Aby bylo možné zvuk zaznamenat, musí se hostitelé připojit pomocí služby VoIP.

1

Přihlaste se ke správě webu a přejděte na Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti .

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit místní nahrávání schůzek, událostí, školení a schůzek Webex Teams , abyste uživatelům umožnili ukládat záznamy přímo do svých počítačů.

3

 

Uživatelé musí přijmout upozornění, aby mohli zahájit nahrávání schůzky.

Chcete-li, aby se před místním nahráním schůzky jako soubor MP4 zobrazilo vyloučení odpovědnosti, vyberte možnost Zobrazit vyloučení odpovědnosti pro místní nahrávání (pouze MP4) a do textového pole zadejte odkaz URL na pokyny vaší organizace pro ochranu osobních údajů.

4

 

Následující funkce síťového záznamu nejsou k dispozici pro místní záznamy ve formátu MP4:

  • Přepisy.

  • Záznam konverzací, seznamů účastníků nebo souborů sdílených během schůzky.

Vyberte možnost Aktualizovat .