Värdar måste delta med VoIP för att ljudet ska spelas in.

1

Logga in på webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du Aktivera lokal inspelning för Webex-möten, händelser, utbildningsmöten och Webex Teams-möten så att användare kan spara inspelningar direkt på sina datorer.

3

 

Användare måste godkänna friskrivningen för att börja spela in mötet.

Om du vill att en friskrivning ska visas innan du lokalt spelar in ett möte som en MP4-fil väljer du Visa friskrivning för lokal inspelning (endast MP4) och anger en URL-länk till din organisations sekretessriktlinjer i textfältet.

4

 

Följande nätverksinspelningsfunktioner är inte tillgängliga med lokala MP4-inspelningar:

  • Avskrifter.

  • Inspelning av chattar, mötesdeltagarlistor eller filer som delas under mötet.

Välj Uppdatering .