Kreiraj program

Program omogućava učesnicima da se istovremeno prikladno registruju za sve njegove događaje. Sva dešavanja u programu dele isti registracioni obrazac.

Programe koje ste kreirali na Webex lokaciji možete izmeniti u bilo kom trenutku.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Uradite nešto od sledećeg:

  • Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Kreiraj novi program.

  • Na stranici "Planiranje događaja" ili "Uređivanje događaja" izaberite stavku Dodaj novi programkoji dodaje događaj.

3

Navedite opcije na stranici, na sledeći način:

  • Ako je funkcija e-trgovine uključena, možete da zahtevate plaćanje za događaj upisivanjem iznosa u polje "Naknada za događaj".

  • Ako je funkcija šifara za promociju uključena i nudite popuste za naknade za događaje, uverite se da se šifre za promociju šalju učesnicima.

4

Izaberite stavku Kreiraj program.

5

Ako ste kreirali novi program sa stranice "Planiranje događaja" ili "Uređivanje događaja", u okviru za poruke kliknite na dugme "U redu", obaveštavajući vas da dodavanje ovog događaja menja opcije registracije tako da budu iste kao one u programu.

Dodavanje događaja programu

Svi događaji u programu dele isti obrazac za registraciju. Učesnici mogu istovremeno da odaberu da se registruju za sva dešavanja u programu.

Događaj možete dodati i programu prilikom zakazivanja ili uređivanja događaja.

Pre nego što počneš

Nakon što programu dodate događaj, više ne možete da menjate pravila o odobravanju registracije.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Lista programa.

3

Izaberite naslov programa.

4

Izaberite da li želite da dodate novi događaj ili događaj koji je već planiran.

5

Sledite odzive da biste dovršili radnju.

Dodavanje snimljenog događaja programu

Ako ste snimili događaje koje ste ugostili, možete ih dodati programu.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Lista programa.

3

Izaberite naslov programa.

4

Izaberite Dodaj druge snimke ovom programu.

5

Izaberite snimke koje želite da dodate programu, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

6

Kliknite na dugme Nastavi.

Pribavi URL adrese za svoj događaj, program ili snimanje

Kada se prijavite na Webex lokaciju, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dobili URL adresu događaja, idite na sastanke, a zatim izaberite ime događaja da biste prikazali stranicu "Informacije o događaju".

    Da biste povezali ID-ove izvora, koristite adresu događaja za učesnike.

  • Da biste dobili URL adresu programa, idite na Webex Events (klasične) i izaberite stavku Lista programa. Izaberite ime programa da biste videli URL adresu programa.

  • Da biste nabavili URL adresu za snimanje, idite na Webex Events (klasične) i izaberite stavku Moji snimci događaja. Izaberite ime snimka da biste videli vezu Reprodukcija/preuzimanje.

Uređivanje programa

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Lista programa.

Pored njih su programi koje ste kreirali polja za potvrdu.

3

Izaberite naslov programa koji želite da izmenite.

4

Izaberite uredi program.

5

Izvršite promene, a zatim izaberite stavku Ažuriraj program.

Dobijate automatsku e-poruku o ovoj ispravci.

Brisanje programa

Ne možete izbrisati programe koje su kreirali drugi domaćini.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Lista programa.

Pojavi se stranica "Upravljanje programima". Pored njih su programi koje ste kreirali polja za potvrdu.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za program i potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši.