Aby bolo možné zaznamenať zvuk, hostitelia sa musia pripojiť k VoIP.

1

Prihláste sa do správy stránky a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti .

2

V časti Možnosti lokality skontrolujte Povoľte lokálne nahrávanie stretnutí, udalostí, školení a stretnutí Webex Teams aby používatelia mohli ukladať nahrávky priamo do svojich počítačov.

3

 

Používatelia musia prijať vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, aby mohli začať nahrávať schôdzu.

Ak chcete, aby sa pred lokálnym nahrávaním stretnutia ako súboru MP4 zobrazilo vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, vyberte Zobraziť vylúčenie zodpovednosti pre lokálne nahrávanie (iba MP4) a do textového poľa zadajte URL odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov vašej organizácie.

4

 

Nasledujúce funkcie sieťového nahrávania nie sú dostupné s lokálnymi MP4 nahrávkami:

  • Prepisy.

  • Nahrávanie rozhovorov, zoznamov účastníkov alebo súborov zdieľaných počas stretnutia.

Vyberte Aktualizovať .