מארחים חייבים להצטרף ל - VoIP כדי שהאודיו יוקלט.

1

היכנס לניהול האתר ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

בחלק 'אפשרויות אתר ', סמן הפעל הקלטה מקומית עבור פגישות, אירועים, הדרכות ופגישות של צוותי Webex כדי לאפשר למשתמשים לשמור הקלטות ישירות על המחשבים שלהם.

3

כדי שכתב ויתור יופיע לפני הקלטת פגישה מקומית כקובץ MP4, בחר הצג כתב ויתור עבור הקלטה מקומית (MP4 בלבד), והזן קישור URL להנחיות הפרטיות של הארגון שלך בשדה הטקסט.


 

על המשתמשים לקבל את כתב הוויתור כדי להתחיל להקליט את הפגישה.

4

בחר עדכן.


 

תכונות הקלטת הרשת הבאות אינן זמינות בהקלטות MP4 מקומיות:

  • תעתיקים.

  • הקלטה של צ'אטים, רשימות משתתפים או קבצים ששותפו במהלך הפגישה.