Een programma maken

Een programma stelt deelnemers in staat om zich in één keer voor alle gebeurtenissen in een programma te registreren. Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde registratieformulier worden gebruikt.

U kunt de programma's die u hebt gemaakt, op elk moment via uw Webex-site wijzigen.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in de navigatiebalk de optie Nieuw programma maken.

  • Selecteer op de pagina Een gebeurtenis plannen of op de pagina Gebeurtenis bewerken de optie Een nieuw programma toevoegen. Hiermee voegt u de gebeurtenis toe.

3

Geef de opties op de pagina op en houd daarbij rekening met het volgende:

  • Als de e-commercefunctie is ingeschakeld, kunt u betaling vereisen voor een gebeurtenis door een bedrag te typen in het vak Gebeurteniskosten.

  • Zorg dat u promotiecodes naar deelnemers verzendt als de promotiecodefunctie is ingeschakeld en u korting geeft op de gebeurteniskosten.

4

Selecteer Een programma maken.

5

Als u een nieuw programma hebt gemaakt met de pagina Een gebeurtenis plannen of Gebeurtenis bewerken, selecteert u OK in het berichtvak waarin u wordt informeren dat met het toevoegen van deze gebeurtenis de registratieopties worden gewijzigd en dezelfde opties beschikbaar worden als voor het programma.

Een gebeurtenis aan een programma toevoegen

Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde registratieformulier worden gebruikt. Deelnemers beschikken over de mogelijkheid om zich in één keer voor alle gebeurtenissen in het programma te registreren.

U kunt ook een gebeurtenis aan een programma toevoegen als u een gebeurtenis plant of bewerkt.

Voordat u begint

Nadat u een gebeurtenis aan een programma hebt toegevoegd, kunt u de goedkeuringsregels voor registratie niet meer wijzigen.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer in de navigatiebalk de optie Lijst met programma's.

3

Selecteer de titel van uw programma.

4

Selecteer of u een nieuwe gebeurtenis of een al geplande gebeurtenis wilt toevoegen.

5

Volg de aanwijzingen op het scherm om uw actie te voltooien.

Een opgenomen gebeurtenis aan een programma toevoegen

Als u de gebeurtenissen die u hebt gehost, hebt opgenomen, kunt u deze toevoegen aan een programma.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer in de navigatiebalk de optie Lijst met programma's.

3

Selecteer de titel van uw programma.

4

Selecteer Andere opnamen toevoegen aan dit programma.

5

Selecteer de opnamen die u aan het programma wilt toevoegen en selecteer Toevoegen.

6

Selecteer Doorgaan.

URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen

Nadat u zich hebt aanmelden bij uw Webex-site, gaat u op een van de volgende stappen uit:

  • Als u een gebeurtenis-URL wilt verkrijgen, gaat u naar Vergaderingen en selecteert u de naam van de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisinformatie weer te geven.

    Om bron-id's te koppelen, gebruikt u het gebeurtenisadres voor de deelnemers.

  • Als u een programma-URL wilt verkrijgen, gaat u Webex Events (klassiek) en selecteert u Lijst met programma's. Selecteer de naam van het programma om de programma-URL te bekijken.

  • Als u een opname-URL wilt verkrijgen, gaat u Webex Events (klassiek) en selecteert u Mijn gebeurtenisopnamen . Selecteer de naam van de opname om de koppeling Afspelen/downloaden weer te geven.

Een programma bewerken

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer in de navigatiebalk de optie Lijst met programma's.

Naast de programma's die u hebt gemaakt, worden selectievakjes weergegeven.

3

Selecteer de titel van het programma dat u wilt wijzigen.

4

Selecteer Programma bewerken.

5

Breng uw wijzigingen aan en selecteer Programma bijwerken.

U ontvangt een automatisch e-mailbericht over deze update.

Een programma verwijderen

U kunt geen programma's verwijderen die door andere hosts zijn gemaakt.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer in de navigatiebalk de optie Lijst met programma's.

De pagina Programma's beheren wordt geopend. Naast de programma's die u hebt gemaakt, worden selectievakjes weergegeven.

3

Schakel het selectievakje voor uw programma in en klik op Verwijderen.