המארחים חייבים להצטרף עם VoIP כדי שהשמע יוקלט.

1

היכנס אל 'ניהול אתר' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות .

2

במקטע 'אפשרויות אתר', בדוק הפעל הקלטה מקומית עבור פגישות, אירועים, מפגשי הדרכה ופגישות של Webex כדי לאפשר למשתמשים לשמור הקלטות ישירות במחשבים שלהם.

3

 

המשתמשים חייבים לקבל את כתב הוויתור כדי להתחיל להקליט את הפגישה.

כדי שהופיע כתב ויתור לפני הקלטה מקומית של פגישה כקובץ MP4, בחר ב- הצג כתב ויתור עבור הקלטה מקומית (MP4 בלבד) , והזן קישור URL להנחיות הפרטיות של הארגון שלך בשדה הטקסט.

4

 

תכונות הקלטת הרשת הבאות אינן זמינות עם הקלטות MP4 מקומיות:

  • תמלולים.

  • הקלטה של צ'אטים, רשימות משתתפים או קבצים ששותפו במהלך הפגישה.

בחר עדכון .