.

4

Zvolte Aktualizovat.


 

U místních nahrávek MP4 nejsou k dispozici následující funkce síťového záznamu:

  • Přepisy.

  • Nahrávání chatů, seznamů účastníků nebo souborů sdílených během schůzky.