Opprett program

Et program lar deltakerne enkelt registrere seg for alle arrangementene samtidig. Alle hendelsene i et program deler samme registreringsskjema.

Du kan når som helst endre programmene du opprettet på Webex-området.

1

Logg på Webex-området, og velg Webex-hendelser (klassisk).

2

Gjør ett av følgende:

  • Velg Opprett nytt program i navigasjonsfeltet til venstre.

  • Velg Legg til et nytt program på siden Planlegg en hendelse eller Rediger hendelse , som legger til hendelsen.

3

Angi alternativene på siden, og legg merke til følgende:

  • Hvis e-handelsfunksjonen er slått på, kan du kreve betaling for et arrangement ved å skrive inn et beløp i Hendelsesgebyr-boksen.

  • Hvis funksjonen for kampanjekoder er slått på og du tilbyr rabatter for arrangementsgebyrer, må du kontrollere at kampanjekoder sendes til deltakerne.

4

Velg Opprett et program.

5

Hvis du opprettet det nye programmet fra siden Planlegg en hendelse eller Rediger hendelse, velger du OK i meldingsboksen, og informerer deg om at det å legge til denne hendelsen endrer registreringsalternativene slik at de blir de samme som for programmet.

Legge til en hendelse i et program

Alle hendelser i et program deler samme registreringsskjema. Deltakere kan velge å registrere seg for alle hendelsene i et program samtidig.

Du kan også legge til en hendelse i et program mens du planlegger eller redigerer en hendelse.

Før du begynner

Når du har lagt til en hendelse i et program, kan du ikke lenger endre regler for registreringsgodkjenning.

1

Logg på Webex-området, og velg Webex-hendelser (klassisk).

2

Velg Liste over programmer i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg tittelen på programmet.

4

Velg om du vil legge til en ny hendelse eller en hendelse som allerede er planlagt.

5

Følg instruksjonene for å fullføre handlingen.

Legge til en innspilt hendelse i et program

Hvis du har registrert hendelser du har vært vert for, kan du legge dem til i et program.

1

Logg på Webex-området, og velg Webex-hendelser (klassisk).

2

Velg Liste over programmer i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg tittelen på programmet.

4

Velg Legg til andre innspillinger i dette programmet.

5

Velg innspillingene du vil legge til i programmet, og velg deretter Legg til.

6

Velg Fortsett.

Få tak i URL-adresser for arrangementet, programmet eller opptaket

Når du har logget deg på Webex-området, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil hente en URL-adresse for hendelse, går du til Møter og velger navnet på hendelsen for å vise siden Hendelsesinformasjon.

    Hvis du vil tilknytte kilde-IDer, bruker du hendelsesadressen for deltakere.

  • Hvis du vil skaffe deg en URL-adresse for programmet, går du til Webex Events (classic) og velger Liste over programmer . Velg navnet på programmet for å se URL-adressen for programmet.

  • Hvis du vil ha en URL-adresse for innspilling, går du til Webex Events (classic) og velger Mine hendelsesinnspillinger. Velg navnet på innspillingen for å se koblingen Avspilling/nedlasting.

Redigere et program

1

Logg på Webex-området, og velg Webex-hendelser (klassisk).

2

Velg Liste over programmer i navigasjonsfeltet til venstre.

Programmene du opprettet, har avmerkingsbokser ved siden av seg.

3

Velg tittelen på programmet du vil endre.

4

Velg Rediger program.

5

Gjør endringene, og velg deretter Oppdater program.

Du mottar en automatisk e-postmelding om denne oppdateringen.

Slette et program

Du kan ikke slette programmer som er opprettet av andre verter.

1

Logg på Webex-området, og velg Webex-hendelser (klassisk).

2

Velg Liste over programmer i navigasjonsfeltet til venstre.

Behandle programmer-siden vises. Programmene du opprettet, har avmerkingsbokser ved siden av seg.

3

Merk av for programmet, og velg Slett.