Vytvořit program

Program umožňuje účastníkům pohodlně se zaregistrovat na všechny své akce najednou. Všechny události v programu sdílejí stejný registrační formulář.

Programy vytvořené na webu Webex můžete kdykoli upravit.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Prokažte některý z následujících akcí:

  • Na levém navigačním panelu vyberte Vytvořit nový program.

  • Na stránce Naplánovat událost nebo Upravit událost vyberte Přidat nový program , který událost přidá.

3

Zadejte možnosti na stránce a pořiděte následující:

  • Pokud je funkce elektronického obchodování zapnutá, můžete pro událost vyžadovat platbu zadáním částky do pole poplatek za událost.

  • Pokud je funkce propagačních kódů zapnutá a nabízíte slevy na poplatky za události, ujistěte se, že jsou účastníkům odeslány propagační kódy.

4

Vyberte Vytvořit program.

5

Pokud jste nový program vytvořili na stránce Naplánovat událost nebo Upravit událost, vyberte v okně zprávy možnost OK s informacemi, že přidání této události změní možnosti registrace tak, aby byly stejné jako možnosti programu.

Přidání události do programu

Všechny události v programu sdílejí stejný registrační formulář. Účastníci se mohou rozhodnout zaregistrovat se na všechny události v programu najednou.

Událost můžete do programu přidat také při plánování nebo úpravách události.

Než začnete

Po přidání události do programu již nelze měnit pravidla schválení registrace.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Na levém navigačním panelu vyberte Seznam programů.

3

Vyberte název programu.

4

Vyberte, zda chcete přidat novou událost nebo událost, která již byla naplánována.

5

Akci dokončete podle pokynů.

Přidání zaznamenané události do programu

Pokud jste zaznamenali události, které jste hostili, můžete je přidat do programu.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Na levém navigačním panelu vyberte Seznam programů.

3

Vyberte název programu.

4

Vyberte Přidat další nahrávky do tohoto programu.

5

Vyberte nahrávky, které chcete přidat do programu, a pak vyberte Přidat.

6

Vyberte možnost Pokračovat.

Získání adres URL pro událost, program nebo záznam

Po přihlášení k serveru Webex prováděte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li získat adresu URL události, přejděte na Schůzky a vyberte název události a zobrazte stránku Informace o události.

    Chcete-li přidružit zdrojová ÍD, použijte adresu události pro účastníky.

  • Chcete-li získat adresu URL programu, přejděte na položku Události Webex (classic) a vyberte seznam programů . Výběrem názvu programu zobrazíte adresu URL programu.

  • Chcete-li získat adresu URL záznamu, přejděte na webové události (classic) a vyberte položku Moje záznamy událostí . Výběrem názvu záznamu zobrazíte odkaz Přehrávání/stažení.

Úprava programu

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Na levém navigačním panelu vyberte Seznam programů.

Vytvořené programy mají vedle nich zaškrtávací políčka.

3

Vyberte název programu, který chcete upravit.

4

Vyberte Upravit program.

5

Proveďte změny a pak vyberte Aktualizovat program.

O této aktualizaci obdržíte automatickou e-mailovou zprávu.

Odstranění programu

Programy vytvořené jinými hostiteli nelze odstranit.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte Webové události (klasické).

2

Na levém navigačním panelu vyberte Seznam programů.

Zobrazí se stránka Spravovat programy. Vytvořené programy mají vedle nich zaškrtávací políčka.

3

Zaškrtněte políčko pro program a vyberte Odstranit.