CSV файлов формат за потребителски акаунти на Cisco Webex

Преди да импортирате данни за потребителския акаунт в CSV файл, създайте архивен файл на съществуващите си потребителски акаунти, като експортирате данните. Трябва да импортирате само данни за акаунтите, които добавяте или актуализирате.

 • Всички експортирания (отчет, потребител, контакти) се експортират във формат Unicode, разделен с табулации (UTF-16LE). Всички импортирания поддържат CSV (само за данни на английски) и Unicode, английски (за данни не на английски и смесени езикови данни).

 • CSV файлът трябва да съдържа заглавия на колони в горната част на файла. Когато създавате CSV файл с помощта на програма за електронни таблици, като например Microsoft Excel, се уверете, че заглавията на колоните са в първия ред на електронна таблица. Заглавията на колоните трябва да се показват точно както е указано в секцията Полета с информация за акауни.

 • Изисква се известна информация за някои потребителски акаунти, както е посочено в секцията Полета с информация за акаунти. Включете всички заглавия на колони за задължителните полета.

 • Настоятелно препоръчваме да създадете шаблон за CSV файлове. Шаблонът помага да се гарантира, че CSV файлът съдържа всички необходими заглавия на колоните в правилния им формат.

 • Полетата с информация за акаунта в CSV файл не различават малки и главни букви. Така можете да въвеждате стойности с главни или малки букви или комбинация от двете. Стойностите, които се показват в профила на потребителя от сайта ви ще се появяват както ги въведете в CSV файла. За да влизат в своите акаунти, потребителите трябва да въвеждат своите пароли по подразбиране точно както ги укажете в CSV файла.

 • Вижте секцията Полета с информация за акаунт за информация как да форматирате информацията за потребителския акаунт.

 • След като приключите с указването на информацията за потребителския акаунт, запишете електронната таблица като CSV файл.

 • Ако неправилно зададете информация за потребителски акаунт, администрацията на сайта на Webex не може да създаде този акаунт. Администрацията на сайта на Webex генерира списък със записи за акаунтите, които са добавени успешно, включително причината за всяка грешка. Можете да изтеглите файл, съдържащ тези записи, на компютъра си – за справка или за да коригирате грешките директно в този файл.

Създаване на шаблон за CSV файл

Когато експортирате CSV файл, получавате базова линия или шаблон, който можете да използвате за добавяне на нови потребители. Освен това можете да използвате файла за пакетно редактиране на няколко потребителски акаунта.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и отидете на Управление на потребители > Импортиране/експортиране на потребител.

2

На страницата Пакетно импортиране/експортиране на потребители изберете Експортиране.

Появява се съобщение, потвърждаващо получаването на искането ви. Получавате имейл съобщение, когато експортирането завърши.

3

Щракнете върху връзката в имейл съобщението и отворете експортирания файл в програма за електронни таблици, като например Microsoft Excel.

4

Ако искате само да добавите нови потребителски акаунти, изтрийте всички данни за акаунти, които експортираният файл съдържа.

Изтриването на тези данни не засяга съществуващите акаунти, когато качите CSV файла в администрацията на сайта на Webex.

Отворете CSV файл в Microsoft Excel и запазете водещите нули

1

Отворете нова празна работна книга на Excel и щракнете върху раздела Данни.

2

В категорията Получаване на външни данни изберете От текст.

3

Намерете местоположението на актуализирания CSV файл, го изберете и щракнете върху Импортиране.

4

Под Тип на оригиналните данни изберете С разделители и щракнете върху Напред.

5

Под разделителите, поставете отметка до Табулатор и щракнете върху Напред.

6

Под Формат на данни за колони изберете Текст.

7

Под Преглед на данни изберете всички колони.


 

Изберете първата колона, задръжте Shift и след това щракнете върху последната колона.

8

Щракнете върху Готово.

9

В прозореца Импортиране на данни изберете къде да поставите данните, след което щракнете върху OK.

Запазете CSV файл в Microsoft Excel и запазете водещите нули

1

Когато CSV файлът е отворен в Excel, изберете клетката или диапазона от клетки, които искате да форматирате.

2

Изберете раздела Начало.

3

В групата Число щракнете върху иконата Формат на числа (Форматиране на клетки: Изображение на числа).

4

В прозореца Форматиране на клетки изберете раздела Число и По избор от списъка с категории.

5

В полето Тип въведете числовия формат, например 000-000-0000 за телефонен номер.

6

Щракнете върху OK.

7

Изберете раздела Файл, изберете Запиши като, изберете местоположението, където да запишете CSV файла, и в прозореца Запиши като щракнете върху Запиши.

Полета на информацията за акаунта

Поле

Описание

AccessAnywhere

(По избор) Прилага се само за акаунти, за които сте посочили PRO в полето Моят Webex. Указва дали потребителят може да настройва и да осъществява достъп до отдалечени компютри чрез Access Anywhere. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че Моите компютри е достъпно в областта Моят Webex на потребителя, което позволява на потребителя да настройва отдалечени компютри на вашия сайт.

 • N: Указва, че Моите компютри е достъпно в областта Моят Webex на потребителя, което не позволява на потребителя да настройва отдалечени компютри на вашия сайт.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

Активен

(Задължително) Указва дали потребителският акаунт е активен или неактивен. За да може даден потребител да е организатор на срещи, сесии за обучение, сесии за поддръжка, или събития в Webex, акаунтът му трябва да е активен. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Потребителският акаунт е активен.

 • N: Потребителският акаунт е неактивен.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

AdditionalComputers

(По избор) Прилага се само за акаунти, за които сте посочили PRO в полето Моят Webex и „Y“ за полето AccessAnywhere. Задава броя допълнителни компютри, които искате да позволите на потребителя да настройва за Access Anywhere на вашия сайт. В това поле може да се въвеждат само цифри. Ако не искате да разпределяте повече компютри към даден потребителски акаунт, можете да оставите това поле празно.


 
 • Вашият договор за услуга за срещи определя общия брой допълнителни компютри. За да определите броя на останалите налични компютри за разпределение към потребителски акаунти, вижте страницата „Добавяне на потребител“ или „Редактиране на потребител“ в администрацията на сайта на Webex.

Ако надвишите общия брой допълнителни компютри за вашия сайт, администрацията на сайта на Webex може да не успее да създаде или актуализира всички акаунти, за които сте задали допълнителни компютри. Това зависи от конфигурацията на сайта ви.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 0.

AdditionalRecordingStorage

(По избор) Задава броя мегабайти (MB) допълнително място за съхранение, което да се разпределя на потребителя за съхраняване на файлове със записи в мрежата. В това поле може да се въвеждат само цифри. Ако не искате да разпределяте допълнително място за съхранение към даден потребителски акаунт, можете да оставите това поле празно.

Ако оставите това поле празно, стойността по подразбиране е 0.

AdditionalStorage

(По избор) Прилага се само за акаунти, за които сте посочили PRO в полето Моят Webex и „Y“ за полето MyFolders. Задава броя мегабайти (MB) допълнително място за съхранение, което искате да разпределите на потребителя за съхраняване на файлове във вашия сайт. В това поле може да се въвеждат само цифри. Ако не искате да разпределяте допълнително място за съхранение към даден потребителски акаунт, можете да оставите това поле празно.


 
 • Вашият договор за услуга за срещи определя общото количество на допълнителното място за съхранение. За да определите количеството на оставащото налично място за съхранение за разпределение към потребителски акаунти, вижте страницата „Добавяне на потребител“ или „Редактиране на потребител“ в администрацията на сайта на Webex.

 • Ако надвишите общото количество допълнително място за съхранение за вашия сайт, администрацията на сайта на Webex може да не успее да създаде или актуализира всички акаунти, за които сте задали допълнително място за съхранение. Това зависи от конфигурацията на сайта ви.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 0.

Address1

(По избор) Указва пощенския адрес на потребителя.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Address2

(По избор) Указва допълнителна информация за пощенския адрес на потребителя, ако е необходимо.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

AP1Callback, AP2Callback

(По избор) Указва номера на пейджър, на който потребителят иска да бъде търсен.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

AP1Callin, AP2Callin

(По избор) Указва номера на пейджър, който потребителят трябва да използва за набиране.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

AP1Cntry, AP2Cntry

(По избор) Указва номера, който набирате, за да се свържете с потребител на пейджър, който се намира в друга държава. Въведете цифри и долни черти (_ ) само; не включвайте пунктуация, като тирета или точки.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 1.

AP1Local, AP2Local

(По избор) Задава номера на пейджъра на потребителя. Това поле трябва да съдържа само цифри. Не включвайте пунктуация, например тирета или точки.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

CellCallback

(По избор) Указва вътрешния номер на мобилния телефонен номер на потребителя. Това поле трябва да съдържа само цифри.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

CellCallin

(По избор) Указва номера мобилен телефон, на който потребителят иска да бъде търсен.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

CellCntry

(По избор) Указва номера, който набирате, за да се свържете с потребител на мобилен телефон, който се намира в друга държава. Въведете цифри и долни черти (_ ) само; не включвайте пунктуация, като тирета или точки.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 1.

CellLocal

(По избор) Указва номера на мобилен телефон, който потребителят трябва да използва за набиране.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Град

(По избор) Указва града, в който се намира потребителят.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Страна/регион

(По избор) Указва страната или региона, където се намира потребителят.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Custom1-10

(По избор) Ако кодовете за проследяване са активирани на сайта ви, полетата могат да бъдат преименувани по желание за проследяване на информация. По подразбиране първите четири полета се наричат Група, Отдел, Проект и Други. Първият проследяващ код се използва за генериране на сметки и фактуриране.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

DefaultTPSessionType

(По избор) Задава типа сесия по подразбиране за TelePresence, зададен в страницата „Предпочитания“ за потребителя.

Ако оставите полето празно, стойността е типът сесия, която поддържа TelePresence с минималния ИД на тип среща.

DefaultVideoDeviceIndex

(По избор) Задава номер на индекса (от 1 до 5) на видео устройството по подразбиране на потребителя.

Ако оставите това поле празно, стойността също остава празна.

EditorPrivilege

Вече не се поддържа. Оставете това поле празно и го игнорирайте в експортирания файл.

Имейл

(Задължително) Указва имейл адреса на потребителя. Имейл адресът на потребителя трябва да бъде уникален.

Ако оставите полето празно, то ви подканва за имейл адрес.

EnableLiveStreaming

Превключва функцията за стриймване на живо.

 • 0: Забраняване на стриймване на живо (настройка по подразбиране)

 • 1: Разрешаване на стриймване на живо

EventDocument

(По избор) За сайтове с Enterprise Edition със събития на Cisco Webex. Указва дали потребителят може да съхранява записани събития на сайта ви. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че страницата „Записани събития“ се появява в областта Моят Webex на потребителя, което позволява на потребителя да съхранява записани събития във вашия сайт.

 • N: Указва, че страницата „Записани събития“ не се появява в областта Моят Webex на потребителя, което не позволява на потребителя да съхранява записани събития във вашия сайт.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

FirstName

(Задължително) Указва собственото име на потребителя, на когото принадлежи този акаунт.

Ако оставите полето празно, то ви подканва за имейл адрес.

ForceChangePassword

(По избор) Указва, че потребителят трябва да смени паролата си следващия път, когато влезе. Стойността по подразбиране за това поле в експортирания CSV файл е N, независимо от стойността, записана в базата данни. Ако стойността в базата данни е Y и зададете стойността на Y в CSV файла, администрацията на сайта на Webex генерира друг имейл за смяна на паролата за потребителя. Това става дори ако вече са сменили паролата си. За да предотвратите изпращането на излишни имейли до потребителите, задавайте стойността на Y за това поле само ако е налице едно от следните:

 • Искате да накарате потребител да смени паролата си.

 • Добавяте нов потребител.


 

Това поле не е приложимо за интегрирани със CI сайтове, нито за сайтове, които използват SSO. За тези сайтове оставете полето празно или въведете N.

GeneralPriv

(По избор) Задава общите привилегии, които потребителят има на вашия сайт на Cisco Webex. Това поле може да съдържа следната стойност:

BADM: Указва, че потребителят е администратор на фактуриране. Потребителят може да получи достъп до отчетите за фактуриране от своята страница Моят Webex. Отнася се само за сайтове на Cisco Webex, които имат опцията за администратор на фактуриране.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

HostPrivilege

(По избор) Указва типа на акаунта, който потребителят има. Това поле може да съдържа следните типове акаунти:

 • ОРГАНИЗАТОР: Указва, че потребителят има акаунт на организатор. Потребителят може да влезе в сайта на Webex, за да организира срещи.

 • ADMN: Указва, че потребителят има акаунт на администратор на сайт. Потребителят може да влезе в сайта на Webex, за да организира срещи, и също така да влезе в администрацията на сайт на Webex.


   

  Важно: Администраторът на сайт може да управлява потребителски акаунти, да обработва заявки за регистрация и да указва предпочитания за вашия сайт и услуги на Webex. Затова Cisco препоръчва вашата организация да има само един или два акаунта на администратор на сайт.

 • ADMV: Указва, че потребителят има акаунт на администратор на сайт „само за четене“. Потребителят може да влезе в сайта на Webex, за да организира срещи. Той може също да използва администрацията на сайт на Webex, за да преглежда информация за потребителския акаунт, заявки за регистрация, конфигурация и предпочитания на сайт на Webex, както и отчети за използването на срещи. Обаче администраторът на сайт с привилегии само за преглед не може да променя информацията за потребителския акаунт или настройките на сайта на Webex.

 • ATTND: Указва, че потребителят има акаунт на присъстващ. Потребителят може да влезе във вашия сайт на Webex. Той може да преглежда списък със срещи, на които е поканен, и да присъства на срещи, които изискват акаунт, в сайта. Той може също така да поддържа потребителски профил. Той обаче не може да организира срещи във вашия сайт.

  Забележка: Следната информация в CSV файла се отнася за акаунти на участници. Ако предоставите друга информация в CSV файла, администрацията на сайта на Webex я игнорира.

 • Дали потребителският акаунт е активен, или неактивен.

 • Собствено име

 • Фамилно име

 • Парола

 • Имейл адрес

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е HOST.

LabAdmin

(По избор) Отнася се само за сайт на Webex Training. Указва привилегиите на сайт на Webex Training като администратор за практическо обучение.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

Език

(По избор) Задава езика, избран по подразбиране на страницата Предпочитания на потребителя. Тази опция определя езика, на който се показва текстът на потребителя на вашия сайт за срещи. В зависимост от езиците, които поддържа сайтът ви, това поле съдържа една от следните кратки стойности на имената. В следващия списък краткото име се появява до съответния език.

Ако оставите полето празно, то приема езика по подразбиране за сайта.

Език – ИД

Английски: en-us

Опростен китайски: zh-cn

Традиционен китайски: zh-tw

Японски: jp

Корейски: ko

Френски: fr

Немски: de

Италиански: it

Кастилски испански: es-me

Латиноамерикански испански: es-sp

Шведски: sw

Нидерландски: nl

Португалски: pt-br

Руски: ru

LastName

(Задължително) Указва фамилното име на потребителя, на когото принадлежи този акаунт.

Ако оставите полето празно, то ви подканва за фамилно име.

DisplayName

(По избор) Показва предпочитаното от потребителя име в списъка на участниците в срещата.

Ако оставите полето празно, в списъка на участниците в срещата ще се покаже FirstName + LastName.

MeetingAssist

(По избор) Указва дали услугите на Meeting Assist са налични за вашите потребители.

Ако оставите полето празно, стойността е 0.

MeetingPrivilege

(По избор) Указва на какви типове срещи може да бъде организатор потребителят. Това поле може да съдържа един или повече кодове с три цифри, които показват типовете срещи, които един потребител може да организира.

Забележка

 • За да получите валиден код за това поле, вижте стойностите на индекса под Индекс за типовете сесии, които се появяват на началната страница на администрацията на сайт на Webex. Ако обаче сайтът ви включва типа на среща Access Anywhere, не въвеждайте кода му в това поле.

 • Ако кодовете съдържат водещи нули, не е необходимо да ги въвеждате. Например, ако кодът на типа среща е 004, въведете само цифрата 4 в това поле.

 • Можете да укажете няколко типа срещи за всеки потребителски акаунт, ако вашата организация има подходящи лицензи. За да укажете няколко типа услуги, ги разделете със запетаи, но без интервали – например:

  15,120

 • Ако имате въпроси относно типовете срещи, които вашата организация е закупила, свържете се със своя мениджър на акаунти на Webex..

  Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

MyContacts

(По избор) Ако сайтът ви включва опцията Моят Webex, указва дали потребителят може да получи достъп и да поддържа адресна книга от областта My Webex на вашия сайт. Адресната книга съдържа адресната книга на вашата фирма (ако поддържате такава) и позволява на потребителя да поддържа списък с контакти. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че Моите контакти е налично в областта Моят Webex на потребителя, което позволява на потребителя да настройва и поддържа персонална адресна книга.

 • N: Указва, че Моите контакти не е налично в областта Моят Webex на потребителя. Обаче потребителят все още има достъп до своята персонална адресна книга, като използва опциите на страницата „Планиране на среща“.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

MyFolders

(По избор) Ако сайтът ви включва опцията Моят Webex, указва дали потребителят може да съхранява файлове в лични папки на вашия сайт. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че бутонът Моите папки се появява в областта Моят Webex на потребителя, което позволява на потребителя да съхранява файлове на вашия сайт.

 • N: Указва, че бутонът Моите папки не се появява в областта Моят Webex на потребителя, което не позволява на потребителя да съхранява файлове на вашия сайт.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

MyMeetings

(По избор) Ако сайтът ви включва опцията Моят Webex, указва дали потребителят може да използва своята област Моят Webex на вашия сайт за достъп и поддръжка на списък от срещи, които е планирал. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че Моите контакти е налично в областта Моят Webex на потребителя, което дава на потребителя да има достъп и да поддържа списък на планираните срещи.

 • N: Указва, че Моите срещи не е налично в областта Моят Webex на потребителя. Обаче потребителят все още има достъп и може да поддържа списък на планирани срещи, като избере връзката Моите срещи в навигационната лента.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

MyPMR


 

Тази опция повече не е налична. Използвайте SupportPR, за да определите настройките за персонална стая за вашите потребители.

MyProfile

(По избор) Ако сайтът ви включва опцията Моят Webex, указва дали потребителят може да получи достъп и да поддържа своя профил на потребител от своята област Моят Webex на вашия сайт. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че Моят профил е налично в областта Моят Webex на потребителя, което позволява на потребителя да получи достъп и да поддържа своят профил на потребител.

 • N: Указва, че Моят профил не е налично в областта Моят Webex на потребителя. Обаче потребителят все още може да поддържа своя профил, като избере връзката Моят профил в навигационната лента.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

MyRecordings

(По избор) Отнася се само за акаунти в сайт на Cisco Webex Training и за които сте указали PRO в полето Моят Webex. Указва дали потребителят може да публикува записани сесии на обучение на сайта ви. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че Моите записи или Записи от моите обучения (за Enterprise Edition) са налични в областта Моят Webex на потребителя. Ако е така, потребителят може да публикува записи на сайта ви.

 • N: Указва, че Моите записи или Записи от моите обучения (за Enterprise Edition) не са налични в областта Моят Webex на потребителя. Ако е така, потребителят не може да публикува записи на сайта ви.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

MyReports

(По избор) Отнася се само за акаунти в сайт на Cisco Webex Training и за които сте указали PRO в полето Моят Webex. Указва дали потребителят може да генерира отчети, съдържащи информация за сесии на обучение, които потребителят е организирал, и компютри, до които потребителят е имал отдалечен достъп чрез Access Anywhere. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че Моите отчети е налично в областта Моят Webex на потребителя, което позволява на потребителя да генерира отчети на вашия сайт.

 • N: Указва, че Моите отчети не е налично в областта Моят Webex на потребителя, което не позволява на потребителя да генерира отчети на вашия сайт.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

MyWebex

(По избор) Ако вашият сайт включва опцията Моят Webex, укажете типа привилегия за Моят Webex, зададена на акаунта. Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • STD: Указва, че потребителският акаунт получава привилегията „Стандартен“ (STD) на Моят Webex.

 • PRO: Указва, че потребителският акаунт получава привилегията PRO на Моят Webex.

 • N: Ако сайтът ви не включва опцията Моят Webex, задайте тази стойност за всеки потребителски акаунт.


 
 • Броят на акаунтите, за които можете да зададете стойността PRO, зависи от броя на лицензите Pro за Моят Webex, налични за вашия сайт. За да определите броя на наличните лицензи Pro за Моят Webex за задаване към потребителски акаунти, вижте страницата „Добавяне на потребител“ или „Редактиране на потребител“ в администрацията на сайта.

 • Ако надвишите броя лицензи за вашия сайт, администрацията на сайта на Webex не може да създаде или актуализира всички акаунти, за които е зададено PRO. Например ако вашият сайт има 10 лиценза Pro за Моят Webex, а сте посочили PRO за 20 акаунта, администрацията на сайта на Webex импортира информация за акаунта само за първите 10 акаунта, за които сте задали PRO.

 • Ако сайтът ви включва опцията Моят Webex , погрижете се да укажете или STD, или PRO за всеки акаунт.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е PRO.

MyWorkspaces

(По избор) Указва използването на „Моята работна област“ в Моят Webex.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

OneClickSetup

(По избор) Указва дали потребителят може да използва One-Click.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

Парола

(Задължително) Задава паролата за акаунта. Пароли:

 • Трябва да съдържат поне четири знака

 • Могат да се състоят от максимум 32 знака

 • Малките и главните букви имат значение – потребителите трябва да въвеждат паролите си точно както сте ги посочили в това поле

 • Могат да бъдат „****“, което указва на администратора на сайта да не променя паролата за съществуващ акаунт.

 • Създайте нова, произволна парола за нов акаунт. В този случай, ако използвате опцията „Изисква сигурна парола...“, тогава новата парола не отговаря на критериите за парола и потребителят е длъжен да промени паролата при първото си влизане.


   

  Ако на страницата „Настройки на сайта“ за страницата „Общи“ сте избрали опцията Изискване за сигурна парола за потребителските акаунти укажете парола по подразбиране за всеки акаунт, която отговаря на зададените критерии за сигурна парола.

  Импортираните пароли в CSV файл могат да бъдат променени, ако в опциите за защита на сайта е зададен правилният критерий за парола.

  Ако оставите полето празно, автоматично се генерира временна парола.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3AutoGenerate

(По избор) Указва дали автоматично да генерирате код за достъп.

Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че кодът за достъп се генерира автоматично.

 • N: Указва, че кодът за достъп не се генерира автоматично.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е „Наличен“. Ако PCN не е разрешено, стойността остава празна.

PCNAcc1ILNum PCNAcc3ILNum

(По избор) Указва, че този PCN акаунт поддържа международно набиране.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е „Наличен“. Ако PCN не е разрешено, стойността остава празна.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

(По избор) Указва резервния платен номер за набиране.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е „Наличен“. Ако PCN не е разрешено, стойността остава празна.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinNum

(По избор) Указва безплатния номер за набиране.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е „Наличен“. Ако PCN не е разрешено, стойността остава празна.

PhoneCallback

(По избор) Указва номера, на който потребителят иска да бъде търсен.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

PhoneCallin

(По избор) Указва номера, който потребителят трябва да използва, за да набере.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

PhoneCntry

(По избор) Указва номера, който набирате, за да се свържете с потребител, който се намира в друга държава. Въведете цифри и долни черти (_ ) само; не включвайте пунктуация, като тирета или точки.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 1.

PhoneLocal

(По избор) Задава телефонния номер на потребителя. Това поле трябва да съдържа само цифри. Не включвайте пунктуация, например тирета или точки.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Закачи

(По избор) Указва персоналния идентификационен номер за PCN аудио на потребителя.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

ResetPassword

(По избор) Нулира паролата на потребителя и автоматично избира опциите за ForceChangePassword. Можете да използвате тази опция, ако подозирате, че има проблем с паролата на потребителя. Webex генерира временна парола за потребителя и подканва потребителя да промени паролата при първото влизане.


 

Това поле не е приложимо за интегрирани със CI сайтове, нито за сайтове, които използват SSO. За тези сайтове оставете полето празно или въведете N.

SaCPrivilege

Вече не се поддържа. Оставете това поле празно и го игнорирайте в експортирания файл.

SaCProducts

Вече не се поддържа. Оставете това поле празно и го игнорирайте в експортирания файл.

SaCSJMEDesc

Вече не се поддържа. Оставете това поле празно и го игнорирайте в експортирания файл.

SaCSIsMgr

Вече не се поддържа. Оставете това поле празно и го игнорирайте в експортирания файл.

SchedulePermission

(По избор) Прилага се само за сайтове на Webex Meeting, Webex Training и Webex Events. Указва потребителите, които могат да планират сесии от името на този потребител. Можете да зададете само тези потребители, които имат акаунти на същия сайт на Cisco Webex като този потребител. За да укажете потребител, въведете имейл адреса на потребителя точно както се вижда в акаунта на потребителя.

Можете са укажете няколко имейл адреса, като ги разделите със запетаи, но без интервали – например: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

SCOptions

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Support. Указва кои опции на Webex Support могат да използват потребителите. Можете да зададете следната стойност в това поле:

AREC: Автоматично записване. Указва, че Webex Support автоматично записва сесии на поддръжка, които потребителят провежда.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

SCSaveLoc

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Support. Прилага се само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. За сесия на Webex Support указва местоположението, на което записващото устройство Webex запазва файловете със записи. По подразбиране записващото устройство Webex записва всички файлове със записи на следното местоположение на компютъра на представителя на поддръжката:

C:\Моят Recorded_ Сесии

Можете обаче да укажете всяко местоположение или на компютъра на представител на поддръжката, или на друг компютър във вашата мрежа, например:

C:\Записи на сесии.

Ако местоположението по подразбиране или това, което сте задали, не съществува, Webex Support създава необходимите папки.


 

Ако укажете местоположение на компютър в мрежата, се уверете, че

 • Компютърът на представителя на поддръжката е съпоставен със съответното мрежово устройство.

 • Мрежовият акаунт на представителя по поддръжката има достъп до местоположението.

  Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

SCShareColor

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Support. За сесия на Webex Support задава настройката за цвят за споделено приложение или работен плот, която се появява по подразбиране на екрана на представител на поддръжката или на клиента. Можете да зададете следните стойности в това поле:

 • 256: 256 цвята. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в 256 цвята на екрана на наблюдаващия, представителя по поддръжката или клиента. Тази опция изисква по-ниска скорост на мрежата за споделяне на приложения или работни плотове, отколкото опцията „Висок цвят“ (16 бита), но осигурява по-ниско качество на изображенията.

 • 16B: Висок цвят (16-битов). Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в 16-битов цвят на екрана на наблюдаващия, представителя по поддръжката или клиента. Тази опция изисква по-голяма скорост на мрежата от опцията с 256 цвята, но осигурява по-добро качество на изображенията.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е „16B“.

SCShareView

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Support. За сесия на Webex Support, указва как споделено приложение или работен плот се показват на екрана на представител и на екрана на клиента по подразбиране. Можете да зададете следните стойности в това поле:

 • FSSF: Пълен екран – мащабиране до побиране. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва на цял екран на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот се регулира, за да се побере в изгледа на цял екран в своята цялост.

 • FS: Цял екран. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва на цял екран на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот обаче не се регулира, за да се побере в изгледа на цял екран в своята цялост.

 • WSF: Прозорец – мащабиране до побиране. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в прозорец на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот се регулира, за да се побере в прозореца в своята цялост.

 • WIN: Прозорец. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в прозорец на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот обаче не се регулира, за да се побере в изгледа в прозореца в своята цялост.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е FS.

SendWelcomeEmail

(По избор) Указва дали сайтът автоматично изпраща имейл съобщение с приветствие към потребителя, след като създадете акаунта.

Ако сайтът ви има опцията за имейл шаблони, можете да редактирате шаблона за имейл съобщение с приветствие, което вашият сайт на Webex изпраща на потребителите.

Това поле може да съдържа една от следните стойности:

 • Y: Указва, че потребителят получава имейл съобщение с приветствие.

 • N: Указва, че потребителят не получава имейл съобщение с приветствие.


   

  Тази опция е изключена по подразбиране за повечето уеб сайтове на Cisco Webex. Ако опцията е изключена, задаването на стойност в това поле няма ефект. За да включите тази опция, се свържете с вашия мениджър на акаунти в Webex.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

STAllComputers

(По избор) Налично за сайтове на Cisco Webex Support само с опцията за отдалечен достъп. Важи само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. Указва всички компютри за отдалечен достъп. Компютрите трябва вече да са дефинирани за отдалечен достъп в администрирането на сайт на Webex. Въведете имената на компютъра точно както се появяват в сайта за администрация на Webex.

Щат/провинция

(По избор) Указва щата или провинцията, където се намира потребителят.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

STComputers

(По избор) Налично за сайтове на Cisco Webex Support само с опцията за отдалечен достъп. Важи само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. Указва до кои компютри може да има отдалечен достъп потребителят, когато използва Remote Access. Компютрите трябва вече да са дефинирани за отдалечен достъп в администрирането на сайт на Webex. Въведете имената на компютъра точно както се появяват в сайта за администрация на Webex.

Забележка: Можете да зададете няколко компютъра за един потребителски акаунт. За да укажете няколко компютъра, ги разделете със запетаи, но без интервали – например:

Компютър 1, Компютър 2

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

STLocations

(По избор) Налично за сайтове на Cisco Webex Support само с опцията за отдалечен достъп. Важи само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. Указва местоположението, на което записващото устройство Webex“ запазва файловете със записи. По подразбиране записващото устройство Webex записва всички файлове със записи на следното местоположение на компютъра на представителя на поддръжката:

C:\Моите записани сесии

Можете обаче да укажете всяко местоположение върху компютъра на представител на поддръжката или на друг компютър във вашата мрежа, например:

C:\RemoteAccess_ Записи.

Ако местоположението по подразбиране или това, което сте задали, не съществува, отдалеченият достъп създава необходимите папки.


 

Ако укажете местоположение на компютър в мрежата, се уверете, че:

 • Компютърът на представителя на поддръжката е съпоставен със съответното мрежово устройство.

 • Мрежовият акаунт на представителя по поддръжката има достъп до местоположението.

  Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

STOptions

(По избор) Налично за сайтове на Cisco Webex Support само с опцията за отдалечен достъп. Важи само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. Указва кои опции за поддръжка на Webex могат да използват потребителите. Можете да зададете следната стойност в това поле:

AREC: Автоматично записване. Указва, че отдалеченият достъп автоматично записва сесии на отдалечена поддръжка, които потребителят провежда.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

STShareColor

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Support. Важи само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. За сесия за отдалечена поддръжка задава настройката за цвят за споделено приложение или работен плот, която се появява по подразбиране на екрана на представител на поддръжката или на клиента. Можете да зададете следните стойности в това поле:

 • 256: 256 цвята. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в 256 цвята на екрана на наблюдаващия, представителя по поддръжката или клиента. Тази опция изисква по-ниска скорост на мрежата за споделяне на приложения или работни плотове, отколкото опцията „Висок цвят“ (16 бита), но осигурява по-ниско качество на изображенията.

 • 16B: Висок цвят (16-битов). Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в 16-битов цвят на екрана на наблюдаващия, представителя по поддръжката или клиента. Тази опция изисква по-голяма скорост на мрежата от опцията с 256 цвята, но осигурява по-добро качество на изображенията.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е „16B“.

STShareView

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Support. Важи само ако сте задали автоматично записване (AREC) за SCOptions за потребителя. За сесия на Webex Support указва как споделено приложение или работен плот се показват на екрана на представител и на екрана на клиента по подразбиране. Можете да зададете следните стойности в това поле:

 • FSSF: Пълен екран – мащабиране до побиране. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва на цял екран на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот се регулира, за да се побере в изгледа на цял екран в своята цялост.

 • FS: Цял екран. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва на цял екран на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот не се регулира, за да се побере в изгледа на цял екран в своята цялост.

 • WSF: Прозорец – мащабиране до побиране. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в прозорец на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот се регулира, за да се побере в прозореца в своята цялост.

 • WIN: Прозорец. Указва, че споделено приложение или работен плот се показва в прозорец на екрана на представителя по поддръжката или клиента. Размерът на приложението или работния плот обаче не се регулира, за да се побере в изгледа в прозореца в своята цялост.

  Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е FS.

ПоддръжкаАнотацияTools_ Нови събития

Указва дали потребителят може да стартира инструмента за пояснения в срещата.

SupportAppShare_ Нови събития

Указва дали потребителят може да споделя приложения в срещата.

Поддръжка на AppShareRemote_ Нови събития

Указва дали потребителят може да контролира споделянето на приложения от разстояние.

SupportCascading

(По избор) Указва дали оптимизацията за скоростта на изтегляне е разрешена за потребителите на събития на Webex. Оптимизацията на пропускателната способност позволява предаване на трафик към други клиенти в същата подмрежа.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е N.

SupportCET

Вече не се поддържа. Оставете това поле празно и го игнорирайте в експортирания файл.

SupportCMR

(По избор) Указва дали срещите с активирано видео устройство са достъпни за потребителите ви. Тази опция е налична за срещи на Webex и събития на Webex събития (само за панелисти).

 • 1: Указва, че срещите с активирано видео устройство са достъпни за потребителя.

 • 0: Указва, че срещите с активирано видео устройство не са достъпни за потребителя.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 0.

ПоддръжкаChat_ Нови събития

Указва дали потребителят може да използва функцията за чат в уебинара.

ПоддръжкаDesktopShare_ Нови събития

Указва дали потребителят може да споделя работен плот.

Поддръжка за DesktopShareRemote_ Нови събития

Указва дали потребителят може да контролира отдалечено споделяне на работния плот.

SupportFileTransfer_ Нови събития

Указва дали потребителят може да споделя файлове с присъстващите.

SupportHQV

(По избор) Указва дали е налице висококачествено видео за вашите потребители (само за Webex Meeting, Webex Events и Webex Training).

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

SupportHDV

(По избор) Указва дали е налице висококачествено видео за вашите потребители (само за Webex Meeting и Webex Training).

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е Y.

SupportMeetingRecord_ Нови събития

Указва дали потребителят може да запише срещата локално.

Поддръжка, базирана на мрежаRecord_ Нови събития

Посочва дали потребителят може да записва срещата в облак.

ПоддръжкаPolling_ Нови събития

Указва дали потребителят може да започне да запитва функцията в уебинара.

SupportPR

(По избор) Указва дали е налице персонална стая за вашите потребители (само за срещи на Webex).

 • 1: Указва, че потребителят получава персонална стая.

 • 0: Указва, че потребителят не получава персонална стая.

Ако оставите полето празно, стойността по подразбиране е 0.

ПоддръжкаPresentation_ Нови събития

Указва дали домакинът може да споделя документ в срещата.

ПоддръжкаQandA_ Нови събития

Указва дали потребителят може да бъде домакин на среща с функция за въпроси и отговори .

Поддръжка на WebTour_ Нови събития

Указва дали потребителят може да споделя уеб браузър.

ПоддръжкаWebTourRemote_ Нови събития

Указва дали потребителят може да управлява отдалечено интернет браузър .

ПоддръжкаWhiteboard_ Нови събития

Указва дали потребителят може да бъде домакин на среща с функция за бяла дъска.

TCPrivilege

(По избор) Налично само за сайтове на Cisco Webex Training. Указва кои привилегии има потребителят на Webex Training. Това поле може да съдържа следната стойност:

HOLA: Указва, че потребителят може да използва опцията „Практическо обучение“ за сесиите на обучение.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

TeleAcct1–TeleAcct3

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите полето празно, цялата информация се запазва.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

 • 1: Указва, че се плаща.

 • 0: Указва, че е безплатно.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(По избор) Тези полета съдържат данни само ако сайтът ви предоставя на потребителите лични акаунти за телеконферентна връзка чрез Webex Meetings Telephony API или чрез опцията за акаунти с телеконферентна връзка .


 

Не добавяйте или редактирайте данни в тези полета. Ако експортирате данни за потребителски акаунт, тези полета се попълват с телеконферентните номера от личните акаунти за телеконферентна връзка на потребителя. Сървърът за телефония предоставя тези номера на потребителя, когато потребителят добави личен телеконферентен акаунт с помощта на страницата Моят профил.

Ако оставите това поле празно, цялата информация остава непроменена.

TeleconLocation

(По избор) Запазено за партньори на доставчик на телеконферентни услуги за Cisco Webex.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

TelephonyPrivilege

(По избор) Указва типовете услуги за телеконферентна връзка, които потребителят може да използва, когато е организатор в сесия. Това поле може да съдържа една или повече от следните стойности за даден клиент, в зависимост от услугите за телеконферентна връзка, поддържани от вашия сайт на Webex:

 • CLIN: Телеконференции с набиране. Указва, че потребителят може да е организатор на сесии, в които участниците могат да се обадят на телефонен номер, за да се присъединят към телеконференция.

 • TOLL: Телеконференция с безплатен номер за набиране: Указва, че потребителят може да е организатор на сесии, в които участниците могат да се обадят на телефонен номер, за да се присъединят към телеконференцията.

 • CLBK: Телеконференции с обратно повикване. Указва, че потребителят може да е организатор на сесии, в които участниците получават телефонно обаждане от сайта на Webex, за да се присъедини към телеконференция. Всеки участник се обажда на телефонен номер и затваря. След това услугата се обажда телефонния номер на участника.

 • INTL: Международни телеконференции с обратно повикване. Указва, че потребителят може да е организатор на сесии, в които участниците получават международно телефонно обаждане от сайта на Webex, за да се присъедини към телеконференция.

 • VoIP: интернет телефон: Указва, че потребителят може да е организатор на сесии, които включват конференция по интернет телефон (глас по IP).

 • ILCI: Международни номера за набиране. Указва, че потребителят може да е организатор на сесии, в които участниците от други държави могат да се обадят на местен телефонен номер, за да се присъединят към телеконференцията.

 • SELT: Местоположение на телеконференцията. Указва, че потребителят може да избере местоположението на моста за телефония, който да се използва за телеконференция. Налично само ако вашият сайт на Webex е осигурен с няколко местоположения на мост.

За да определите кои телеконферентни услуги поддържа вашата организация, вижте началната страница на администрацията на сайта на Webex.

За да забраните всички права за телефония за даден потребител, въведете запетая („,“ без кавичките). Не можете да премахвате привилегиите за телефония за потребители с активирана персонална стая.


 

Можете да укажете няколко типа телеконференции за всеки потребителски акаунт, ако вашата организация е закупила подходящи лицензи. За да укажете няколко типа телеконференции, ги разделете със запетаи, но без интервали – например:

CLIN, CLBK, VoIP

TimeZone

(По избор) Задава индекс номер за часовата зона, в която се намира потребителят. Ако не зададете часова зона за потребителя, администрацията на сайта използва часовата зона, указана за вашия уеб сайт за обслужване на вашата среща. За списък на часовите зони и техните индексни номера вж. Часови зони.

Ако оставите полето празно, то приема часовата зона по подразбиране за сайта.

UserID

Само за четене

Показва идентификационен номер, който се генерира автоматично за акаунта от базата данни на администрацията на сайта на Webex Meetings.

Потребителско име

(Задължително) Указва идентификатора, който потребителят, на когото принадлежи този акаунт, използва за влизане в услугите на Webex. Потребителски имена:

 • Трябва да са уникални

 • Могат да се състоят от максимум 64 знака


   

  Cisco Webex препоръчва да не създавате потребителски имена, които включват интервали или пунктуационни знаци, освен подчертавания, тирета и точки.

  Ако оставите полето празно, то ви подканва за потребителско име.

VideoDeviceAddress1-5

(По избор) Указва адреса на видео устройството, на което потребителят иска да бъде търсен.

Ако оставите това поле празно, стойността също остава празна.

VideoDeviceName1-5

(По избор) Указва името на видео устройството, на което потребителят иска да бъде търсен.

Ако оставите това поле празно, стойността също остава празна.

WebcastAdmin

(По избор) Посочва дали текущият потребител е администратор на уебкаст или представящ. Ако е отметката е поставена, потребителят е администратор.

Ако квадратчето за отметка е оставено празно, стойността остава празна.

WebcastBasic

(По избор) Позволява на потребителите на Cisco Webex Events да излъчват онлайн презентации и аудио.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

WebcastVideo

(По избор) Позволява на потребителите на Cisco Webex Events да предават поточно видео.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Пощенски код

(По избор) Указва пощенския код за пощенския адрес на потребителя.

Ако оставите полето празно, стойността също остава празна.

Файлов формат CSV за контакти

Преди да импортирате данни за контакт в CSV файл, създайте архивен файл на данните за контактите си, ако има такива, като експортирате данните.

 • Всички експортирания (отчет, потребител, контакти) се експортират във формат Unicode, разделен с табулации (UTF-16LE). Всички импортирания поддържат CSV (само за данни на английски) и Unicode, английски (за данни не на английски и смесени езикови данни.)

 • CSV файлът трябва да съдържа заглавия на колони в горната част на файла. Когато създавате CSV файл с помощта на програма за електронни таблици, като например Microsoft Excel, се уверете, че заглавията на колоните са в първия ред на електронна таблица. Заглавията на колоните трябва да се показват точно както е указано в Полета с информация за контакти.

 • Изисква се информация за контакт, както е указано в Полета с информация за контакти. Трябва да включите всички заглавия на колони за задължителните полета. Не е необходимо да включвате заглавия на колони за незадължителни полета, за които не предоставяте информация за контакт.

 • За да е сигурно, че CSV файлът ви съдържа всички необходими заглавия на колони в правилния им формат, Webex настоятелно препоръчва да създадете шаблон за CSV файл.

 • В полетата с информация за контакт в CSV файл няма различаване на малки и главни букви. Така можете да въвеждате стойности с главни или малки букви или комбинация от двете. Стойностите, които се показват в информацията за контакта на сайта ви – като например името на контакта – ще се появяват, докато ги въвеждате в CSV файла.

 • Вж. Полета с информация за контакт за правилния формат за информация за контакт.

 • След като приключите с указването на информация за контакт, уверете се, че записвате файла с електронна таблица като CSV файл.

 • Когато качвате CSV файл, администрацията на сайта на Webex показва таблица, съдържаща информацията, която сте указали във файла. Прегледайте внимателно цялата информация и проверете точността ѝ, преди да потвърдите, че искате да качите файла.

 • Ако зададете неправилно информация за контакт, администрацията на сайта не може да създаде този контакт. В този случай администрацията на сайта на Webex генерира списък със записи за контактите, които не са добавени успешно, включително причината за всяка грешка. Можете да изтеглите файл, съдържащ тези записи, на компютъра си – за справка или за да коригирате грешките директно в този файл.

 • Ако коригирате грешките директно в изтегления файл, погрижете се да изтриете последната колона, обозначена Коментари, преди да качите файла.

Освен това можете да редактирате контактите поотделно, като използвате администрацията на сайта на Webex. Или можете да се свържете за съдействие с вашия мениджър на акаунти в Webex.

Създаване на шаблон за CSV файл за контакти

Когато експортирате CSV файл, получавате базова линия или шаблон, който можете да използвате за добавяне на нови контакти. Освен това можете да използвате файла за пакетно редактиране на няколко контакта. Ако в момента на сайта ви няма контакти, добавете ръчно поне един контакт към него.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Управление на сайта > Адеси на фирми.

2

На страницата Адресна книга на фирмата щракнете върху Експортиране.

3

Отворете файла, съдържащ данните, които сте експортирали в програма за електронни таблици, като например Microsoft Excel.

4

Ако искате само да добавите нови контакти, изтрийте всички данни за контакти, които експортираният файл съдържа.

Изтриването на тези данни не засяга контактите, когато качите CSV файла в администрацията на сайта на Webex.

Полета на информацията за контакти

Използвайте тази опция...

До...

UUID

Показва идентификационен номер, който администрацията на сайта на Webex генерира автоматично за контакта.

Важно

 • Ако добавяте нов контакт, не предоставяйте никаква информация в тази колона. Администрацията на сайта на Webex генерира това число, след като качите CSV файла. Администрацията на сайта на Webex изисква това поле да е празно, за да създаде нов контакт.

 • Ако редактирате съществуващ контакт, не променяйте това число. Ако промените това число за съществуващ контакт, администрацията на сайта на Webex създава нов контакт, като използва данните в този ред. Ако обаче необходимите данни за контакт – например имейл адрес – вече съществуват за някой контакт на сайта ви, администрацията на сайта не може да създаде новия контакт.

DUID

Показва идентификационен номер, който администрацията на сайта на Webex генерира автоматично за членовете дистрибутори.

Име

(Задължително) Посочва името и фамилията на контакта.

Имейл

(Задължително) Посочва имейл адрес на контакта.

Фирма

(По избор) Задава организацията, за която работи контактът.

JobTitle

(По избор) Указва длъжността или позицията на контакта в организация.

URL

(По избор) Задава адреса на уеб страницата за контакта или неговата организация.

OffCntry

(По избор) Указва номера, който набирате, за да се свържете с контакт, който се намира в друга държава. Това поле трябва да съдържа само цифри.

OffLocal

(По избор) Указва телефонния номер на контакта. Това поле трябва да съдържа само цифри. Не включвайте пунктуация, например тирета или точки.

CellCntry

(По избор) Указва номера, който набирате, за да се свържете с контакт, който се намира в друга държава. Това поле трябва да съдържа само цифри.

CellLocal

(По избор) Указва номера на мобилен телефон на контакта. Това поле трябва да съдържа само цифри. Не включвайте пунктуация, например тирета или точки.

FaxCntry

(По избор) Указва номера, който набирате, за да се свържете с факс машина, която се намира в друга държава. Това поле трябва да съдържа само цифри.

FaxLocal

(По избор) Указва номера на факс на контакта. Това поле трябва да съдържа само цифри. Не включвайте пунктуация, например тирета или точки.

Address1

(По избор) Указва адреса за кореспонденция на контакта.

Address2

(По избор) Указва допълнителна информация за адреса за кореспонденция на контакта, ако е необходимо.

Град

(По избор) Указва града, в който се намира контактът.

Щат/провинция

(По избор) Указва щата или областта, в която се намира контактът.

Пощенски код

(По избор) Указва пощенския код за адреса за кореспонденция на контакта.

Страна

(По избор) Указва страната, в която се намира контактът.

Часова зона

Указва часовата зона, в която се намира контактът.

Език

Указва езика, който контактът използва.

Езикова променлива

Указва езиковата променлива на езика, който контактът използва.

Потребителско име

(По избор) Ако този контакт има акаунт за вашия сайт на Webex, можете да включите потребителското име на контакта в това поле. Потребителски имена

 • Не могат да включват интервали или пунктуационни знаци, освен долни черти, тирета и точки

 • Могат да се състоят от максимум 64 знака

Бележки

(По избор) Указва допълнителна информация за контакта.

Формат на CSV файл за стойностите на проследяващия код

 • CSV файлът трябва да съдържа заглавия на колони в горната част на файла. Когато създавате CSV файл с помощта на програма за електронни таблици, като например Microsoft Excel, заглавията на колоните трябва да са в първия ред на електронна таблица. Заглавията на колоните трябва да се показват точно както е указано в полетата с информация за стойности на кода.

 • Изисква се информация за проследяващ код, както е указано в полетата с информация за стойности на кода. Трябва да включите всички заглавия на колони, независимо дали информацията им е по избор, и да ги форматирате точно както е указано.

 • Полетата с информация за стойностите на кодове в CSV файл не различават малки и главни букви. Така можете да въвеждате стойности с главни или малки букви или комбинация от двете. Стойностите на проследяващия код се показват на сайта ви по същия начин както в CSV файла.

 • След като приключите със задаването на стойности на кодовете, запишете електронната таблица като CSV файл с разширение .csv.

 • Когато качвате CSV файл, администрацията на сайта на Webex показва таблица, съдържаща информацията, която сте указали във файла. Прегледайте внимателно информацията и проверете точността ѝ, преди да потвърдите, че искате да качите файла.

 • Ако зададете неправилни стойности на кодове, администрацията на сайта на Webex не може да добави тези стойности към списъка. В този случай администрацията на сайта генерира списък със записи за стойностите, които не е могъл да добави, включително причината за всяка грешка. Можете да изтеглите файл, съдържащ тези записи, на компютъра си – за справка или за да коригирате грешките директно в този файл.

 • Ако коригирате грешките директно във файла, който администрацията на сайта на Webex създава за вас, изтрийте последната колона с етикет, Коментари, преди да качите файла, за да създадете останалите стойности на кодове.

Като друга възможност, можете да редактирате стойности поотделно в администрацията на сайта на Webex, на страницата Списък с кодове за проследяване. Или можете да се свържете за съдействие с вашия мениджър на акаунти в Webex.

Полета за информация за стойности на кодове

Използвайте тази опция...

До...

Индекс

(По избор) Указва ИД на кода за проследяване в базата данни. Стойността на индекса трябва да бъде уникално число от 1 до 500 включително. За да предотвратите грешки, които може да предизвикат дублиращи се номера на индекси, можете да оставите тази колона празна. Ако колоната „Индекс“ не съдържа стойности, администрацията на сайта вмъква стойностите на кодове последователно на страницата Списък с кодове за проследяване.

Активен

(По избор) Указва статуса на кода за проследяване. Стойността трябва да бъде Да или Не. Ако оставите тази стойност празна, статусът автоматично по подразбиране става Да.

Код

(Задължително) Указва стойността на кода за проследяване в базата данни. Стойността може да бъде до 128 знака и да включва букви, цифри и специални знаци.

Часови зони

Часовите зони се показват в лесен за четене формат. Елементите от менюто се показват по различен начин, в зависимост от това дали часовите зони на са в лятно часово време. Форматът на менюто за часовата зона използва следния формат:

Местоположение (<Time zone="" name=""> <DST label=""> „Време“, <GMT offset="">)

Пример за формата на часовата зона, която се показва, е:

Сан Франциско (Тихоокеанско стандартно време), GMT-08:00

Таблица 1. Индекс на часовата зона

Индекс

GMT

Име

Местоположение

Стандартно

Лятно

0

-12 ч

Линия на датата

Маршалови острови

1

-11 ч

Самоа

Самоа

2

-10 ч

Хаваи

Хонолулу

Стандартно

Лятно

3

-9 ч

Аляска

Анкъридж

Стандартно

Лятно

4

-8 ч

Тихоокеанско

Сан Франциско

Стандартно

Лятно

5

-7 ч

Планинско

Аризона

6

-7 ч

Планинско

Денвър

Стандартно

Лятно

7

-6 ч

Централно

Чикаго

Стандартно

Лятно

8

-6 ч

Мексико, централно

Мексико Сити

Стандартно

Лятно

9

-6 ч

Централно

Саскачеван

10

-5 ч

Ю. Америка, Тихоокеанско време

Богота

11

-5 ч

Източно

Ню Йорк

Стандартно

Лятно

12

-5 ч

Източно

Индиана

Стандартно

Лятно

13

-4 ч

Атлантическо

Халифакс

Стандартно

Лятно

14

-4 ч

Ю. Америка, Западна

Каракас

15

-3,5 ч

Нюфаундленд

Нюфаундленд

Стандартно

Лятно

16

-3 ч

Ю. Америка, Източна

Бразилия

Стандартно

Лятно

17

-3 ч

Ю. Америка, Източна

Буенос Айрес

18

-2 ч

Среден Атлантик

Среден Атлантик

Стандартно

Лятно

19

-1 ч

Азорски острови

Азорски острови

Лятно

20

0 ч

Гринуич

Казабланка

21

0 ч

Средно по Гринуич

Лондон

Лятно

22

1 ч

Централна Европа

Амстердам

Лятно

23

1 ч

Централна Европа

Париж

Лятно

25

1 ч

Централна Европа

Берлин

Лятно

26

2 ч

Източна Европа

Атина

Лятно

28

2 ч

Египет

Кайро

Стандартно

Лятно

29

2 ч

Южна Африка

Претория

30

2 ч

Източна Европа

Хелзинки

Лятно

31

2 ч

Израел

Тел Авив

Стандартно

Лятно

32

3 ч

Саудитска Арабия

Рияд

33

3 ч

Русия

Москва

Стандартно

Лятно

34

3 ч

Найроби

Найроби

35

3,5 ч

Иран

Техеран

36

4 ч

Арабски полуостров

Абу Даби

37

4 ч

Баку

Баку

Стандартно

Лятно

38

4,5 ч

Афганистан

Кабул

39

5 ч

Западна Азия

Екатеринбург

40

5 ч

Западна Азия

Исламабад

41

5,5 ч

Индия

Бомбай

42

5,5 ч

Коломбо

Коломбо

43

6 ч

Централна Азия

Алмати

44

7 ч

Банкок

Банкок

45

8 ч

Китай

Пекин

46

8 ч

Австралия, Западна

Пърт

Стандартно

Лятно

47

8 ч

Сингапур

Сингапур

48

8 ч

Тайпе

Тайпе

49

9 ч

Япония

Токио

50

9 ч

Корея

Сеул

51

9 ч

Якутск

Якутск

52

9,5 ч

Австралия, Централна

Аделаида

Стандартно

Лятно

53

9,5 ч

Австралия, Централна

Дарвин

54

10 ч

Австралия, Източна

Бризбейн

55

10 ч

Австралия, Източна

Сидни

Стандартно

Лятно

56

10 ч

Западно тихоокеанско

Гуам

57

10 ч

Тасмания

Хобарт

Стандартно

Лятно

58

10 ч

Владивосток

Владивосток

Стандартно

Лятно

59

11 ч

Централно тихоокеанско

Соломонови острови

60

12 ч

Нова Зеландия

Уелингтън

Стандартно

Лятно

61

12 ч

Фиджи

Фиджи

130

1 ч

Централна Европа

Стокхолм

Лятно

131

-8 ч

Мексико, Тихоокеанско

Тихуана

Стандартно

Лятно

132

-7 ч

Мексико, Планинско

Чиуауа

Стандартно

Лятно

133

-4,5 ч

Ю. Америка, Западна

Каракас

Стандартно

Лятно

134

8 ч

Малайзия

Куала Лумпур

Стандартно

Лятно