Formát souboru CSV pro uživatelské účty Cisco Webex

Před importem dat uživatelského účtu do souboru CSV vytvořte záložní soubor svých stávajících uživatelských účtů tak, že data exportujete. Stačí importovat data pro účty, které přidáváte nebo aktualizujete.

 • Všechny exporty (report, user, contacts) jsou exportovány ve formátu Unicode tab-delimited text (UTF-16LE). Všechny importy podporují CSV (pouze pro anglická data) a text oddělený tabulátorem Unicode (pro neanglická data a smíšená jazyková data).

 • Soubor CSV musí obsahovat záhlaví sloupců na začátku souboru. Při vytváření souboru CSV pomocí tabulkového procesoru, například aplikace Microsoft Excel, se ujistěte, že nadpisy sloupců jsou v prvním řádku tabulky. Nadpisy sloupců se musí zobrazovat přesně tak, jak je uvedeno v části Pole informací o účtu.

 • Některé informace o uživatelském účtu jsou povinné, jak je uvedeno v části Pole informací o účtu. Zahrnout všechny nadpisy sloupců pro povinná pole.

 • Důrazně doporučujeme vytvořit šablonu souboru CSV. Šablona pomáhá zajistit, aby soubor CSV obsahoval všechny požadované nadpisy sloupců ve správném formátu.

 • Pole informací o účtu v souboru CSV nerozlišují velká a malá písmena. Hodnoty tak můžete psát velkými nebo malými písmeny nebo kombinací obou. Hodnoty, které se zobrazí v profilu uživatele na vašem webu, se zobrazí, když je zadáte do souboru CSV. Chcete-li se přihlásit ke svým účtům, musí uživatelé zadat svá výchozí hesla přesně tak, jak je zadáte v souboru CSV.

 • Informace o formátování informací o uživatelském účtu naleznete v části Pole informací o účtu.

 • Po zadání informací o uživatelském účtu uložte tabulku jako soubor CSV.

 • Pokud zadáte informace o uživatelském účtu nesprávně, společnost Webex Site Administration nemůže tento účet vytvořit. Správa webu Webex vytvoří seznam záznamů pro účty, které nemohla vytvořit, včetně příčiny každé chyby. Soubor obsahující tyto záznamy si můžete stáhnout do počítače pro referenci nebo pro opravu chyb přímo v tomto souboru.

Vytvořit šablonu souboru CSV

Při exportu souboru CSV se zobrazí základní linie nebo šablona, kterou můžete použít k přidání nových uživatelů. Alternativně můžete použít soubor k dávkové úpravě více uživatelských účtů.

1

Přihlaste se do administrace Webex Site Administration a přejděte do části Správa uživatelů > Importovat/Exportovat uživatele.

2

Na stránce Batch Import/Export Users (Uživatelé importu/exportu dávky) vyberte Export.

Zobrazí se zpráva potvrzující přijetí tvé žádosti. Po dokončení procesu exportu obdržíte e-mailovou zprávu.

3

Klikněte na odkaz v e-mailové zprávě a otevřete exportovaný soubor v tabulkovém procesoru, například Microsoft Excel.

4

Pokud chcete přidat pouze nové uživatelské účty, smažte všechna data účtu, která exportovaný soubor obsahuje.

Smazání těchto údajů neovlivní žádné existující účty, když nahrajete soubor CSV do Správy webu Webex.

Otevřete soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel a ponechte si úvodní nuly

1

Otevřete nový prázdný sešit aplikace Excel a klikněte na kartu Data.

2

V kategorii Získat externí data vyberte možnost Z textu.

3

Vyhledejte umístění souboru CSV, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Import.

4

Pod položkou Typ původních dat vyberte možnost Oddělený a klikněte na tlačítko Další.

5

Pod položkou Oddělovače zaškrtněte možnost Karta a pak klikněte na tlačítko Další.

6

Pod položkou Formát dat sloupců zvolte Text.

7

Pod položkou Náhled dat vyberte všechny sloupce.


 

Vyberte první sloupec, podržte klávesu Shift a klikněte na poslední sloupec.

8

Klikněte na tlačítko Dokončit.

9

V okně Importovat data vyberte, kam chcete data umístit, a klikněte na tlačítko OK.

Uložení souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování předních nul

1

Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel a vyberte buňku nebo rozsah buněk, které chcete formátovat.

2

Vyberte kartu Domů.

3

Ve skupině Čísla klikněte na ikonu Formát čísla (Formátovat buňky: Číslo obrázku).

4

V okně Formát buněk vyberte kartu Číslo a ze seznamu kategorií vyberte možnost Vlastní.

5

Do pole Typ zadejte formát čísla, například 000-000-0000 pro telefonní číslo.

6

Klikněte na tlačítko OK.

7

Vyberte kartu Soubor, pak možnost Uložit jako, dále umístění pro uložení souboru CSV a v okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

Pole informací o účtu

Pole

Popis

AccessAnywhere

(Volitelně) Platí pouze pro účty, pro které jste v poli Moje aplikace Webex zadali parametr „PRO“. Určuje, zda může uživatel nastavit a přistupovat ke vzdáleným počítačům pomocí aplikace Access Anywhere. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že možnost Mé počítače je k dispozici v oblasti Můj Webex uživatele, což uživateli umožňuje nastavit vzdálené počítače na vašem webu.

 • N: Určuje, že možnost Mé počítače je k dispozici v oblasti Můj Webex uživatele, což uživateli zabraňuje nastavit vzdálené počítače na vašem webu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

Aktivní

(Povinně) Určuje, zda je uživatelský účet aktivní nebo neaktivní. Pro uživatele k hostitelstvíWebexschůzek, školení, podpůrných relací nebo událostí, jejich účet musí být aktivní. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Tento uživatelský účet je aktivní.

 • N: Tento uživatelský účet je neaktivní.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

AdditionalComputers

(Volitelně) Platí pouze pro účty, pro které jste v poli Moje aplikace Webex zadali parametr „PRO“ a v poli AccessAnywhere jste zadali parametr „A“. Určuje počet dalších počítačů, jejichž nastavení chcete uživateli povolit pro aplikaci Access Anywhere na vašem webu. Do tohoto pole zadejte pouze číslice. Pokud nechcete uživatelskému účtu přidělit více počítačů, můžete toto pole ponechat prázdné.


 
 • Smlouva o poskytování služeb schůzek určuje celkový počet dalších počítačů. Chcete-li zjistit počet zbývajících počítačů dostupných pro přiřazování k uživatelským účtům, informujte se na stránce Přidat uživatele nebo Upravit uživatele v aplikaci Webex Site Administration.

Pokud překročíte celkový počet dalších počítačů pro svůj web, aplikace Webex Site Administration nemusí být schopna vytvořit nebo aktualizovat všechny účty, pro které jste přidělili další počítače. To závisí na konfiguraci vašeho webu.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 0.

AdditionalRecordingStorage

(Volitelně) Určuje počet MB prostoru úložiště navíc, který má uživatel přidělen pro ukládání souborů se síťovým záznamem. Do tohoto pole zadejte pouze číslice. Pokud nechcete uživatelskému účtu přidělit další prostor úložiště, můžete toto pole ponechat prázdné.

Ponecháte-li toto pole prázdné, výchozí hodnota je 0.

AdditionalStorage

(Volitelně) Platí pouze pro účty, pro které jste v poli Moje aplikace Webex zadali parametr „PRO“ a pro pole Moje složky zadali parametr „A“. (Volitelně) Určuje počet MB prostoru úložiště navíc, který chcete uživateli přidělit pro ukládání souborů na vašem webu. Do tohoto pole zadejte pouze číslice. Pokud nechcete uživatelskému účtu přidělit další prostor úložiště, můžete toto pole ponechat prázdné.


 
 • Smlouva o poskytování služeb schůzek určuje velikost dodatečného prostoru úložiště. Chcete-li zjistit velikost zbývajícího prostoru úložiště dostupného pro přiřazování k uživatelským účtům, informujte se na stránce Přidat uživatele nebo Upravit uživatele v aplikaci Webex Site Administration.

 • Pokud překročíte velikost dodatečného prostoru úložiště pro svůj web, aplikace Webex Site Administration nemusí být schopna vytvořit nebo aktualizovat všechny účty, pro které jste přidělili další prostor úložiště. To závisí na konfiguraci vašeho webu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 0.

Adresa1

(Volitelně) Určuje poštovní adresu uživatele.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

Adresa2

(Volitelně) V případě potřeby určuje další informace o poštovní adrese uživatele.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

AP1Callback, AP2Callback

(Volitelně) Určuje číslo pageru uživatele, na kterém chce být uživatel volán.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

AP1Callin, AP2Callin

(Volitelně) Určuje číslo pageru, které musí uživatel použít pro přímé volání.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

AP1Cntry, AP2Cntry

(Volitelně) Určuje číslo, které vytočíte, chcete-li volat uživatele pageru, který se nachází v jiné zemi. Zadejte pouze čísla a podtržítka (_); nezahrnujte interpunkci, jako jsou pomlčky nebo tečky.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 1.

AP1Local, AP2Local

(Volitelně) Určuje číslo pageru uživatele. Toto pole musí obsahovat pouze čísla. Nepatří sem interpunkce, například pomlčky nebo tečky.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

CellCallback

(Volitelně) Určuje číslo linky mobilního telefonu uživatele. Toto pole musí obsahovat pouze čísla.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

CellCallin

(Volitelně) Určuje číslo mobilního telefonu uživatele, na kterém chce být uživatel volán.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

CellCntry

(Volitelně) Určuje číslo, které vytočíte, chcete-li volat uživatele mobilního telefonu, který se nachází v jiné zemi. Zadejte pouze čísla a podtržítka (_); nezahrnujte interpunkci, jako jsou pomlčky nebo tečky.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 1.

CellLocal

(Volitelně) Určuje číslo mobilního telefonu, které musí uživatel použít pro přímé volání.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

Město

(Volitelně) Určuje město, ve kterém uživatel sídlí.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

Země/oblast

(Volitelně) Určuje zemi nebo oblast, ve které uživatel sídlí.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

Custom1-10

(Volitelně) Pokud jsou na vašem pracovišti aktivovány sledovací kódy, lze pole přejmenovat podle potřeby pro sledování informací. Ve výchozím nastavení jsou první čtyři pole pojmenována Skupina, Oddělení, Projekt a Další. První sledovací kód slouží k účtování a fakturaci.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

DefaultTPSessionType

(Volitelně) Určuje výchozí typ relace systému TelePresence, jak je nastaven na stránce Předvolby uživatele.

Pokud je pole ponecháno prázdné, hodnota je typ relace, který podporuje systém TelePresence s ID minimálního typu schůzky.

DefaultVideoDeviceIndex

(Volitelně) Určuje indexové číslo (od 1 do 5) výchozího videozařízení uživatele.

Ponecháte-li toto pole prázdné, zůstane hodnota prázdná.

EditorPrivilege

Již není podporováno. Ponechte toto pole prázdné a ignorujte je v souboru exportu.

E-mail

(Povinně) Určuje e-mailovou adresu uživatele. E-mailová adresa uživatele musí být jedinečná.

Pokud pole zůstane prázdné, zobrazí se výzva k zadání e-mailové adresy.

EnableLiveStreaming

Přepíná funkci živého streamování.

 • 0: Zakázat živé streamování (výchozí nastavení)

 • 1: Povolit živé streamování

EventDocument

(Volitelné) Pro stránky Enterprise Edition s CiscoWebexUdálosti. Určuje, zda může uživatel ukládat zaznamenané události na vašem webu. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že se stránka zaznamenané události objeví v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což uživateli umožňuje ukládat zaznamenané události na vašem webu.

 • N: Určuje, že se stránka zaznamenané události neobjeví v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což uživateli zabraňuje ukládat zaznamenané události na vašem webu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

FirstName

(Povinně) Určuje křestní jméno uživatele, ke kterému tento účet patří.

Pokud pole zůstane prázdné, zobrazí se výzva k zadání křestního jména.

ForceChangePassword

(Volitelně) Určuje, že uživatel musí při následujícím přihlášení změnit své heslo. Výchozí hodnota pro toto pole v exportovaném souboru CSV je N, bez ohledu na hodnotu uloženou v databázi. Pokud je hodnota v databázi Y a vy nastavíte hodnotu na Y v souboru CSV,WebexSpráva webu generuje pro uživatele další e-mail se změnou hesla. K tomu dochází i v případě, že své heslo již změnili. Chcete-li zabránit odeslání nadbytečných e-mailů uživatelům, zadejte hodnotu A pro toto pole pouze v případě, že je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Chcete přinutit uživatele, aby změnil své heslo.

 • Přidáváte nového uživatele.


 

Toto pole neplatí pro servery integrované do CI nebo pro weby, které používají SSO. Pro tyto weby ponechte pole prázdné nebo zadejte N.

GeneralPriv

(Volitelné) Určuje obecná oprávnění, která má uživatel na vašem CiscuWebexstránky. Toto pole může obsahovat následující hodnotu:

BADM: Určuje, že uživatel je správcem fakturace. Uživatel má přístup k fakturačním zprávám ze své stránky Moje aplikace Webex. Platí pouze pro CiscoWebexweby, které mají možnost Správce fakturace.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

HostPrivilege

(Volitelně) Určuje typ účtu, který má uživatel nastaven. Toto pole může obsahovat následující typy účtů:

 • HOSTITEL: Určuje, že uživatel má účet hostitele. Uživatel se může přihlásit k webu služby Webex a hostovat schůzky.

 • ADMN: Určuje, že uživatel má účet správce webu. Uživatel se může přihlásit na web služby Webex a hostovat schůzky a může se také přihlásit do aplikace Webex Site Administration.


   

  Důležité Správce webu může spravovat uživatelské účty, zpracovávat žádosti o registraci a specifikovat předvolby pro vašeWebexstránky a služby. Společnost Cisco proto doporučuje, aby vaše organizace měla pouze jeden nebo dva účty správce webu.

 • ADMV: Určuje, že uživatel má účet správce webu pouze ke čtení. Uživatel se může přihlásit k webu služby Webex a hostovat schůzky. Mohou také použít Webex Site Administration k zobrazení informací o uživatelském účtu, žádostech o registraci,Webexkonfiguraci a předvolby pracoviště a zprávy o používání schůzek. Správce webu s oprávněními pouze pro zobrazení však nemůže změnit informace o uživatelském účtu nebo nastavení webu služby Webex.

 • ATTND: Určuje, že uživatel má účet účastníka. Uživatel se může přihlásit k vašemuWebexstránky. Tento typ uživatele může zobrazit seznam schůzek, na které je pozván, a účastnit se schůzek, které vyžadují účet na vašem webu. Může také udržovat uživatelský profil. Nemůže však pořádat na vašem webu schůzky.

  Poznámka: Následující informace v souboru CSV se vztahují k účtům účastníků. Pokud v souboru CSV poskytnete jakékoliv další informace, aplikace Webex Site Administration je ignoruje.

 • Zda je uživatelský účet aktivní nebo neaktivní

 • Křestní jméno

 • Příjmení

 • Heslo

 • E-mailová adresa

  Zůstane-li pole prázdné, bude ve výchozím nastavení nastaveno na HOSTITEL.

LabAdmin

(Volitelné) Vztahuje se pouze naWebexTrénink. SpecifikujeWebexVýcvikové oprávnění jako administrátor pro praktickou laboratoř.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

Jazyk

(Volitelně) Určuje jazyk, který je ve výchozím nastavení vybrán na stránce Předvoleb uživatele. Tato možnost určuje jazyk, ve kterém se text zobrazí uživateli na webu služby schůzek. V závislosti na jazycích, které vaše pracoviště podporuje, obsahuje toto pole jednu z následujících hodnot krátkého názvu. V následujícím seznamu se vedle příslušného jazyka zobrazí krátký název.

Zůstane-li pole prázdné, bude ve výchozím nastavení nastaveno na výchozí jazyk webu.

Jazyk – ID

Angličtina: cz-cs

Zjednodušená čínština: zh-cn

Tradiční čínština: zh-tw

Japonština: jp

Korejština: ko

Francouzština: fr

Němčina: de

Italština: to

Kastilská španělština: es-me

Latinskoamerická španělština: es-sp

Švédština: sw

Nizozemština: nl

Portugalština: pt-br

Ruština: ru

LastName

(Povinně) Určuje příjmení uživatele, ke kterému tento účet patří.

Pokud pole zůstane prázdné, zobrazí se výzva k zadání příjmení.

ZobrazovanéJméno

(Volitelné) Zobrazí preferované jméno uživatele v seznamu účastníků schůzky.

Pokud pole ponecháte prázdné, zobrazí se v seznamu účastníků schůzky Křestní jméno + Příjmení.

MeetingAssist

(Volitelně) Určuje, zda jsou pro vaše uživatele dostupné služby Meeting Assist.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 0.

MeetingPrivilege

(Volitelně) Určuje, které typy schůzek může uživatel hostovat. Toto pole může obsahovat jeden nebo více kódů s až třemi číslicemi, které označují typy schůzek, které může uživatel hostovat.

Poznámka

 • Chcete-li získat platný kód pro toto pole, podívejte se do indexových hodnot v části Rejstřík pro typy relací, které se zobrazují na domovské stránce webu Webex Site Administration. Pokud však váš web obsahuje typ schůzky aplikace Access Anywhere, nepište do tohoto pole svůj kód.

 • Pokud některé kódy obsahují počáteční nuly, nemusíte je zadávat. Pokud je například váš kód typu schůzky 004, zadejte do tohoto pole pouze číslici 4.

 • Pokud má vaše organizace příslušné licence, můžete pro jakýkoliv uživatelský účet zadat více typů schůzek. Chcete-li zadat více typů služeb, oddělte je čárkami, ale bez mezer – například:

  15,120

 • Máte-li jakékoli dotazy týkající se typů schůzek, které vaše organizace zakoupila, obraťte se naWebexaccount manager.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

MyContacts

(Volitelně) Pokud váš web obsahuje možnost Moje aplikace Webex, tento parametr určuje, zda má uživatel přístup k adresáři a jeho správě z oblasti Moje aplikace Webex uživatele na vašem webu. Adresář obsahuje adresář vaší společnosti (pokud jej máte k dispozici) a umožňuje uživateli udržovat seznam kontaktů. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že možnost Mé kontakty je k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což mu umožňuje přístup k osobnímu adresáři a jeho správě.

 • N: Určuje, že možnost Mé kontakty není k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele. Uživatel však může stále přistupovat ke svému osobnímu adresáři pomocí možností na stránce Naplánovat schůzku.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

MyFolders

(Volitelně) Pokud váš web obsahuje možnost Moje aplikace Webex, tento parametr určuje, zda může uživatel ukládat soubory do osobních složek na vašem webu. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že se tlačítko Mé složky objeví v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což uživateli umožňuje ukládat soubory na vašem webu.

 • N: Určuje, že se tlačítko Mé složky neobjeví v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což uživateli zabraňuje ukládat soubory na vašem webu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

MyMeetings

(Volitelně) Pokud váš web obsahuje možnost Moje aplikace Webex, tento parametr určuje, zda může uživatel použít svou oblast Moje aplikace Webex na vašem webu k přístupu a správě seznamu schůzek, které naplánoval. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že Mé schůzky jsou k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což uživateli umožňuje přístup k seznamu naplánovaných schůzek a jejich správě.

 • N: Určuje, že možnost Mé schůzky není k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele. Uživatel však stále může přistupovat k seznamu naplánovaných schůzek a udržovat jej výběrem odkazu Mé schůzky v navigačním panelu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

MyPMR


 

Tato možnost již není dostupná. Pomocí nástroje SupportPR určete nastavení osobní místnosti pro své uživatele.

MyProfile

(Volitelně) Pokud váš web obsahuje možnost Moje aplikace Webex, tento parametr určuje, zda má uživatel přístup ke svému uživatelskému profilu z oblasti Moje aplikace Webex na vašem webu. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že možnost Můj profil je k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele, což uživateli umožňuje přístup a údržbu jeho uživatelského profilu.

 • N: Určuje, že možnost Můj profil není k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele. Uživatel má však stále přístup ke svému profilu výběrem odkazu Můj profil na navigačním panelu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

MyRecordings

(Volitelné) Platí pouze pro účty na CiscoWebexTréninkové místo, pro které jste zadali PRO v poli My Webex. Určuje, zda může uživatel zveřejňovat zaznamenaná školení na vašem webu. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že položky Moje záznamy nebo Mé záznamy o školení (pro firemní verzi) jsou k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele. Pokud ano, může uživatel publikovat záznamy na vašem webu.

 • N: Určuje, že položky Moje záznamy nebo Mé záznamy o školení (pro firemní verzi) nejsou k dispozici v oblasti Moje aplikace Webex uživatele. Pokud ano, uživatel nemůže publikovat záznamy na vašem webu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

MyReports

(Volitelné) Platí pouze pro účty na CiscoWebexTréninkové místo, pro které jste zadali PRO v poli My Webex. Určuje, zda může uživatel vytvářet zprávy obsahující informace o školeních, které hostoval, a o počítačích, ke kterým uživatel vzdáleně přistupuje pomocí aplikace Access Anywhere. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že možnost Moje zprávy je k dispozici v oblasti Můj Webex uživatele, což uživateli umožňuje generovat zprávy na vašem webu.

 • N: Určuje, že možnost Moje zprávy není k dispozici v oblasti Můj Webex uživatele, což uživateli zabraňuje generovat zprávy na vašem webu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

MyWebex

(Volitelně) Pokud váš web obsahuje možnost Moje aplikace Webex, zadejte typ oprávnění Moje aplikace Webex přiřazeného k účtu. Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • STD: Určuje, že uživatelský účet obdrží oprávnění Moje aplikace Webex Standard.

 • PRO: Určuje, že uživatelský účet obdrží oprávnění Moje aplikace Webex Pro.

 • N: Pokud váš web neobsahuje možnost Moje aplikace Webex, zadejte tuto hodnotu pro každý uživatelský účet.


 
 • Počet účtů, pro které můžete zadat hodnotu PRO, závisí na počtu MyWebexPro licence dostupné pro vaše stránky. Pro určení počtu MyWebexPro licence, které jsou k dispozici pro přiřazení k uživatelským účtům, naleznete na stránce Přidat uživatele nebo Upravit uživatele v sekci Správa webu.

 • Pokud překročíte celkový počet licencí pro svůj web, aplikace Webex Site Administration nebude moci vytvořit nebo aktualizovat všechny účty, pro které jste stanovili parametr „PRO“. Například, pokud váš web obsahuje 10 MyWebexPro licence, a zadáte PRO pro 20 účtů, Webex Site Administration importuje informace o účtu pouze pro prvních 10 účtů, pro které jste zadali PRO.

 • Pokud vaše stránka obsahuje možnost Moje aplikace Webex, ujistěte se, že pro každý účet zadáte parametr „STD“ nebo „PRO“.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou parametr „PRO“.

MyWorkspaces

(Volitelně) Určuje použití funkce My Workspace v části Moje aplikace Webex.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

OneClickSetup

(Volitelně) Určuje, zda může uživatel použít jedno kliknutí.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

Heslo

(Povinně) Určuje heslo pro účet. Hesla:

 • Musí obsahovat alespoň čtyři znaky

 • Může obsahovat maximálně 32 znaků.

 • Rozlišují se malá a velká písmena – uživatelé musí zadávat hesla přesně tak, jak je určíte v tomto poli.

 • Může být „****“, což znamená, že správci webu nesmí heslo pro stávající účet nijak měnit.

 • Vytvořte nové, náhodné heslo pro nový účet. Pokud používáte možnost „vyžadovat přesné heslo...“, v takovém případě nové heslo nesplňuje zadaná kritéria hesla a uživatel je povinen heslo změnit při prvním přihlášení.


   

  Pokud jste na stránce Nastavení webu pro společné vybrali možnost Vyžadovat silné heslo u nových uživatelských účtů, zadejte výchozí heslo pro každý účet, který splňuje kritéria silného hesla, která jste zadali.

  Importovaná hesla v souboru CSV lze změnit, pokud jsou v možnostech Zabezpečení webu nastavena správná kritéria hesla.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, automaticky se vygeneruje dočasné heslo.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3AutoGenerate

(Volitelně) Určuje, zda automaticky generujete přístupový kód.

Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že přístupový kód je generován automaticky.

 • N: Určuje, že přístupový kód není generován automaticky.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozím nastavení parametr Dostupné. Pokud možnost PCN není povolena, zůstane hodnota prázdná.

PCNAcc1ILNumPCNAcc3ILNum

(Nepovinně) Určuje, že účet PCN podporuje mezinárodní přímé volání.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozím nastavení parametr Dostupné. Pokud možnost PCN není povolena, zůstane hodnota prázdná.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

(Volitelně) Určuje placené záložní telefonní číslo.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozím nastavení parametr Dostupné. Pokud možnost PCN není povolena, zůstane hodnota prázdná.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinNum

(Volitelně) Určuje bezplatné číslo pro přímé volání.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozím nastavení parametr Dostupné. Pokud možnost PCN není povolena, zůstane hodnota prázdná.

PhoneCallback

(Volitelně) Určuje číslo, na kterém chce být uživatel volán.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

PhoneCallin

(Volitelně) Určuje číslo, které musí uživatel použít pro přímé volání.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

PhoneCntry

(Volitelně) Určuje číslo, které vytočíte, chcete-li volat uživatele, který se nachází v jiné zemi. Zadejte pouze čísla a podtržítka (_); nezahrnujte interpunkci, jako jsou pomlčky nebo tečky.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 1.

PhoneLocal

(Volitelně) Určuje číslo telefonu uživatele. Toto pole musí obsahovat pouze čísla. Nepatří sem interpunkce, například pomlčky nebo tečky.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

Kód PIN

(Nepovinně) Určuje osobní identifikační číslo zvuku PCN uživatele.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

ResetPassword

(Volitelně) Resetuje heslo uživatele a automaticky vybere možnost ForceChangePassword. Tuto možnost můžete použít, pokud máte podezření na problém s heslem uživatele.Webexvygeneruje dočasné heslo pro uživatele a vyzve uživatele ke změně hesla při prvním přihlášení.


 

Toto pole neplatí pro servery integrované do CI nebo pro weby, které používají SSO. Pro tyto weby ponechte pole prázdné nebo zadejte N.

SaCPrivilege

Již není podporováno. Ponechte toto pole prázdné a ignorujte je v souboru exportu.

SaCProducts

Již není podporováno. Ponechte toto pole prázdné a ignorujte je v souboru exportu.

SaCSJMEDesc

Již není podporováno. Ponechte toto pole prázdné a ignorujte je v souboru exportu.

SaCSIsMgr

Již není podporováno. Ponechte toto pole prázdné a ignorujte je v souboru exportu.

SchedulePermission

(Volitelné) Vztahuje se pouze naWebexSchůzky,WebexOdborná příprava aWebexStránky událostí. Určuje uživatele, kteří mohou plánovat relace jménem tohoto uživatele. Můžete zadat pouze ty uživatele, kteří mají účty na stejném CiscoWebexstránky jako tohoto uživatele. Chcete-li zadat uživatele, zadejte e-mailovou adresu uživatele přesně tak, jak se zobrazuje pro účet uživatele.

Můžete zadat více e-mailových adres tak, že je oddělíte čárkami a bez mezer – například: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

SCOptions

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory. Upřesňuje, kteréWebexMožnosti podpory, které mohou uživatelé používat. Do tohoto pole můžete zadat následující hodnotu:

AREC: Automatický záznam. Specifikuje, žeWebexPodpora automaticky zaznamenává relace podpory, které uživatel provádí.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

SCSaveLoc

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro SCOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). ProWebexRelace podpory, specifikuje místo, kdeWebexZáznamník ukládá záznamové soubory. Ve výchozím nastavení,WebexZáznamník ukládá všechny záznamové soubory na následující místo v počítači zástupce podpory:

C:\Mojeecorded_ relace

Můžete však určit libovolné umístění v počítači zástupce podpory nebo v jiném počítači umístěném v síti, například:

C:\Session Recordings.

Pokud výchozí místo nebo místo, které zadáte, neexistuje,WebexPodpora vytvoří potřebné složky.


 

Pokud určíte umístění v počítači v síti, ujistěte se, že:

 • Počítač zástupce podpory je namapován na příslušnou síťovou jednotku.

 • Síťový účet zástupce podpory má přístup k umístění.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

SCShareColor

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory. ProWebexRelace podpory určuje nastavení barev pro sdílenou aplikaci nebo plochu, které se ve výchozím nastavení zobrazí na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Do tohoto pole můžete zadat následující hodnoty:

 • 256: 256 barev. Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí v prohlížeči nebo na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka v 256 barvách. Tato možnost vyžaduje menší šířku pásma pro sdílení aplikací nebo plochy než volba High color (16B), ale poskytuje nižší kvalitu zobrazení.

 • 16B: High color (16 bitů). Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí v prohlížeči nebo na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka v 16bitových barvách. Tato možnost vyžaduje větší šířku pásma než možnost 256 barev, avšak poskytuje lepší kvalitu obrazu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozím nastavení parametr 16B.

SCShareView

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory. ProWebexRelace podpory určuje, jak se sdílená aplikace nebo plocha ve výchozím nastavení zobrazí na obrazovce zástupce a zákazníka. Do tohoto pole můžete zadat následující hodnoty:

 • FSSF: Celá obrazovka, přizpůsobit velikost. Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí na celé obrazovce na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se přizpůsobí zobrazení na celou obrazovku.

 • FS: Celá obrazovka. Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí na celé obrazovce na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se nepřizpůsobí zobrazení na celou obrazovku.

 • WSF: Okno, přizpůsobit velikosti. Určuje, že se sdílená aplikace nebo plocha zobrazí v okně na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se přizpůsobí zobrazení velikosti okna.

 • WIN: Okno. Určuje, že se sdílená aplikace nebo plocha zobrazí v okně na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se nepřizpůsobí zobrazení velikosti okna zcela.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou parametr „FS“.

SendWelcomeEmail

(Volitelně) Určuje, zda váš web po vytvoření účtu automaticky odešle uživateli uvítací e-mailovou zprávu.

Pokud má váš web možnost používat šablony e-mailů, můžete upravit šablonu uvítací e-mailové zprávy, kterou odesílá web služby Webex uživatelům.

Toto pole může obsahovat jednu z následujících hodnot:

 • A: Určuje, že uživatel obdrží uvítací e-mailovou zprávu.

 • N: Určuje, že uživatel neobdrží uvítací e-mailovou zprávu.


   

  Tato možnost je ve výchozím nastavení pro většinu Cisco vypnutaWebexstránky. Pokud je možnost vypnuta, nemá zadání hodnoty do tohoto pole žádný vliv. Chcete-li tuto možnost zapnout, kontaktujte svéhoWebexaccount manager.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

STAllComputers

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory s možností Vzdáleného přístupu. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro STOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). Určuje všechny počítače pro vzdálený přístup. Počítače musí být již definovány pro vzdálený přístup v aplikaci Webex Site Administration. Zadejte názvy počítačů přesně tak, jak se zobrazují v aplikaci Webex Site Administration.

Stát/provincie

(Volitelně) Určuje stát nebo provincii, ve které má uživatel sídlo.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

STComputers

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory s možností Vzdáleného přístupu. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro STOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). Určuje, na které počítače může uživatel vzdáleně přistupovat pomocí funkce vzdáleného přístupu. Počítače musí být již definovány pro vzdálený přístup v aplikaci Webex Site Administration. Zadejte názvy počítačů přesně tak, jak se zobrazují v aplikaci Webex Site Administration.

Poznámka Pro uživatelský účet můžete zadat více počítačů. Chcete-li zadat více počítačů, oddělte je čárkami, ale bez mezer – například:

Počítač 1, Počítač 2

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

STLocations

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory s možností Vzdáleného přístupu. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro STOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). Určuje umístění, ve kterémWebexZáznamník ukládá záznamové soubory. Ve výchozím nastavení,WebexZáznamník ukládá všechny záznamové soubory na následující místo v počítači zástupce podpory:

C:\My Recorded Sessions

Můžete však určit libovolné umístění v počítači zástupce podpory nebo v jiném počítači umístěném v síti, například:

C:\RemoteAccess_Recordings.

Pokud výchozí umístění nebo vámi určené umístění neexistuje, vytvoří aplikace Remote Access potřebné složky.


 

Pokud určíte umístění v počítači v síti, ujistěte se, že:

 • Počítač zástupce podpory je namapován na příslušnou síťovou jednotku.

 • Síťový účet zástupce podpory má přístup k umístění.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

STOptions

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory s možností Vzdáleného přístupu. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro STOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). Určuje, které možnosti aplikace Remote Access mohou uživatelé používat. Do tohoto pole můžete zadat následující hodnotu:

AREC: Automatický záznam. Určuje, že vzdálený přístup automaticky zaznamenává relace vzdálené podpory, které uživatel provádí.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

STShareColor

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro STOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). Pro relaci služby Remote Support tento parametr určuje nastavení barev pro sdílenou aplikaci nebo plochu, které se ve výchozím nastavení zobrazí na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Do tohoto pole můžete zadat následující hodnoty:

 • 256: 256 barev. Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí v prohlížeči nebo na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka v 256 barvách. Tato možnost vyžaduje menší šířku pásma pro sdílení aplikací nebo plochy než volba High color (16B), ale poskytuje nižší kvalitu zobrazení.

 • 16B: High color (16 bitů). Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí v prohlížeči nebo na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka v 16bitových barvách. Tato možnost vyžaduje větší šířku pásma než možnost 256 barev, avšak poskytuje lepší kvalitu obrazu.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozím nastavení parametr 16B.

STShareView

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze stránky podpory. Platí pouze v případě, že jste pro uživatele pro STOptions zadali možnost Automatický záznam (AREC). ProWebexRelace podpory určuje, jak se sdílená aplikace nebo plocha ve výchozím nastavení zobrazí na obrazovce zástupce a zákazníka. Do tohoto pole můžete zadat následující hodnoty:

 • FSSF: Celá obrazovka, přizpůsobit velikost. Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí na celé obrazovce na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se přizpůsobí zobrazení na celou obrazovku.

 • FS: Celá obrazovka. Určuje, že sdílená aplikace nebo plocha se zobrazí na celé obrazovce na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se nepřizpůsobí zobrazení na celou obrazovku.

 • WSF: Okno, přizpůsobit velikosti. Určuje, že se sdílená aplikace nebo plocha zobrazí v okně na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se přizpůsobí zobrazení velikosti okna.

 • WIN: Okno. Určuje, že se sdílená aplikace nebo plocha zobrazí v okně na obrazovce zástupce podpory nebo zákazníka. Velikost aplikace nebo plochy se nepřizpůsobí zobrazení velikosti okna zcela.

  Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou parametr „FS“.

PodporaAnnotationTools_NewEvents

Určuje, zda může uživatel v meetingu spustit nástroj pro anotace.

PodporaAppShare_NewEvents

Určuje, zda může uživatel sdílet aplikace na schůzce.

SupportAppShareRemote_NewEvents

Určuje, zda může uživatel vzdáleně ovládat sdílení aplikace.

SupportCascading

(Volitelné) Určuje, zda je povolena optimalizace šířky pásma stahování pro vášWebexUdálosti uživatelů. Optimalizace šířky pásma umožňuje přenos dat jiným klientům ve stejné podsíti.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou N.

SupportCET

Již není podporováno. Ponechte toto pole prázdné a ignorujte je v souboru exportu.

SupportCMR

(Volitelně) Určuje, zda jsou schůzky s videozařízením pro uživatele dostupné. Tato možnost je k dispozici proWebexZasedání aWebexAkce (pouze pro účastníky).

 • 1: Určuje, že jsou schůzky s videozařízením pro uživatele dostupné.

 • 0: Určuje, že schůzky s videozařízením nejsou pro uživatele dostupné.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 0.

SupportChat_NewEvents

Určuje, zda může uživatel použít funkci chatu ve webináři.

PodporaDesktopShare_NewEvents

Určuje, zda může uživatel sdílet plochu.

SupportDesktopShareRemote_NewEvents

Určuje, zda může uživatel vzdáleně ovládat sdílení plochy.

SupportFileTransfer_NewEvents

Určuje, zda může uživatel sdílet soubory s účastníky.

SupportHQV

(Volitelné) Určuje, zda je pro uživatele k dispozici vysoce kvalitní video (WebexSchůzky,WebexUdálosti aWebexPouze školení).

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

SupportHDV

(Volitelné) Určuje, zda je pro vaše uživatele k dispozici video ve vysokém rozlišení (WebexZasedání aWebexPouze školení).

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou A.

SupportMeetingRecord_NewEvents

Určuje, zda může uživatel nahrát schůzku lokálně.

SupportNetworkBasedRecord_NewEvents

Určuje, zda může uživatel zaznamenat schůzku v cloudu.

PodporaPolling_NewEvents

Určuje, zda uživatel může zahájit dotazování funciton ve webináři.

SupportPR

(Volitelné) Určuje, zda je pro vaše uživatele k dispozici osobní pokoj (WebexPouze schůze).

 • 1: Určuje, že uživatel obdrží osobní místnost.

 • 0: Určuje, že uživatel neobdrží osobní místnost.

Pokud je pole ponecháno prázdné, je výchozí hodnotou 0.

PodporaPresentation_NewEvents

Určuje, zda může hostitel sdílet dokument na schůzce.

PodporaQandA_NewEvents

Určuje, zda může uživatel hostit schůzku s funkcí Q&A.

SupportWebTour_NewEvents

Určuje, zda může uživatel sdílet webový prohlížeč.

PodporaWebTourRemote_NewEvents

Určuje, zda může uživatel vzdáleně ovládat webový prohlížeč.

PodporaWhiteboard_NewEvents

Určuje, zda může uživatel hostit schůzku s funkcí tabule.

TCPrivilege

(Volitelné) K dispozici pro CiscoWebexPouze tréninkové stránky. Určuje, jaká práva má uživatel proWebexTrénink. Toto pole může obsahovat následující hodnotu:

HOLA: Určuje, že uživatel může pro školení používat praktické cvičení.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

TeleAcct1–TeleAcct3

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebexTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Pokud je pole ponecháno prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

 • 1: Určuje, že se platí poplatky.

 • 0: Určuje, že se neplatí poplatky.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebexTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(Volitelné) Tato pole obsahují data pouze v případě, že vaše stránky poskytují uživatelům osobní telekonferenční účty prostřednictvímWebex MeetingsTelefonní API nebo možnost telekonferenčních účtů.


 

Do těchto polí nepřidávejte data ani je neupravujte. Pokud exportujete data uživatelského účtu, tato pole se vyplní čísly telekonferencí z osobních účtů uživatele pro telekonference. Server telefonie poskytuje tato čísla uživateli, když uživatel přidá osobní účet pro telekonference pomocí stránky Můj profil.

Ponecháte-li toto pole prázdné, všechny informace zůstanou zachovány.

TeleconLocation

(Volitelné) Rezervováno pro CiscoWebexpartnery poskytovatele služeb telekonference.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

TelephonyPrivilege

(Volitelně) Určuje typy telekonferenčních služeb, které může uživatel použít při hostování relace. Toto pole může obsahovat jednu nebo více z následujících hodnot pro účet v závislosti na telekonferenčních službách podporovaných vašímWebexstránka:

 • CLIN: Telekonference s přímým voláním. Určuje, že uživatel může hostovat relace, ve kterých mohou účastníci zavolat na telefonní číslo, aby se připojili k telekonferenci.

 • TOLL: Telekonference s bezplatným přímým voláním. Určuje, že uživatel může hostovat relace, ve kterých mohou účastníci zavolat na bezplatné telefonní číslo, aby se připojili k telekonferenci.

 • CLBK: Telekonference se zpětným voláním. Určuje, že uživatel může hostovat relace, během nichž účastníci obdrží telefonní volání z webu aplikace, aby se připojili k telekonferenci. Každý účastník nejprve zavolá na telefonní číslo a poté zavěsí. Služba poté zavolá zpět na telefonní číslo účastníka.

 • INTL: Povolit mezinárodní telekonferenci se zpětným voláním. Určuje, že uživatel může hostovat schůzky nebo školení, během nichž účastníci obdrží mezinárodní telefonní volání z webu Webex, aby se připojili k telekonferenci.

 • VoIP: internetový telefon. Určuje, že uživatel může hostovat relace, které zahrnují internetový telefon (Voice over IP).

 • ILCI: Mezinárodní čísla pro přímé volání. Určuje, že uživatel může hostovat relace, ve kterých mohou účastníci z jiných zemí zavolat na místní telefonní číslo, aby se připojili k telekonferenci.

 • SELT: Umístění telekonference. Určuje, že uživatel může vybrat umístění telefonního mostu, který se má použít pro telekonferenci. K dispozici pouze v případě, že vašeWebexareál je vybaven více mostními místy.

Informace o tom, které telekonferenční služby vaše organizace podporuje, naleznete na domovské stránce aplikace Webex Site Administration.

Chcete-li zakázat všechna oprávnění telefonování pro uživatele, zadejte čárku („,“ bez uvozovek). Nelze odstranit oprávnění pro telefonování pro uživatele s povolenou osobní místností.


 

Pokud vaše organizace zakoupila příslušné varianty, můžete pro jakýkoliv uživatelský účet zadat více typů telekonferencí. Chcete-li zadat více typů telekonferencí, oddělte je čárkami, ale bez mezer – například:

CLIN, CLBK, VoIP

TimeZone

(Volitelně) Určuje indexové číslo pro časové pásmo, ve kterém se uživatel nachází. Pokud neurčíte uživateli časové pásmo, správa webu použije časové pásmo určené pro web služby schůzky. Seznam časových pásem a jejich indexových čísel naleznete v části Časová pásma.

Zůstane-li pole prázdné, bude ve výchozím nastavení nastaveno na výchozí časové pásmo pro váš web.

ID uživatele

Jen pro čtení

Označuje identifikační číslo, kteréWebex Meetingsdatabáze pro správu webu automaticky generuje pro účet.

Uživatelské jméno

(Povinné) Určuje identifikátor, který uživatel, jemuž tento účet patří, používá k přihlášení doWebexslužby. Uživatelská jména:

 • Musí být jedinečná hodnota.

 • Může obsahovat maximálně 64 znaků.


   

  CiscoWebexdoporučuje, abyste nevytvářeli uživatelská jména, která obsahují mezery nebo interpunkční znaménka, s výjimkou podtržítek, pomlček a teček.

  Pokud pole zůstane prázdné, zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména.

VideoDeviceAddress1-5

(Volitelně) Určuje adresu videozařízení, na které chce být uživatel zavolán.

Ponecháte-li toto pole prázdné, zůstane hodnota prázdná.

VideoDeviceName1-5

(Volitelně) Určuje název videozařízení, na které chce být uživatel zavolán.

Ponecháte-li toto pole prázdné, zůstane hodnota prázdná.

WebcastAdmin

(Volitelně) Určuje, zda je aktuální uživatel správcem webcastu nebo přednášejícím. Je-li zaškrtnuto, uživatel je správcem.

Pokud je zaškrtávací pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

WebcastBasic

(Volitelné) Umožňuje CiscoWebexUdálosti uživatelé vysílat on-line prezentace a audio.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

WebcastVideo

(Volitelné) Umožňuje CiscoWebexUdálosti, které uživatelé chtějí streamovat.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

PSČ

(Volitelně) Určuje PSČ pro poštovní adresu uživatele.

Pokud je pole ponecháno prázdné, zůstane hodnota prázdná.

Formát souboru CSV pro kontakty

Před importem kontaktních údajů do souboru CSV vytvořte záložní soubor kontaktních údajů, pokud existují, a to tak, že data vyexportujete.

 • Všechny exporty (report, user, contacts) jsou exportovány ve formátu Unicode tab-delimited text (UTF-16LE). Všechny importy podporují CSV (pouze pro anglická data) a text oddělený tabulátorem Unicode (pro neanglická data a smíšená jazyková data).

 • Soubor CSV musí obsahovat záhlaví sloupců na začátku souboru. Při vytváření souboru CSV pomocí tabulkového procesoru, například aplikace Microsoft Excel, se ujistěte, že nadpisy sloupců jsou v prvním řádku tabulky. Nadpisy sloupců se musí zobrazovat přesně tak, jak je uvedeno v poli Kontakt-Informace.

 • Některé kontaktní informace jsou vyžadovány, jak je uvedeno v části Kontakt-Informační pole. Musíte zahrnout všechny nadpisy sloupců pro povinná pole. Nemusíte uvádět nadpisy sloupců pro volitelná pole, pro která neuvádíte kontaktní údaje.

 • Chcete-li se ujistit, že soubor CSV obsahuje všechny požadované nadpisy sloupců ve správném formátu,Webexdůrazně doporučuje vytvořit šablonu souboru CSV.

 • Kontaktně-informační pole v souboru CSV nerozlišují velká a malá písmena. Hodnoty tak můžete psát velkými nebo malými písmeny nebo kombinací obou. Hodnoty, které se zobrazují v informacích o kontaktu na vašem webu - například jméno kontaktu - se zobrazí při jejich zadávání do souboru CSV.

 • Správný formát kontaktních informací naleznete v části Pole kontaktních informací.

 • Po zadání kontaktních údajů se ujistěte, že jste soubor tabulky uložili jako soubor CSV.

 • Při nahrávání souboru CSV se v administraci Webex Site Administration zobrazí tabulka obsahující informace, které jste zadali v souboru. Než potvrdíte, že chcete soubor nahrát, pečlivě si přečtěte všechny informace a ověřte jeho přesnost.

 • Pokud zadáte jakékoli informace o kontaktu nesprávně, Správa pracoviště nemůže tento kontakt vytvořit. V tomto případě společnost Webex Site Administration vytvoří seznam záznamů pro kontakty, které nemohla vytvořit, včetně příčiny každé chyby. Pro referenci můžete do počítače stáhnout soubor obsahující tyto záznamy, nebo v něm opravit chyby přímo.

 • Pokud opravíte chyby přímo ve staženém souboru, před nahráním souboru se ujistěte, že jste smazali poslední sloupec označený jako Komentáře.

Případně můžete upravovat kontakty jednotlivě pomocí Správy webu Webex. Nebo se můžete obrátit na svéhoWebexaccount manager pro asistenci.

Vytvořit šablonu souboru CSV pro kontakty

Při exportu souboru CSV se zobrazí základní linie nebo šablona, kterou můžete použít k přidání nových kontaktů. Alternativně můžete použít soubor k dávkové úpravě více kontaktů. Pokud na vašem webu momentálně neexistují žádné kontakty, přidejte na něj ručně alespoň jeden kontakt.

1

Přihlaste se k administraci Webex Site Administration a přejděte na Manage Site > Company Addresses.

2

Na stránce Firemní adresář klikněte na tlačítko Exportovat.

3

Otevřete soubor obsahující data, která jste exportovali v tabulkovém programu, například Microsoft Excel.

4

Pokud chcete přidat pouze nové kontakty, smažte všechna kontaktní data, která exportovaný soubor obsahuje.

Smazání těchto údajů nemá vliv na kontakty při nahrávání souboru CSV do Správy webu Webex.

Kontakt-Informační pole

Tuto možnost používejte...

Na...

UUID

Označuje identifikační číslo, které aplikace Webex Site Administration automaticky vygeneruje pro kontakt.

Důležité

 • Pokud přidáváte nový kontakt, neuvádějte v tomto sloupci žádné informace. Webex Site Administration vygeneruje toto číslo po nahrání souboru CSV. Správa webu Webex vyžaduje, aby toto pole bylo prázdné pro vytvoření nového kontaktu.

 • Pokud upravujete existující kontakt, toto číslo neupravujte. Pokud změníte číslo existujícího kontaktu, společnost Webex Site Administration vytvoří nový kontakt pomocí údajů v tomto řádku. Pokud však kontaktní údaje - například e-mailová adresa - pro kontakt na vašem webu již existují, správa webu nemůže nový kontakt vytvořit.

DUID

Označuje identifikační číslo, které správa Webex Site automaticky generuje pro Distributory.

Název

(Povinné) Určuje jméno a příjmení kontaktu.

E-mail

(Povinné) Určuje e-mailovou adresu kontaktu.

Společnost

(Volitelné) Určuje organizaci, pro kterou kontakt funguje.

JobTitle

(Volitelné) Určuje pracovní pozici nebo pozici kontaktu v organizaci.

Adresa URL

(Volitelné) Určuje adresu webové stránky kontaktu nebo jeho organizace.

OffCntry

(Volitelné) Určuje číslo, které musíte vytočit, abyste zavolali kontaktu, který má bydliště v jiné zemi. Toto pole musí obsahovat pouze čísla.

OffLocal

(Volitelné) Určuje telefonní číslo kontaktu. Toto pole musí obsahovat pouze čísla. Nepatří sem interpunkce, například pomlčky nebo tečky.

CellCntry

(Volitelné) Určuje číslo, které musíte vytočit, abyste zavolali kontaktu, který má bydliště v jiné zemi. Toto pole musí obsahovat pouze čísla.

CellLocal

(Volitelné) Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu. Toto pole musí obsahovat pouze čísla. Nepatří sem interpunkce, například pomlčky nebo tečky.

FaxCntry

(Volitelné) Určuje číslo, které musíte vytočit pro volání faxu, který se nachází v jiné zemi. Toto pole musí obsahovat pouze čísla.

FaxLocal

(Volitelné) Určuje faxové číslo kontaktu. Toto pole musí obsahovat pouze čísla. Nepatří sem interpunkce, například pomlčky nebo tečky.

Adresa1

(Volitelné) Určuje poštovní adresu kontaktu.

Adresa2

(Volitelné) V případě potřeby specifikuje další informace o poštovní adrese kontaktu.

Město

(Volitelné) Určuje město, ve kterém má kontakt bydliště.

Stát/provincie

(Nepovinné) Určuje stát nebo provincii, ve které má kontakt bydliště.

PSČ

(Volitelné) Určuje PSČ NEBO PSČ pro poštovní adresu kontaktu.

Země

(Nepovinné) Určuje zemi, ve které má kontakt bydliště.

Časové pásmo

Určuje časové pásmo, v němž se kontakt nachází.

Jazyk

Určuje jazyk, který kontakt používá.

Locale

Určuje národní prostředí jazyka, který kontakt používá.

Uživatelské jméno

(Volitelné) Pokud má tento kontakt účet pro vášWebexstránky, můžete do tohoto pole zahrnout uživatelské jméno kontaktu. Uživatelská jména

 • Nelze zahrnout mezery nebo interpunkční znaménka, kromě podtržítek, pomlček a teček

 • Může obsahovat maximálně 64 znaků.

Poznámky

(Volitelné) Určuje jakékoli další informace o kontaktu.

Formát souboru CSV pro hodnoty kódů sledování

 • Soubor CSV musí obsahovat záhlaví sloupců na začátku souboru. Při vytváření souboru CSV pomocí tabulkového editoru, například aplikace Microsoft Excel, musí být záhlaví sloupců v prvním řádku tabulky. Záhlaví sloupců se musí zobrazovat přesně tak, jak je uvedeno v nabídce Pole informací o hodnotě kódu.

 • Některé informace o sledovacím kódu jsou povinné, jak je uvedeno v nabídce Pole informací o hodnotě kódu. Musíte zahrnout všechna záhlaví sloupců bez ohledu na to, zda jsou informace v nich volitelné, a formátovat je přesně tak, jak je uvedeno.

 • V polích s informacemi o hodnotě kódu v souboru CSV se nerozlišují malá a velká písmena. Můžete tedy zadávat hodnoty buď velkými, nebo malými písmeny, nebo kombinací obou. Hodnoty sledovacího kódu se zobrazují na vašem webu tak, jak jsou uvedeny v souboru CSV.

 • Po zadání hodnot kódů uložte soubor tabulky jako soubor CSV s příponou .csv.

 • Při nahrávání souboru CSV se v administraci Webex Site Administration zobrazí tabulka obsahující informace, které jste zadali v souboru. Před potvrzením, že chcete soubor nahrát, pečlivě zkontrolujte informace a ověřte jejich přesnost.

 • Pokud zadáte některé hodnoty kódu nesprávně, správa Webex Site nemůže tyto hodnoty přidat do seznamu. V tomto případě správa webu vytvoří seznam záznamů pro hodnoty, které nemohla přidat, včetně příčiny každé chyby. Pro referenci můžete do počítače stáhnout soubor obsahující tyto záznamy, nebo v něm opravit chyby přímo.

 • Pokud opravíte chyby přímo v souboru, který pro vás Webex Site Administration vytvoří, smažte před nahráním souboru poslední sloupec označený Komentáře a vytvořte zbývající hodnoty kódu.

Alternativně můžete hodnoty upravovat jednotlivě v administraci Webex Site,na stránce Seznam sledovacích kódů. Nebo se můžete obrátit na svéhoWebexaccount manager pro asistenci.

Pole informací o hodnotě kódu

Tuto možnost používejte...

Na...

Index

(Volitelně) Určuje ID databáze hodnot sledovacího kódu. Hodnota indexu musí být jedinečné číslo od 1 do 500 včetně. Abyste zabránili chybám, které mohou způsobit duplicitní čísla indexu, můžete ponechat tento sloupec prázdný. Pokud sloupec Index neobsahuje hodnoty, správa pracoviště vloží hodnoty kódů postupně na stránku Seznam sledovacích kódů.

Aktivní

(Volitelně) Určuje stav hodnot sledovacího kódu. Hodnota musí být Ano nebo Ne. Ponecháte-li tuto hodnotu prázdnou, stav se automaticky nastaví na Ano.

Kód

(Povinně) Určuje hodnotu sledovacího kódu. Hodnota může mít až 128 znaků a může obsahovat písmena, číslice a speciální znaky.

Časová pásma

Časová pásma se zobrazují ve snadno čitelném formátu. Položky nabídky se zobrazují různě v závislosti na tom, zda jsou časová pásma v DST (letní čas). Formát nabídky časového pásma používá tento formát:

Umístění (<Time zone="" name=""> <DST label=""> „čas“, <GMT offset="">)

Příklad formátu časového pásma, který se zobrazuje:

San Francisco (Tichomoří, standardní čas), GMT–08:00

Tabulka 1. Rejstřík časových pásem

Index

GMT

Název

Umístění

Standard

Daylight Savings Time – DST

0

–12 hodin

Datová hranice

Marshallovy ostrovy

1

-11 hodin

Samojský

Samojský

2

-10 hodin

Havaj

Honolulu

Standard

Denní světlo

3

–9 hodin

Aljaška

Anchorage

Standard

Denní světlo

4

–8 hodin

Tichomoří

San Francisco

Standard

Denní světlo

5

–7 hodin

Horský čas

Arizona

6

–7 hodin

Horský čas

Denver

Standard

Denní světlo

7

–6 hodin

Centrální

Chicago

Standard

Denní světlo

8

–6 hodin

Mexický centrální

Mexico City

Standard

Denní světlo

9

–6 hodin

Centrální

Saskatchewan

10

–5 hodin

Jiho- americký pacifický

Bogota

11

–5 hodin

Východní

New York

Standard

Denní světlo

12

–5 hodin

Východní

Indiana

Standard

Denní světlo

13

–4 hodin

Atlantik

Halifax

Standard

Denní světlo

14

–4 hodin

Jiho- americký západní

Caracas

15

–3,5 hodin

Newfoundland

Newfoundland

Standard

Denní světlo

16

–3 hodin

Jiho- americký východní

Brazílie

Standard

Denní světlo

17

–3 hodin

Jiho- americký východní

Buenos Aires

18

–2 hodin

Centrální Atlantik

Centrální Atlantik

Standard

Denní světlo

19

–1 hodin

Azory

Azory

Léto

20

0 hodin

Greenwich

Casablanca

21

0 hodin

Střední (greenwichský) čas

Londýn

Léto

22

1 hodin

Centrální Evropa

Amsterdam

Léto

23

1 hodin

Centrální Evropa

Paříž

Léto

25

1 hodin

Centrální Evropa

Berlín

Léto

26

2 hodin

Východoevropské jazyky

Athény

Léto

28

2 hodin

Egypt

Káhira

Standard

Denní světlo

29

2 hodin

Jihoafrická republika

Pretoria

30

2 hodin

Východoevropské jazyky

Helsinky

Léto

31

2 hodin

Izrael

Tel Aviv

Standard

Denní světlo

32

3 hodin

Saúdská Arábie

Rijád

33

3 hodin

Rusko

Moskva

Standard

Denní světlo

34

3 hodin

Nairobi

Nairobi

35

3,5 hodin

Írán

Teherán

36

4 hodin

Arabský

Abú Zabí

37

4 hodin

Baku

Baku

Standard

Denní světlo

38

4,5 hodin

Afghánistán

Kábul

39

5 hodin

Západní Asie

Jekatěrinburg

40

5 hodin

Západní Asie

Islámábád

41

5,5 hodin

Indie

Bombaj

42

5,5 hodin

Columbo

Columbo

43

6 hodin

Centrální Asie

Almaty

44

7 hodin

Bangkok

Bangkok

45

8 hodin

Čína

Peking

46

8 hodin

Západní Austrálie

Perth

Standard

Denní světlo

47

8 hodin

Singapur

Singapur

48

8 hodin

Tchaj-pej

Tchaj-pej

49

9 hodin

Japonsko

Tokio

50

9 hodin

Korea

Soul

51

9 hodin

Jakutsko

Jakutsko

52

9,5 hodin

Centrální Austrálie

Adelaide

Standard

Denní světlo

53

9,5 hodin

Centrální Austrálie

Darwin

54

10 hodin

Východní Austrálie

Brisbane

55

10 hodin

Východní Austrálie

Sydney

Standard

Denní světlo

56

10 hodin

Západní Pacifik

Guam

57

10 hodin

Tasmánie

Hobart

Standard

Denní světlo

58

10 hodin

Vladivostok

Vladivostok

Standard

Denní světlo

59

11 hodin

Centrální Tichomoří

Šalamounovy ostrovy

60

12 hodin

Nový Zéland

Wellington

Standard

Denní světlo

61

12 hodin

Fidži

Fidži

130

1 hodin

Centrální Evropa

Stockholm

Léto

131

–8 hodin

Mexiko – Tichomoří

Tijuana

Standard

Denní světlo

132

–7 hodin

Mexiko – horský čas

Chihuahua

Standard

Denní světlo

133

–4,5 hodin

Jiho- americký západní

Caracas

Standard

Denní světlo

134

8 hodin

Malajsie

Kuala Lumpur

Standard

Denní světlo