Utwórz program

Program umożliwia uczestnikom wygodne rejestrowanie się wszystkich wydarzeń w tym czasie. Wszystkie zdarzenia w programie mają ten sam formularz rejestracyjny.

Programy utworzone w witrynie Webex można w dowolnym momencie zmodyfikować.

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz Webex Events (classic).

2

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Utwórz nowy program.

  • Na stronie Planowanie wydarzenia lub Edytowanie zdarzenia wybierz pozycję Dodaj nowy program , który dodaje zdarzenie.

3

Określ opcje na stronie, zwracając się do następujących elementów:

  • Jeśli włączono funkcję handlu elektronicznego, można wprowadzić opłatę za wydarzenie, wpisując kwotę w polu Opłata za wydarzenie.

  • Jeśli funkcja kodów promocyjnych jest włączona i oferujesz zniżki na opłaty za wydarzenia, upewnij się, że kody promocyjne są wysyłane do uczestników.

4

Wybierz pozycję Utwórz program.

5

Jeśli nowy program został utworzony na stronie Planowanie zdarzenia lub Edytuj zdarzenie, wybierz przycisk OK w oknie komunikatu, informując, że dodanie tego zdarzenia spowoduje zmianę opcji rejestracji na taką samą, jak w przypadku programu.

Dodawanie wydarzenia do programu

Wszystkie zdarzenia w programie mają ten sam formularz rejestracyjny. Uczestnicy mogą zarejestrować się dla wszystkich wydarzeń w programie w tym samym czasie.

Zdarzenie można również dodać do programu podczas planowania lub edytowania zdarzenia.

Przed rozpoczęciem

Po dodaniu zdarzenia do programu nie można już modyfikować reguł zatwierdzania rejestracji.

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz Webex Events (classic).

2

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Lista programów.

3

Wybierz tytuł programu.

4

Wybierz, czy chcesz dodać nowe zdarzenie, czy zdarzenie, które zostało już zaplanowane.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie.

Dodawanie zarejestrowanego zdarzenia do programu

Jeśli zarejestrowano zdarzenia, które zostały hostowane, można dodać je do programu.

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz Webex Events (classic).

2

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Lista programów.

3

Wybierz tytuł programu.

4

Wybierz pozycję Dodaj inne nagrania do tego programu.

5

Zaznacz nagrania, które chcesz dodać do programu, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

6

Kliknij przycisk Kontynuuj.

Uzyskiwanie adresów URL dla wydarzenia, programu lub nagrania

Po zalogowaniu się do witryny webex wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uzyskać adres URL zdarzenia, przejdź do spotkania, a następnie wybierz nazwę wydarzenia, aby wyświetlić stronę Informacje o wydarzeniu.

    Aby skojarzyć identyfikatory źródłowe, użyj adresu zdarzenia dla uczestników.

  • Aby uzyskać adres URL programu, przejdź do webex events (classic) i wybierz pozycję Lista programów. Wybierz nazwę programu, aby wyświetlić adres URL programu.

  • Aby uzyskać adres URL nagrania, przejdź do witryny Webex Events (classic) i wybierz pozycję Moje nagrania z wydarzenia . Wybierz nazwę nagrania, aby wyświetlić łącze Odtwarzanie/Pobieranie.

Edytowanie programu

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz Webex Events (classic).

2

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Lista programów.

Utworzone programy mają obok nich pola wyboru.

3

Wybierz tytuł programu, który chcesz zmodyfikować.

4

Wybierz pozycję Edytuj program.

5

Wprowadzać zmiany, a następnie wybrać pozycję Aktualizuj program.

Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail dotyczącą tej aktualizacji.

Usuwanie programu

Nie można usuwać programów utworzonych przez inne hosty.

1

Zaloguj się do witryny webex i wybierz Webex Events (classic).

2

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Lista programów.

Zostanie wyświetlona strona Zarządzanie programami. Utworzone programy mają obok nich pola wyboru.

3

Zaznacz pole wyboru programu i wybierz pozycję Usuń.