Skapa program

Ett program innebär att deltagarna kan anmäla sig till alla händelser på samma gång. Alla händelser inom programmet delar samma registreringsformulär.

Du kan göra ändringar i det program du skapade på din Webex-webbplats när som helst.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Gör något av följande:

  • Välj Skapa nytt program navigeringsrad till vänster.

  • Välj Lägg till ett nytt program på någon av sidorna Schemalägg en händelse eller Redigera händelse. Händelsen läggs då till.

3

Ange alternativ på sidan som visas och notera följande:

  • Om e-handelsfunktionen är aktiverad kan du kräva betalning för en händelse genom att ange ett belopp i rutan Händelseavgift.

  • Om funktionen för erbjudandekoder är aktiverad och du erbjuder rabatter på händelseavgifter ska du säkerställa att erbjudandekoderna skickas till deltagarna.

4

Välj Skapa ett program.

5

Om du skapade det nya programmet från sidan Schemalägg en händelse eller Redigera händelse ska du klicka på OK i meddelanderutan som informerar dig om att om du lägger till denna händelse blir registreringsalternativen desamma som de som gäller för programmet.

Lägg till en händelse i ett program

Alla händelser i ett program har samma registreringsformulär. Deltagarna kan välja att anmäla sig till alla händelser i ett program på samma gång.

Du kan också lägga till en händelse i ett program när du schemalägger eller redigerar en händelse.

Innan du börjar

När du har lagt till en händelse i ett program kan du inte längre redigera registreringsvillkoren.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Lista över program navigeringsrad till vänster.

3

Välj programmets titel.

4

Välj om du vill lägga till en ny händelse eller en händelse som redan har schemalagts.

5

Följ skärmanvisningarna för att slutföra åtgärden.

Lägg till inspelade händelser i ett program

Om du har spelat in händelser som du har varit värd för kan du lägga till dem i ett program.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Lista över program navigeringsrad till vänster.

3

Välj programmets titel.

4

Välj Lägg till andra inspelningar i det här programmet.

5

Välj de inspelningar som du vill lägga till i programmet och välj sedan Lägg till.

6

Välj Fortsätt.

Erhåll URL-adresser till din händelse, ditt program eller din inspelning

När du har loggat in på din Webex-webbplats gör du något av följande:

  • Gå till Möten och välj sedan namnet på händelsen du vill visa på sidan Händelseinformation för att erhålla URL-adressen till händelsen.

    Använd händelseadressen till deltagare för att tilldela käll-ID.

  • För att erhålla en program-URL går du Webex Events (klassisk) och väljer Lista över program . Välj namnet på programmet för att se programmets URL.

  • För att erhålla en inspelnings-URL går du Webex Events (klassisk) och väljer händelseinspelningar . Välj namnet på inspelningen för att se uppspelnings-/hämtningslänken.

Redigera ett program

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Lista över program navigeringsrad till vänster.

De program som du har skapat visas med kryssrutor intill dem.

3

Välj namnet på det program som du vill redigera.

4

Klicka på Redigera program.

5

Gör önskade ändringar och välj sedan Uppdatera program.

Du får ett automatiskt e-postmeddelande om uppdateringen.

Ta bort ett program

Du kan inte ta bort program som har skapats av andra värdar.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Webex Events (klassisk).

2

Välj Lista över program navigeringsrad till vänster.

Sidan Hantera program visas. De program som du har skapat visas med kryssrutor intill dem.

3

Markera kryssrutan intill ditt program och välj Ta bort.