Създаване на програма

Програмата позволява на участниците удобно да се регистрират за всички свои събития едновременно. Всички събития в една програма споделят една и съща регистрационна форма.

Можете да променяте програмите, които сте създали на вашия Webex сайт по всяко време.

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex събития (класически).

2

Направете едно от следните неща:

  • В лявата навигационна лента изберете Създаване на нова програма.

  • На страницата Планиране на събитие или Редактиране на събитие изберете Добавяне на нова програма , която добавя събитието.

3

Укажете опциите на страницата, като отбележите следното:

  • Ако функцията за електронна търговия е включена, можете да изискате плащане за събитие, като въведете сума в полето За такса за събитие.

  • Ако функцията за промоционални кодове е включена и предлагате отстъпки за такси за събития, уверете се, че кодовете за промотиране са изпратени на участниците.

4

Изберете Създаване на програма.

5

Ако сте създали новата програма от страницата Планиране на събитие или Редактиране на събитие, изберете OK в полето за съобщение, което ви информира, че добавянето на това събитие променя опциите за регистрация, така че да е същото като тези на програмата.

Добавяне на събитие към програма

Всички събития в една програма споделят една и съща регистрационна форма. Участниците могат да изберат да се регистрират за всички събития в дадена програма едновременно.

Можете също да добавите събитие към програма, докато планирате или редактирате събитие.

Преди да започнете

След като добавите събитие към програма, вече не можете да променяте правилата за одобрение на регистрация.

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex събития (класически).

2

В лявата навигационна лента изберете Списък с програми.

3

Изберете заглавието на вашата програма.

4

Изберете дали искате да добавите ново събитие или събитие, което вече е било планирано.

5

Следвайте указанията, за да завършите действието си.

Добавяне на записано събитие към програма

Ако сте записали събития, които сте хоствани, можете да ги добавите към програма.

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex събития (класически).

2

В лявата навигационна лента изберете Списък с програми.

3

Изберете заглавието на вашата програма.

4

Изберете Добавяне на други записи към тази програма.

5

Изберете записите, които искате да добавите към програмата, след което изберете Добавяне.

6

Изберете Продължи.

Получаване на URL адреси за събитието, програмата или записа

След като влезете в webex сайта си, направете едно от следните неща:

  • За да получите URL адрес на събитие, отидете на "Събрания", след което изберете името на събитието, за да видите страницата с информация за събитието.

    За да свържете ИД на източник, използвайте адреса на събитието за участниците.

  • За да получите URL адрес на програма, отидете на Webex събития (класически) и изберете Списък с програми . Изберете името на програмата, за да видите URL адреса на програмата.

  • За да получите URL адрес за запис, отидете на Webex събития (класически) и изберете Моите записи на събития . Изберете името на записа, за да видите връзката Възпроизвеждане/Изтегляне.

Редактиране на програма

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex събития (класически).

2

В лявата навигационна лента изберете Списък с програми.

Създадените от вас програми имат квадратчета за отметка до тях.

3

Изберете заглавието на програмата, която искате да промените.

4

Изберете Редактиране на програмата.

5

Направете вашите промени, след което изберете Актуализиране на програмата.

Получавате автоматично имейл съобщение за тази актуализация.

Изтриване на програма

Не можете да изтривате програми, създадени от други хостове.

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex събития (класически).

2

В лявата навигационна лента изберете Списък с програми.

Появява се страницата "Управление на програми". Създадените от вас програми имат квадратчета за отметка до тях.

3

Поставете отметка в квадратчето за вашата програма и изберете Изтриване.