CSV-bestandsindeling voor Cisco Webex-gebruikersaccounts

Voordat u gebruikersaccountgegevens importeert in een CSV-bestand, kunt u het beste een back-upbestand van uw bestaande gebruikersaccounts maken door de accountgegevens te exporteren. U hoeft alleen gegevens te importeren voor de accounts die u toevoegt of bijwerkt.

 • Alle items die u exporteert (rapporten, gebruikers, contactpersonen), worden geëxporteerd naar een UTF-16LE-indeling (door tabs gescheiden Unicode-tekst). Alle importbestanden ondersteunen CSV (alleen voor Engelstalige gegevens) en door tabs gescheiden Unicode-tekst (voor niet-Engelstalige gegevens en gegevens in verschillende talen).

 • Een CSV-bestand moet kolomkoppen bevatten boven aan het bestand. Wanneer u een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel, gebruikt om een CSV-bestand te maken, moet u ervoor zorgen dat de kolomkoppen zich in de eerste rij van een werkblad bevinden. De kolomkoppen moeten op exact dezelfde manier worden weergegeven als in het gedeelte Accountgegevensvelden.

 • Bepaalde gebruikersaccountgegevens zijn verplicht, zoals gespecificeerd in het gedeelte Accountgegevensvelden. U moet voor alle verplichte velden de kolomkop opnemen.

 • We raden u sterk aan om een ​​CSV-bestandssjabloon te maken. De sjabloon zorgt ervoor dat uw CSV-bestand alle benodigde kolomkoppen bevat met de juiste indeling.

 • De accountgegevensvelden in een CSV-bestand zijn niet hoofdlettergevoelig. U kunt de waarden dus opgeven in zowel kleine letters als hoofdletters of een combinatie van beide. De waarden die in het profiel van de gebruiker op uw site worden weergegeven, worden weergegeven wanneer u ze invoert in het CSV-bestand. Gebruikers kunnen zich alleen aanmelden bij hun account als ze hun standaardwachtwoord exact zo invoeren als u in het CSV-bestand hebt opgegeven.

 • Zie het gedeelte Accountgegevensvelden voor informatie over de juiste indeling van de gebruikersaccountgegevens.

 • Nadat u alle gebruikersaccountgegevens hebt opgegeven, slaat u het spreadsheetbestand op als CSV-bestand.

 • Als u gegevens voor een gebruikersaccount onjuist opgeeft, kan Webex dat account niet maken. In dat geval genereert Webex-sitebeheer een lijst met records voor de accounts die niet konden worden toegevoegd, inclusief de oorzaak van elke fout. U kunt het bestand dat deze records bevat ter referentie downloaden op uw computer of gebruiken om de fouten rechtstreeks in het desbetreffende bestand te corrigeren.

Een CSV-bestandssjabloon maken

Bij het exporteren van het CSV-bestand krijgt u een basislijn of sjabloon waarmee u nieuwe gebruikers kunt toevoegen. U kunt ook het bestand gebruiken om via een batchproces meerdere gebruikersaccounts te bewerken.

1

Meld u aan bij Webex en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikers importeren/exporteren .

2

Selecteer op de pagina Gebruikers als batch importeren/exporteren de optie Exporteren.

Er wordt een bericht weergegeven om ontvangst van uw verzoek te bevestigen. U ontvangt een e-mailbericht zodra het exportproces is voltooid.

3

Klik op de koppeling in het e-mailbericht en open het geëxporteerde bestand in een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel.

4

Als u alleen nieuwe gebruikersaccounts wilt toevoegen, verwijdert u de accountgegevens die het geëxporteerde bestand bevat.

Als u deze gegevens verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor de bestaande accounts wanneer u het CSV-bestand uploadt naar Webex-sitebeheer.

Een CSV-bestand openen in Microsoft Excel en de voorloopnullen behouden

1

Open een nieuwe, lege Excel-werkmap en klik op het tabblad Gegevens.

2

Selecteer in de categorie Externe gegevens ophalen de optie Uit tekst.

3

Blader naar de locatie van het CSV-bestand, selecteer het bestand en klik vervolgens op Importeren.

4

Onder Oorspronkelijk gegevenstype selecteert u Gescheiden. Vervolgens klikt u op Volgende.

5

Onder Scheidingstekens selecteert u Tab. Vervolgens klikt u op Volgende.

6

Onder Gegevenstype per kolom kiest u Tekst.

7

Onder Voorbeeld van gegevens selecteert u alle kolommen.


 

Selecteer de eerste kolom, houd Shift ingedrukt en klik vervolgens op de laatste kolom.

8

Klik op Voltooien.

9

Kies in het venster Gegevens importeren waar u de gegevens wilt plaatsen en klik op OK.

Een CSV-bestand in Microsoft Excel en de voorloopnullen behouden

1

Terwijl het CVS-bestand is geopend in Excel, selecteert u de cel of het celbereik dat u wilt opmaken.

2

Selecteer het tabblad Start.

3

Klik in de groep Getal op het pictogram Getalnotatie ().Cellen indelen: Nummer afbeelding

4

Selecteer in het venster Cellen indelen het tabblad Getal en selecteer Aangepast in de lijst met categorieën.

5

Voer in het vak Type de getalnotatie in zoals 000-000-0000 voor een telefoonnummer.

6

Klik op OK.

7

Selecteer het tabblad Bestand, kies Opslaan als, selecteer de locatie waar je het CSV-bestand wilt opslaan en klik in het venster Opslaan als op Opslaan.

Accountgegevensvelden

Veld

Beschrijving

AccessAnywhere

(Optioneel) Is alleen van toepassing op accounts waarvoor u in het veld Mijn Webex de waarde PRO hebt opgegeven. Geeft aan of de gebruiker externe computers kan instellen en benaderen via Access Anywhere. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat Mijn computers beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker externe computers via uw site kan instellen.

 • N: Geeft aan dat Mijn computers niet beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, waardoor de gebruiker geen externe computers via uw site kan instellen.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

Actief

(Vereist) Geeft aan of een gebruikersaccount actief of inactief is. Gebruikers kunnen alleen Webex-vergaderingen, trainingssessies, ondersteuningssessies of gebeurtenissen hosten als hun account actief is. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: het gebruikersaccount is actief.

 • N: het gebruikersaccount is niet actief.

  Als dit veld leeg blijft, is de standaardwaarde J.

AdditionalComputers

(Optioneel) Is alleen van toepassing op accounts waarvoor u in het veld Mijn Webex de waarde PRO en in het veld AccessAnywhere de waarde J hebt opgegeven. Geeft aan hoeveel extra computers de gebruiker op uw site mag instellen voor Access Anywhere. U kunt alleen cijfers opgeven in dit veld. Als u geen extra computers aan een gebruikersaccount wilt toewijzen, laat u dit veld leeg.


 
 • Het vergaderingservicecontract bepaalt het totale aantal extra computers. Zie de pagina Gebruiker toevoegen of Gebruiker bewerken in Webex-sitebeheer om te bepalen hoeveel computers er nog kunnen worden toegewezen aan gebruikersaccounts.

Als u het totale aantal extra computers voor uw site overschrijdt, kan Webex-sitebeheer mogelijk niet alle accounts maken of bijwerken waaraan u extra computers hebt toegewezen. Dit hangt af van de configuratie van uw site.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 0 gebruikt.

AdditionalRecordingStorage

(Optioneel) Geeft aan hoeveel MB (megabyte) aan extra opslagruimte aan de gebruiker wordt toegewezen voor het opslaan van bestanden op uw site. U kunt alleen cijfers opgeven in dit veld. Als u geen extra opslagruimte aan een gebruikersaccount wilt toewijzen, laat u dit veld leeg.

Als u dit veld leeg laat, is de standaardwaarde 0.

AdditionalStorage

(Optioneel) Is alleen van toepassing op accounts waarvoor u in het veld Mijn Webex de waarde PRO en in het veld Mijn mappen de waarde J hebt opgegeven. Geeft aan hoeveel MB (megabyte) aan extra opslagruimte u aan de gebruiker wilt toewijzen voor het opslaan van bestanden op uw site. U kunt alleen cijfers opgeven in dit veld. Als u geen extra opslagruimte aan een gebruikersaccount wilt toewijzen, laat u dit veld leeg.


 
 • Het vergaderingservicecontract bepaalt de totale hoeveelheid extra opslagruimte. Zie de pagina Gebruiker toevoegen of Gebruiker bewerken in Webex-sitebeheer om te bepalen hoeveel opslagruimte er nog kan worden toegewezen aan gebruikersaccounts.

 • Als u de totale hoeveelheid extra opslagruimte voor uw site overschrijdt, kan Webex-sitebeheer mogelijk niet alle accounts maken of bijwerken waaraan u extra opslagruimte hebt toegewezen. Dit hangt af van de configuratie van uw site.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 0 gebruikt.

Address1

(Optioneel) Het postadres van de gebruiker.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

Address2

(Optioneel) Aanvullende informatie over het postadres van de gebruiker indien nodig.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

AP1Callback, AP2Callback

(Optioneel) Het semafoonnummer waarop de gebruiker wil worden gebeld.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

AP1Callin, AP2Callin

(Optioneel) Het semafoonnummer dat de gebruiker moet gebruiken om in te bellen.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

AP1Cntry, AP2Cntry

(Optioneel) Het semafoonnummer dat u moet kiezen om gebruiker te bellen die in een ander land woont. Voer cijfers en onderstrepingstekens in (_ ) alleen; gebruik geen interpunctietekens, zoals streepjes of punten.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 1 gebruikt.

AP1Local, AP2Local

(Optioneel) Het semafoonnummer van de gebruiker. Dit veld mag alleen cijfers bevatten. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

CellCallback

(Optioneel) Het toestelnummer van het mobiele nummer van de gebruiker. Dit veld mag alleen cijfers bevatten.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

CellCallin

(Optioneel) Het mobiele telefoonnummer waarop de gebruiker wil worden gebeld.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

CellCntry

(Optioneel) Het mobiele nummer dat u moet kiezen om een gebruiker te bellen die in een ander land woont. Voer cijfers en onderstrepingstekens in (_ ) alleen; gebruik geen interpunctietekens, zoals streepjes of punten.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 1 gebruikt.

CellLocal

(Optioneel) Het mobiele nummer van de gebruiker dat hij of zij moet gebruiken om in te bellen.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

Plaats

(Optioneel) De plaats waar de gebruiker woont.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

Land/regio

(Optioneel) Het land of de regio waar de gebruiker woont.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

Custom1-10

(Optioneel) Als traceercodes op uw site zijn ingeschakeld, kan de naam van velden worden gewijzigd om informatie te traceren. De naam van de eerste vier velden is standaard Groep, Afdeling, Project en Overige. De eerste traceercode wordt gebruikt voor facturering.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

DefaultTPSessionType

(Optioneel) Geeft het standaard TelePresence-sessietype aan zoals is ingesteld op de pagina Voorkeuren gebruiker.

Als dit veld leeg blijft, is de waarde het sessietype dat TelePresence ondersteunt met de minimale id van het vergaderingstype.

DefaultVideoDeviceIndex

(Optioneel) Het indexnummer (van 1 tot 5) van het standaardvideoapparaat van de gebruiker.

Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

EditorPrivilege

Dit wordt niet meer ondersteund. Laat dit veld leeg en negeer het in het exportbestand.

E-mail

(Vereist) Het e-mailadres van de gebruiker. Het e-mailadres van een gebruiker moet uniek zijn.

Als dit veld leeg blijft, wordt er om een e-mailadres gevraagd.

EnableLiveStreaming

Schakelt de functie Live streamen in.

 • 0: Live streamen uitschakelen (standaardinstelling)

 • 1: Live streamen inschakelen

EventDocument

(Optioneel) Voor Enterprise Edition -sites met Cisco Webex Events. Geeft aan of de gebruiker opgenomen gebeurtenissen op uw site kan opslaan. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat de pagina Opgenomen gebeurtenissen wordt weergegeven in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker opgenomen gebeurtenissen op uw site kan opslaan.

 • N: Geeft aan dat de pagina Opgenomen gebeurtenissen niet wordt weergegeven in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, waardoor de gebruiker geen opgenomen gebeurtenissen op uw site kan opslaan.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

FirstName

(Vereist) De voornaam van de gebruiker die eigenaar is van dit account.

Als dit veld leeg blijft, wordt naar de voornaam gevraagd.

ForceChangePassword

(Optioneel) Geeft aan dat de gebruiker bij de volgende aanmelding zijn/haar wachtwoord moet wijzigen. De standaardwaarde voor dit veld in het geëxporteerde CSV-bestand is N, ongeacht de waarde die in de database is opgeslagen. Als de waarde in de database Y is en u de waarde instelt op Y in het CSV-bestand, genereert Webex - Sitebeheer nog een e-mail voor het wijzigen van het wachtwoord voor de gebruiker. Dit gebeurt ook als de gebruiker zijn/haar wachtwoord al heeft gewijzigd. U kunt voorkomen dat gebruikers overbodige e-mails krijgen door alleen de waarde J voor dit veld op te geven als het volgende van toepassing is:

 • U wilt een gebruiker dwingen het wachtwoord te wijzigen.

 • U voegt een nieuwe gebruiker toe.


 

Dit veld is niet van toepassing op sites met integratie van Gemeenschappelijke identiteit of op sites die gebruikmaken van eenmalige aanmelding (SSO). Voor deze sites laat u het veld leeg of voert u N in.

GeneralPriv

(Optioneel) Hiermee geeft u de algemene rechten op die de gebruiker heeft op uw Cisco Webex site. Dit veld kan de volgende waarden bevatten:

BADM: geeft aan dat de gebruiker een factureringsbeheerder is. De gebruiker heeft via de pagina Mijn Webex toegang tot de factuurrapporten. Alleen van toepassing op Cisco Webex sites met de optie Factureringsbeheerder.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

HostPrivilege

(Optioneel) Geeft aan welk type account de gebruiker heeft. Dit veld kan de volgende accounttypen bevatten:

 • HOST: geeft aan dat de gebruiker een hostaccount heeft. De gebruiker kan zich aanmelden bij de Webex-site om vergaderingen te hosten.

 • ADMN: geeft aan dat de gebruiker een sitebeheerdersaccount heeft. De gebruiker kan zich aanmelden bij de Webex-site om vergaderingen te hosten en kan zich ook aanmelden bij Webex-sitebeheer.


   

  Belangrijk Een sitebeheerder kan gebruikersaccounts beheren, registratieverzoeken afhandelen en voorkeuren voor uw Webex-site en -services opgeven. Daarom adviseert Cisco slechts één of twee sitebeheerdersaccounts voor uw organisatie te gebruiken.

 • ADMV: geeft aan dat de gebruiker een sitebeheerdersaccount met alleen weergaverechten heeft. De gebruiker kan zich aanmelden bij de Webex-site om vergaderingen te hosten. Ze kunnen Webex- Webex-site ook gebruiken om gebruikersaccount , registratieverzoeken, Webex - Sitebeheer en -voorkeuren en gebruiksrapporten voor vergaderingen te bekijken. Een sitebeheerder die alleen over de weergaverechten beschikt, kan echter geen gebruikersaccountgegevens of instellingen voor de Webex-site wijzigen.

 • DEELN: geeft aan dat de gebruiker een deelnemersaccount heeft. De gebruiker kan aanmelden bij uw Webex-site. Gebruikers kunnen een lijst met vergaderingen weergeven waarvoor hij of zij is uitgenodigd en deelnemen aan vergaderingen waarvoor een account op uw site is vereist. Gebruikers kunnen ook een gebruikersprofiel bijhouden. Gebruikers kunnen echter geen vergaderingen op uw site hosten.

  Opmerking: de volgende informatie in het CSV-bestand is van toepassing op deelnemersaccounts. Alle overige informatie die u in het CSV-bestand opgeeft, wordt door Webex-sitebeheer genegeerd.

 • Of het gebruikersaccount actief of inactief is

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Wachtwoord

 • E-mailadres

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard HOST gebruikt.

LabAdmin

(Optioneel) Alleen van toepassing op Webex Training. Hiermee geeft u Webex Training-rechten op als beheerder voor Praktijklab.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

Taal

(Optioneel) Geeft aan welke taal standaard is geselecteerd op de pagina Voorkeuren van de gebruiker. Deze optie bepaalt in welke taal de tekst voor de gebruiker wordt weergegeven op de website van uw vergaderingservice. Afhankelijk van de talen die door uw site worden ondersteund, bevat dit veld een van de volgende afkortingswaarden. In de volgende lijst staat de afkorting naast de overeenkomstige taal.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard de standaardtaal voor de site gebruikt.

Taal - id

Dutch: en-us

Vereenvoudigd Chinees: zh-cn

Traditioneel Chinees: zh-tw

Japans: jp

Koreaans: ko

Frans: vr

Duits: de

Italiaans: it

Spaans (Castiliaans): es-me

Spaans (Latijns-Amerikaans): es-sp

Zweeds: sw

Nederlands: nl

Portugees: pt-br

Russisch: ru

LastName

(Vereist) De achternaam van de gebruiker die eigenaar is van dit account.

Als dit veld leeg blijft, wordt naar de achternaam gevraagd.

Weergavenaam

(Optioneel) Geeft de voorkeursnaam van de gebruiker weer in de lijst met deelnemers aan de vergadering.

Als het veld leeg blijft, worden Voornaam + Achternaam weergegeven in de lijst met deelnemers aan de vergadering.

MeetingAssist

(Optioneel) Geeft aan of er Meeting Assist-services beschikbaar zijn voor uw gebruikers.

Als dit veld leeg blijft, is de waarde 0.

MeetingPrivilege

(Optioneel) Geeft aan welke vergaderingstype de gebruiker kan hosten. Dit veld kan een of meer codes van maximaal drie cijfers bevatten. Met deze code wordt aangegeven welke vergaderingstypen een gebruiker kan hosten.

Opmerking

 • Als u een geldige waarde voor dit veld wilt verkrijgen, raadpleegt u de indexwaarden onder Index voor de sessietypen die worden vermeld op de startpagina van Webex-sitebeheer. Als uw site echter over het vergaderingstype Access Anywhere beschikt, typt u de code van deze vergadering niet in dit veld.

 • Als een code voorloopnullen bevat, hoeft u deze niet op te geven. Als de code voor uw vergaderingstype bijvoorbeeld 004 is, geeft u alleen het cijfer 4 op in dit veld.

 • U kunt meerdere vergaderingstypen voor een gebruikersaccount opgeven als uw organisatie over de desbetreffende licenties beschikt. Als u meerdere servicetypen wilt opgeven, gebruikt u de komma als scheidingsteken en geeft u geen spaties op, bijvoorbeeld:

  15,120

 • Als u vragen hebt over de vergaderingstypen die uw organisatie heeft aangeschaft, neemt u contact op met uw Webex accountmanager.

  Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

MyContacts

(Optioneel) Als de optie Mijn Webex beschikbaar is op uw site, kunt u hier opgeven of de gebruiker een adresboek kan openen en onderhouden via het gedeelte Mijn Webex van de gebruiker op uw site. Het adresboek bevat het adresboek van uw bedrijf, indien aanwezig, en biedt de gebruiker de mogelijkheid om een lijst met contacten bij te houden. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat Mijn contactpersonen beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker een persoonlijk adresboek kan openen en onderhouden.

 • N: Geeft aan dat Mijn contactpersonen niet beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker. De gebruiker heeft echter nog wel toegang tot zijn of haar persoonlijke adresboek via de opties op de pagina Een vergadering plannen.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

MyFolders

(Optioneel) Als de optie Mijn Webex beschikbaar is op uw site, kunt u hier opgeven of de gebruiker bestanden in persoonlijke mappen op uw site kan opslaan. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat de knop Mijn mappen wordt weergegeven in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker bestanden op uw site kan opslaan.

 • N: Geeft aan dat de knop Mijn mappen niet wordt weergegeven in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, waardoor de gebruiker geen bestanden op uw site kan opslaan.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

MyMeetings

(Optioneel) Als de optie Mijn Webex beschikbaar is op uw site, kunt u hier opgeven of de gebruiker zijn of haar gedeelte Mijn Webex op uw site kan gebruiken om een lijst met vergaderingen die hij of zij heeft gepland, te openen en te onderhouden. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat Mijn vergaderingen beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker een lijst met geplande vergaderingen kan openen en onderhouden.

 • N: Geeft aan dat Mijn vergaderingen niet beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker. De gebruiker kan echter nog steeds een lijst met geplande vergaderingen openen en bijhouden door op de koppeling Mijn vergaderingen op de navigatiebalk te klikken.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

MyPMR


 

Deze optie is niet meer beschikbaar. Gebruik SupportPR om te bepalen wat de instellingen voor persoonlijke ruimten voor uw gebruikers zijn.

MyProfile

(Optioneel) Als de optie Mijn Webex beschikbaar is op uw site, kunt u hier opgeven of de gebruiker zijn of haar gebruikersprofiel kan openen via het gedeelte Mijn Webex van de gebruiker op uw site. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat Mijn profiel beschikbaar is in het gedeelte Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker zijn of haar gebruikersprofiel kan openen en onderhouden.

 • N: Geeft aan dat Mijn profiel niet beschikbaar is in het gedeelte Mijn Webex van de gebruiker. De gebruiker kan zijn of haar profiel echter nog altijd openen door op de koppeling Mijn profiel op de navigatiebalk te klikken.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

MyRecordings

(Optioneel) Alleen van toepassing op accounts op een Cisco Webex Training site en waarvoor u PRO hebt opgegeven in de Mijn Webex veld. Geeft aan of de gebruiker opgenomen trainingssessies op uw site kan publiceren. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat Mijn opnamen of Mijn trainingsopnamen (voor Enterprise Edition) beschikbaar is in het gedeelte Mijn Webex van de gebruiker. In dat geval kan de gebruiker opnamen op uw site publiceren.

 • N: Geeft aan dat Mijn opnamen of Mijn trainingsopnamen (voor Enterprise Edition) niet beschikbaar is in het gedeelte Mijn Webex van de gebruiker. In dat geval kan de gebruiker geen opnamen op uw site publiceren.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

MyReports

(Optioneel) Alleen van toepassing op accounts op een Cisco Webex Training site en waarvoor u PRO hebt opgegeven in de Mijn Webex veld. Geeft aan of de gebruiker rapporten kan genereren met informatie over de trainingssessies die de gebruiker heeft gehost en informatie over de computers die de gebruiker extern heeft benaderd met Access Anywhere. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: Geeft aan dat Mijn rapporten beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, zodat de gebruiker rapporten op uw site kan genereren.

 • N: Geeft aan dat Mijn rapporten niet beschikbaar is in het gebied Mijn Webex van de gebruiker, waardoor de gebruiker geen rapporten op uw site kan genereren.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

MijnWebex

(Optioneel) Als uw site de optie Mijn Webex bevat, wordt hier aangegeven welk type Mijn Webex-recht aan het account is toegewezen. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • STD: Geeft aan dat het gebruikersaccount over het recht Mijn Webex Standaard beschikt.

 • PRO: Geeft aan dat het gebruikersaccount over het recht Mijn Webex Pro beschikt.

 • N: Als de optie Mijn Webex niet beschikbaar is op uw site, geeft u deze waarde op voor elk gebruikersaccount.


 
 • Het aantal accounts waarvoor u de PRO-waarde kunt opgeven, is afhankelijk van het aantal Mijn WebEx Pro licenties dat beschikbaar is voor uw site. Als u wilt bepalen hoeveel Mijn WebEx Pro licenties beschikbaar zijn voor toewijzing aan gebruikersaccounts, raadpleegt u de pagina Gebruiker toevoegen of Gebruiker bewerken in Sitebeheer.

 • Als u het aantal licenties voor uw site overschrijdt, kan Webex-sitebeheer niet alle accounts waarvoor PRO is opgegeven, bijwerken of maken. Als uw site bijvoorbeeld 10 Mijn WebEx Pro licenties heeft en u PRO opgeeft voor 20 accounts, importeert Webex Sitebeheer accountgegevens voor de eerste 10 accounts waarvoor u PRO hebt opgegeven.

 • Als de optie Mijn Webex beschikbaar is op uw site, moet u ervoor zorgen dat u STD of PRO opgeeft voor elk account.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard PRO gebruikt.

MyWorkspaces

(Optioneel) Bepaalt het gebruik van Mijn werkruimte in Mijn Webex.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

OneClickSetup

(Optioneel) Geeft aan of de gebruiker Eén-klik kan gebruiken.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

Wachtwoord

(Vereist) Het wachtwoord voor het account. Wachtwoorden:

 • Moeten minimaal vier tekens bevatten

 • Mogen uit maximaal 32 tekens bestaan

 • Zijn hoofdlettergevoelig, oftewel de gebruikers moeten het wachtwoord exact zo typen zoals u het in dit veld hebt opgegeven

 • Kunnen '****' zijn, waarmee wordt aangegeven dat de sitebeheerder het wachtwoord voor een bestaand account niet moet wijzigen.

 • Maak een nieuw, willekeurig wachtwoord voor een nieuw account. Als u in dit geval de optie 'Sterk wachtwoord verplichten...' gebruikt, voldoet het nieuwe wachtwoord niet aan de wachtwoordcriteria en moet de gebruiker het wachtwoord wijzigen zodra hij of zij zich aanmeldt.


   

  Als u op de pagina Site-instellingen voor algemeen de optie Sterke wachtwoord voor nieuwe gebruikersaccounts verplichten hebt geselecteerd, moet u een standaardwachtwoord opgeven voor elk account dat voldoet aan de strikte wachtwoordcriteria die u hebt opgegeven.

  Als de juiste wachtwoordcriteria zijn opgegeven voor de opties met betrekking tot de beveiliging van de site, kunnen de wachtwoorden die in een CSV-bestand zijn geïmporteerd, worden gewijzigd.

  Als dit veld leeg blijft, wordt er automatisch een tijdelijk wachtwoord gegenereerd.

PCNAcc1Automatisch genereren PCNAcc3AutoGenerate

(Optioneel) Geeft aan of u automatisch een toegangscode genereert.

Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: geeft aan dat de toegangscode automatisch wordt gegenereerd.

 • N: geeft aan dat de toegangscode niet automatisch wordt gegenereerd.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard Beschikbaar gebruikt. Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

PCNAcc1ILNum PCNAcc3ILNum

(Optioneel) Geeft aan dat het PCN-account internationaal inbellen ondersteunt.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard Beschikbaar gebruikt. Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

PCNAcc1TollCallinNum PCNAcc3TollCallinNum

(Optioneel) Het reserve betaalde terugbelnummer.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard Beschikbaar gebruikt. Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

PCNAcc1GratisCallinNum PCNAcc3TollFreeCallinNum

(Optioneel) Het gratis inbelnummer.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard Beschikbaar gebruikt. Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

PhoneCallback

(Optioneel) Het nummer waarop de gebruiker wil worden gebeld.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

PhoneCallin

(Optioneel) Het nummer dat de gebruiker moet gebruiken om in te bellen.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

PhoneCntry

(Optioneel) Het nummer dat u moet kiezen om een gebruiker te bellen die in een ander land woont. Voer cijfers en onderstrepingstekens in (_ ) alleen; gebruik geen interpunctietekens, zoals streepjes of punten.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 1 gebruikt.

PhoneLocal

(Optioneel) Het telefoonnummer van de gebruiker. Dit veld mag alleen cijfers bevatten. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

Pin

(Optioneel) De PCN-pincode voor audio van de gebruiker.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

ResetPassword

(Optioneel) Stelt het wachtwoord van de gebruiker opnieuw in en selecteert de ForceChangePassword-opties automatisch. U kunt deze optie gebruiken als u vermoedt dat er een probleem is met het wachtwoord van een gebruiker. Webex genereert een tijdelijk wachtwoord voor de gebruiker en vraagt de gebruiker het wachtwoord te wijzigen wanneer deze zich voor het eerst aanmelden.


 

Dit veld is niet van toepassing op sites met integratie van Gemeenschappelijke identiteit of op sites die gebruikmaken van eenmalige aanmelding (SSO). Voor deze sites laat u het veld leeg of voert u N in.

SaCPrivilege

Dit wordt niet meer ondersteund. Laat dit veld leeg en negeer het in het exportbestand.

SaCProducts

Dit wordt niet meer ondersteund. Laat dit veld leeg en negeer het in het exportbestand.

SaCSJMEDesc

Dit wordt niet meer ondersteund. Laat dit veld leeg en negeer het in het exportbestand.

SaCSIsMgr

Dit wordt niet meer ondersteund. Laat dit veld leeg en negeer het in het exportbestand.

SchedulePermission

(Optioneel) Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Training- en Webex Events-sites. Geeft aan welke gebruikers sessies namens deze gebruiker kunnen plannen. U kunt alleen gebruikers opgeven die accounts hebben op dezelfde Cisco Webex site als deze gebruiker. Als u een gebruiker wilt opgeven, geeft u het e-mailadres van de gebruiker exact zo op als dit wordt weergeven in het account.

U kunt meerdere e-mailadressen opgeven door deze te scheiden met komma's, zonder spaties. Bijvoorbeeld: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

SCOptions

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites. Geeft aan welke Webex Support-opties gebruikers kunnen gebruiken. U kunt de volgende waarden opgeven in dit veld:

AREC: Automatisch opnemen. Geeft aan dat Webex Support automatisch ondersteuningssessies registreert die de gebruiker uitvoert.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

SCSaveLoc

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor SCOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. Voor een Webex Support-sessie geeft u de locatie op waar Webex-recorder opnamebestanden opslaat. Standaard slaat Webex-recorder alle opnamebestanden op de volgende locatie op de computer van de ondersteuningsmedewerker op:

C:\Mijn Recorded_ Sessies

U kunt echter elke locatie op de computer van een ondersteuningsmedewerker of een andere computer in uw netwerk opgeven, bijvoorbeeld:

C:\Sessie-opnamen.

Als de standaardlocatie of een locatie die u opgeeft niet bestaat, maakt Webex Support de benodigde mappen.


 

Als u een locatie op een computer in uw netwerk opgeeft, zorg dan voor het volgende:

 • De computer van de ondersteuningsmedewerker is gekoppeld aan het juiste netwerkstation.

 • Het netwerkaccount van de ondersteuningsmedewerker biedt toegang tot de locatie.

  Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

SCShareColor

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites. Voor een Webex ondersteuningssessie geeft u de kleurinstelling op voor een gedeelde toepassing of bureaublad die standaard op het scherm van een ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. U kunt de volgende waarden opgeven voor dit veld:

 • 256: 256 kleuren. geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in de viewer of op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven met 256 kleuren. Deze optie gebruikt minder bandbreedte voor gedeelde bureaubladen of toepassingen dan de optie Hoge kleuren (16-bits), maar biedt een lagere beeldkwaliteit.

 • 16B: hoge kleuren (16 bits). Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in de viewer of op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven in 16-bits kleuren. Deze optie vergt meer bandbreedte dan de optie 256 kleuren, maar biedt een betere beeldkwaliteit.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 16B gebruikt.

SCShareView

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites. Geeft voor een Webex ondersteuningssessie aan hoe een gedeelde toepassing of bureaublad standaard wordt weergegeven op het scherm van een vertegenwoordiger en een klant. U kunt de volgende waarden opgeven voor dit veld:

 • FSSF: passend maken op volledig scherm. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad op het volledige scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt aangepast aan de volledige grootte van het scherm.

 • FS: volledig scherm. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad op het volledige scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt echter niet aangepast aan de volledige grootte van het scherm.

 • WSF: passend maken op venster. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in een venster op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt aangepast aan de volledige grootte van het venster.

 • WIN: venster. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in een venster op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt echter niet aangepast aan de volledige grootte van het venster.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard FS gebruikt.

SendWelcomeEmail

(Optioneel) Geeft aan of uw site automatisch een welkomstbericht naar de gebruiker verstuurt zodra u het account hebt gemaakt.

Als de optie voor e-mailsjablonen beschikbaar is op uw site, kunt u de sjabloon voor het welkomstbericht bewerken dat door uw Webex-site naar gebruikers wordt verzonden.

Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

 • J: geeft aan dat de gebruiker een welkomstbericht ontvangt.

 • N: geeft aan dat de gebruiker geen welkomstbericht ontvangt.


   

  Deze optie is standaard uitgeschakeld voor de meeste Cisco Webex sites. Als deze optie is uitgeschakeld en u een waarde opgeeft in dit veld, heeft dit geen enkel effect. Neem contact op met uw Webex accountmanager om deze optie in te schakelen.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

STAllComputers

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites met de Remote Access-optie. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. Hiermee geeft u alle computers op voor Externe toegang. De computers voor Remote Access moeten al zijn gedefinieerd in Webex-sitebeheer. Typ de computernamen exact zoals deze worden weergegeven in Webex-sitebeheer.

Staat/provincie

(Optioneel) De staat of provincie waar de gebruiker woont.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

STComputers

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites met de Remote Access-optie. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. De computers die via Remote Access extern toegankelijk zijn voor de gebruiker. De computers voor Remote Access moeten al zijn gedefinieerd in Webex-sitebeheer. Typ de computernamen exact zoals deze worden weergegeven in Webex-sitebeheer.

Opmerking U kunt meerdere computers voor een gebruikersaccount opgeven. Als u meerdere computers wilt opgeven, gebruikt u de komma als scheidingsteken en geeft u geen spaties op, bijvoorbeeld:

Computer 1, Computer 2

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

STLocations

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites met de Remote Access-optie. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. Hiermee geeft u de locatie op waar Webex-recorder opnamebestanden opslaat. Standaard slaat Webex-recorder alle opnamebestanden op de volgende locatie op de computer van de ondersteuningsmedewerker op:

C:\Mijn opgenomen sessies

U kunt echter elke locatie op de computer van een ondersteuningsmedewerker of een andere computer in uw netwerk opgeven, bijvoorbeeld:

C:\RemoteAccess_ Opnamen.

Als de standaardlocatie of de door u opgegeven locatie niet bestaat, maakt Remote Access de benodigde mappen.


 

Als u een locatie op een computer in uw netwerk opgeeft, zorg dan voor het volgende:

 • De computer van de ondersteuningsmedewerker is gekoppeld aan het juiste netwerkstation.

 • Het netwerkaccount van de ondersteuningsmedewerker biedt toegang tot de locatie.

  Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

STOptions

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites met de Remote Access-optie. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. Geeft aan welke Remote Access-opties een gebruiker kan gebruiken. U kunt de volgende waarden opgeven in dit veld:

AREC: Automatisch opnemen. Geeft aan dat Remote Access automatisch de externe ondersteuningssessies opneemt die de gebruiker uitvoert.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

STShareColor

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. Bepaalt de kleurinstelling voor een gedeelde toepassing die, of een gedeeld bureaublad dat standaard op het scherm van een ondersteuningsmedewerker of een klant wordt weergegeven tijdens een Remote Support-sessie. U kunt de volgende waarden opgeven voor dit veld:

 • 256: 256 kleuren. geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in de viewer of op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven met 256 kleuren. Deze optie gebruikt minder bandbreedte voor gedeelde bureaubladen of toepassingen dan de optie Hoge kleuren (16-bits), maar biedt een lagere beeldkwaliteit.

 • 16B: hoge kleuren (16 bits). Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in de viewer of op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven in 16-bits kleuren. Deze optie vergt meer bandbreedte dan de optie 256 kleuren, maar biedt een betere beeldkwaliteit.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard 16B gebruikt.

STShareView

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Support-sites. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. Geeft voor een Webex ondersteuningssessie aan hoe een gedeelde toepassing of bureaublad standaard wordt weergegeven op het scherm van een vertegenwoordiger en een klant. U kunt de volgende waarden opgeven voor dit veld:

 • FSSF: passend maken op volledig scherm. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad op het volledige scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt aangepast aan de volledige grootte van het scherm.

 • FS: volledig scherm. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad op het volledige scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt niet aangepast aan de volledige grootte van het scherm.

 • WSF: passend maken op venster. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in een venster op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt aangepast aan de volledige grootte van het venster.

 • WIN: venster. Geeft aan dat een gedeelde toepassing of een gedeeld bureaublad in een venster op het scherm van de ondersteuningsmedewerker of klant wordt weergegeven. De grootte van de toepassing of het bureaublad wordt echter niet aangepast aan de volledige grootte van het venster.

  Als dit veld leeg blijft, wordt standaard FS gebruikt.

OndersteuningAnnotatieTools_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de annotatietool in de vergadering kan starten.

SupportAppShare_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker toepassingen in de vergadering kan delen.

OndersteuningAppShareRemote_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker het delen van toepassingen op afstand kan beheren.

SupportCascading

(Optioneel) Geeft aan of optimalisatie van de downloadbandbreedte is ingeschakeld voor uw Webex Events-gebruikers. Met bandbreedteoptimalisatie kan verkeer worden doorgestuurd naar andere clients op hetzelfde subnet.

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard N gebruikt.

SupportCET

Dit wordt niet meer ondersteund. Laat dit veld leeg en negeer het in het exportbestand.

SupportCMR

(Optioneel) Geeft aan of vergaderingen waarvoor videoapparaat ingeschakeld, beschikbaar zijn voor uw gebruikers. Deze optie is beschikbaar voor Webex Meetings en Webex Events (alleen panelleden).

 • 1: Geeft aan dat vergaderingen waarvoor videoapparaten zijn ingeschakeld beschikbaar zijn voor de gebruiker.

 • 0: Geeft aan dat vergaderingen waarvoor videoapparaten zijn ingeschakeld niet beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Als dit veld leeg blijft, wordt de standaardwaarde 0 gebruikt.

OndersteuningChat_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de chatfunctie in webinar kan gebruiken.

OndersteuningDesktopShare_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker het bureaublad kan delen.

OndersteuningDesktopShareRemote_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker het delen van bureaublad op afstand kan beheren.

OndersteuningsbestandTransfer_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker bestanden kan delen met deelnemers.

SupportHQV

(Optioneel) Geeft aan of video van hoge kwaliteit beschikbaar is voor uw gebruikers ( alleen Webex Meetings, Webex Events en Webex Training).

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

SupportHDV

(Optioneel) Geeft aan of high-definition video beschikbaar is voor uw gebruikers (alleen Webex Meetings en Webex Trainings).

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard J gebruikt.

OndersteuningVergaderingRecord_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de vergadering lokaal kan opnemen.

OndersteuningNetworkBasedRecord_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de vergadering in de cloud kan opnemen.

OndersteuningPolling_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de enquêtefunctie in het webinar kan starten.

SupportPR

(Optioneel) Geeft aan of de persoonlijke ruimte beschikbaar is voor uw gebruikers (alleen Webex Meetings ).

 • 1: geeft aan dat de gebruiker een persoonlijke ruimte krijgt.

 • 0: geeft aan dat de gebruiker geen persoonlijke ruimte krijgt.

Als dit veld leeg blijft, wordt de standaardwaarde 0 gebruikt.

OndersteuningPresentation_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de host een document in de vergadering kan delen.

OndersteuningQenA_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker een vergadering hosten met de Vraag en antwoord&A -functie.

OndersteuningWebTour_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de webbrowser kan delen.

OndersteuningWebTourRemote_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker de Webbrowser op afstand kan beheren.

OndersteuningWhiteboard_ NieuweGebeurtenissen

Geeft aan of de gebruiker een vergadering hosten met de whiteboardfunctie.

TCPrivilege

(Optioneel) Alleen beschikbaar voor Cisco Webex Training sites. Geeft aan welke rechten de gebruiker heeft voor Webex Training. Dit veld kan de volgende waarden bevatten:

HOLA: geeft aan dat de gebruiker de optie Praktijklab voor trainingssessies kan gebruiken.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

TeleAcct1–TeleAcct3

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als dit veld leeg blijft, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1OpnemenDialOutNumFlag TeleAcct3OpnemenDialOutNumFlag

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

 • 1: Hiermee wordt aangegeven dat er een betaald nummer is.

 • 0: Hiermee wordt aangegeven dat er geen betaald nummer is.

TeleAcct1-SubAC TeleAcct3-SubAC

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1Toll-Area TeleAcct3Toll-Area

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1Toll-Cntry TeleAcct3Toll-Cntry

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1TollFree-Area TeleAcct3TollFree-Area

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1TollFree-Cntry TeleAcct3TollFree-Cntry

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1TollFree-IsTollFree TeleAcct3TollFree-IsTollFree

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1TollFree-Num TeleAcct3TollFree-Num

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleAcct1Toll-IsTollFree TeleAcct3Toll-IsTollFree

(Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de Webex Meetings Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.


 

Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

TeleconLocation

(Optioneel) Gereserveerd voor Cisco Webex serviceprovider .

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

TelephonyPrivilege

(Optioneel) Geeft weer met welke typen teleconferentieservices de gebruiker een sessie kan hosten. Dit veld kan een of meer van de volgende waarden voor een account bevatten, afhankelijk van de teleconferentieservices die door uw Webex-site worden ondersteund:

 • CLIN: teleconferentie met inbellen. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers een telefoonnummer kunnen bellen om deel te nemen aan de teleconferentie.

 • TOLL: teleconferentie met gratis inbellen. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers een gratis telefoonnummer kunnen bellen om deel te nemen aan de teleconferentie.

 • CLBK: teleconferentie met terugbellen. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers een oproep van de Webex-site ontvangen om deel te nemen aan de teleconferentie. Iedere deelnemer belt eerst een telefoonnummer en hangt vervolgens op. De service belt vervolgens het telefoonnummer van de deelnemer.

 • INTL: internationale teleconferentie met terugbellen. Geeft aan dat de gebruiker vergaderingen of trainingssessies kan hosten waarbij deelnemers een internationale oproep van de Webex-site ontvangen om deel te nemen aan de teleconferentie.

 • VoIP: internettelefoon. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij gebruik wordt gemaakt van een conferentie via internettelefoon (Voice over IP).

 • ILCI: internationale inbelnummers. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers in andere landen een lokaal telefoonnummer kunnen bellen om deel te nemen aan de teleconferentie.

 • SELT: teleconferentielocatie. Geeft aan dat de gebruiker de locatie van de telefoonbridge kan selecteren die voor een teleconferentie wordt gebruikt. Alleen beschikbaar als uw Webex-site is ingericht met meerdere bridge-locaties.

Raadpleeg de startpagina van Webex-sitebeheer om te bepalen welke teleconferentieservices uw organisatie ondersteunt.

Voer een komma (',' zonder de aanhalingstekens) in om alle telefonierechten voor een gebruiker uit te schakelen. U kunt geen telefonierechten verwijderen voor gebruikers voor wie Persoonlijke ruimte is ingeschakeld.


 

U kunt meerdere teleconferentietypen voor een gebruikersaccount opgeven als uw organisatie de desbetreffende opties heeft aangeschaft. Als u meerdere teleconferentietypen wilt opgeven, gebruikt u de komma als scheidingsteken en geeft u geen spaties op, bijvoorbeeld:

CLIN, CLBK, VoIP

Tijdzone

(Optioneel) Het indexnummer voor de tijdzone waarin de gebruiker zich bevindt. Als u geen tijdzone opgeeft voor de gebruiker, gebruikt Sitebeheer de tijdzone die is opgegeven voor de website van uw vergaderingservice. Voor een lijst met tijdzones en hun indexnummers raadpleegt u Tijdzones .

Als dit veld leeg blijft, wordt standaard de standaardtijdzone voor uw site gebruikt.

UserID

Alleen-lezen

Het identificatienummer dat automatisch door de Webex Meetings-database voor Sitebeheer voor het account wordt gegenereerd.

Gebruikersnaam

(Vereist) Geeft de id aan die de gebruiker bij wie dit account hoort, gebruikt om zich aan te aanmelden bij Webex services. Gebruikersnamen:

 • Moeten uniek zijn

 • Mogen uit maximaal 64 tekens bestaan


   

  Cisco Webex raadt u aan geen gebruikersnamen te maken die spaties of leestekens bevatten, met uitzondering van onderstrepingstekens, koppeltekens en punten.

  Als dit veld leeg blijft, wordt naar de gebruikersnaam gevraagd.

VideoDeviceAddress1-5

(Optioneel) Het adres van het videoapparaat waarop de gebruiker wil worden gebeld.

Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

VideoDeviceName1-5

(Optioneel) De naam van het videoapparaat waarop de gebruiker wil worden gebeld.

Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

WebcastAdmin

(Optioneel) Geeft aan of de huidige gebruiker een WebCast-beheerder of -presentator is. Als deze optie is ingeschakeld, is de gebruiker een beheerder.

Als dit selectievakje leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

WebcastBasic

(Optioneel) Hiermee kunnen gebruikers van Cisco Webex Events online presentaties en audio uitzenden.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

WebcastVideo

(Optioneel) Hiermee kunnen gebruikers van Cisco Webex Events video streamen.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

Zip/Postal

(Optioneel) De postcode van het postadres van de gebruiker.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde leeg gelaten.

CSV-bestandsindeling voor contactpersonen

Voordat u contactgegevens in een CSV-bestand importeert, maakt u een back-upbestand van uw contactgegevens, indien aanwezig, door de gegevens te exporteren.

 • Alle items die u exporteert (rapporten, gebruikers, contactpersonen), worden geëxporteerd naar een UTF-16LE-indeling (door tabs gescheiden Unicode-tekst). Alle importbestanden ondersteunen CSV (alleen voor Engelstalige gegevens) en door tabs gescheiden Unicode-tekst (voor niet-Engelstalige gegevens en gegevens in verschillende talen).

 • Een CSV-bestand moet kolomkoppen bevatten boven aan het bestand. Wanneer u een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel, gebruikt om een CSV-bestand te maken, moet u ervoor zorgen dat de kolomkoppen zich in de eerste rij van een werkblad bevinden. De kolomkoppen moeten op exact dezelfde manier worden weergegeven als in de Contactgegevensvelden hieronder.

 • Bepaalde contactgegevens zijn verplicht, zoals in de Contactgegevensvelden wordt gespecificeerd. U moet voor alle verplichte velden de kolomkop opnemen. Voor de optionele velden moet u kolomkoppen opnemen wanneer u geen contactgegevens verstrekt.

 • Webex raadt u ten zeerste aan een CSV-bestand te maken om ervoor te zorgen dat uw CSV-bestand alle vereiste kolomkoppen in de juiste indeling bevat.

 • De contactgegevensvelden in een CSV-bestand zijn niet hoofdlettergevoelig. U kunt de waarden dus opgeven in zowel kleine letters als hoofdletters of een combinatie van beide. De waarden die op uw site worden weergegeven in de gegevens van de contactpersoon, zoals de naam van de contactpersoon, worden exact zo weergegeven als u ze in het CSV-bestand hebt opgegeven.

 • Zie Contactgegevensvelden voor de juiste indeling voor de contactgegevens.

 • Nadat u alle contactgegevens hebt opgegeven, slaat u het werkblad op als CSV-bestand.

 • Wanneer u een CSV-bestand uploadt, geeft Webex-sitebeheer een tabel weer met de gegevens die u in het bestand hebt opgegeven. Bekijk de gegevens en controleer goed of de gegevens kloppen voordat u bevestigt dat u het bestand wilt uploaden.

 • Als u onjuiste gegevens voor een contactpersoon opgeeft, kan Sitebeheer de desbetreffende contactpersoon niet maken. In dat geval genereert Webex-sitebeheer een lijst met records voor de accounts die niet konden worden toegevoegd, inclusief de oorzaak van elke fout. U kunt het bestand dat deze records bevat, ter referentie downloaden op uw computer of gebruiken om de fouten rechtstreeks in het desbetreffende bestand te corrigeren.

 • Als u de fouten rechtstreeks corrigeert in het gedownloade bestand, kunt u de laatste kolom, de kolom Opmerkingen, verwijderen voordat u het bestand weer uploadt.

U kunt ook de contactpersonen afzonderlijk bewerken in Webex-sitebeheer. U kunt voor ondersteuning ook contact opnemen met uw Webex-accountmanager.

Een CSV-bestandssjabloon maken voor contactpersonen

Bij het exporteren van het CSV-bestand krijgt u een basislijn of sjabloon waarmee u nieuwe contactpersonen kunt toevoegen. U kunt ook het bestand gebruiken om via een batchproces meerdere contactpersonen te bewerken. Als er momenteel geen contactpersonen op uw site bestaan, moet u handmatig minimaal één contactpersoon toevoegen.

1

Meld u aan bij Webex en ga naar Site beheren > Bedrijfsadressen .

2

Klik op de pagina Bedrijfsadresboek op Exporteren.

3

Open het bestand met de gegevens die u in een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel, hebt geëxporteerd.

4

Als u alleen nieuwe contactpersonen wilt toevoegen, verwijdert u de contactgegevens die het geëxporteerde bestand bevat.

Als u deze gegevens verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor de bestaande contactpersonen wanneer u het CSV-bestand uploadt naar Webex-sitebeheer.

Contactgegevensvelden

Optie

Doel

UUID

Het id-nummer dat Webex-sitebeheer automatisch voor de contactpersoon genereert.

Belangrijk

 • Als u een nieuwe contactpersoon toevoegt, geeft u geen informatie in deze kolom op. Webex-sitebeheer genereert dit nummer zodra u het CSV-bestand hebt geüpload. Dit veld moet leeg zijn om ervoor te zorgen dat Webex-sitebeheer een nieuwe contactpersoon kan maken.

 • Verwijder of bewerk dit nummer niet als u een bestaande contactpersoon wijzigt. Als u het nummer voor een bestaande contactpersoon wijzigt, maakt Webex-sitebeheer een nieuwe contactpersoon op basis van de gegevens in de desbetreffende rij. Als de verplichte contactgegevens al beschikbaar zijn voor een contactpersoon op uw site, zoals het e-mailadres, kan Sitebeheer de nieuwe contactpersoon niet maken.

DUID

Het id-nummer dat Webex-sitebeheer automatisch voor distributieleden genereert.

Naam

(Vereist) Geeft de voor- en achternaam van de contactpersoon op.

E-mail

(Vereist) Geeft het e-mailadres van de contactpersoon op.

Company

(Optioneel) De organisatie waarvoor de contactpersoon werkt.

JobTitle

(Optioneel) De functie of positie van de contactpersoon binnen de organisatie.

URL

(Optioneel) Het webadres van de contactpersoon of zijn of haar organisatie.

OffCntry

(Optioneel) Het nummer dat u moet kiezen om een contactpersoon te bellen die in een ander land woont. Dit veld mag alleen cijfers bevatten.

OffLocal

(Optioneel) Het telefoonnummer van de contactpersoon. Dit veld mag alleen cijfers bevatten. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

CellCntry

(Optioneel) Het nummer dat u moet kiezen om een contactpersoon te bellen die in een ander land woont. Dit veld mag alleen cijfers bevatten.

CellLocal

(Optioneel) Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon. Dit veld mag alleen cijfers bevatten. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

FaxCntry

(Optioneel) Het nummer dat u moet kiezen om een faxapparaat in een ander land te bellen. Dit veld mag alleen cijfers bevatten.

FaxLocal

(Optioneel) Het faxnummer van de contactpersoon. Dit veld mag alleen cijfers bevatten. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

Address1

(Optioneel) Het postadres van de contactpersoon.

Address2

(Optioneel) Bevat indien nodig aanvullende informatie over het postadres van de contactpersoon.

Plaats

(Optioneel) De woonplaats van de contactpersoon.

Staat/provincie

(Optioneel) De staat of provincie waar de contactpersoon woont.

Zip/Postal

(Optioneel) De postcode van het postadres van de contactpersoon.

Land

(Optioneel) Het land waarin de contactpersoon woont.

Tijdzone

De tijdzone waarin de contactpersoon woont.

Taal

De taal die de contactpersoon gebruikt.

Landinstelling

De landinstelling van de taal die de contactpersoon gebruikt.

UserName

(Optioneel) Als deze contactpersoon een account voor uw Webex-site heeft, kunt u de gebruikersnaam van de contactpersoon in dit veld opnemen. Gebruikersnamen

 • Mogen geen spaties of interpunctietekens bevatten, met uitzondering van onderstrepingstekens, koppeltekens en punten

 • Mogen uit maximaal 64 tekens bestaan

Notities

(Optioneel) Bevat alle extra informatie over de contactpersoon.

CSV-bestandsindeling voor traceercodewaarden

 • Een CSV-bestand moet kolomkoppen bevatten boven aan het bestand. Wanneer u een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel, gebruikt om een CSV-bestand te maken, moeten de kolomkoppen zich in de eerste rij van een werkblad bevinden. De kolomkoppen moeten op exact dezelfde manier worden weergegeven als in de Gegevensvelden voor codewaarden hieronder.

 • Bepaalde traceercodegegevens zijn verplicht, zoals in de Gegevensvelden voor codewaarden wordt gespecificeerd. U moet alle kolomkoppen opnemen, ongeacht of de informatie optioneel is. Daarnaast moet de indeling exact overeenkomen met de gespecificeerde indeling.

 • De gegevensvelden voor codewaarden in een CSV-bestand zijn niet hoofdlettergevoelig. U kunt de waarden dus opgeven in zowel kleine letters als hoofdletters of een combinatie van beide. De traceercodewaarde worden op uw site weergegeven zoals de waarden worden weergegeven in het CSV-bestand.

 • Nadat u alle codewaarden hebt opgegeven, slaat u het werkblad op als CSV-bestand, dat de extensie .csv heeft.

 • Wanneer u een CSV-bestand uploadt, geeft Webex-sitebeheer een tabel weer met de gegevens die u in het bestand hebt opgegeven. Bekijk de gegevens zorgvuldig en controleer goed of de gegevens kloppen voordat u bevestigt dat u het bestand wilt uploaden.

 • Als u een verkeerde codewaarde opgeeft, kan Webex-sitebeheer deze waarde niet aan de lijst toevoegen. In dat geval genereert Sitebeheer een lijst met records voor de waarden die niet konden worden toegevoegd, inclusief de oorzaak van elke fout. U kunt het bestand dat deze records bevat, ter referentie downloaden op uw computer of gebruiken om de fouten rechtstreeks in het desbetreffende bestand te corrigeren.

 • Als u de fouten rechtstreeks corrigeert in het bestand dat door Webex-sitebeheer wordt gemaakt, kunt u de laatste kolom, de kolom Opmerkingen, verwijderen voordat u het bestand uploadt om de overige codewaarden te maken.

U kunt ook de waarden afzonderlijk bewerken in Webex-sitebeheer, op de pagina Traceercodelijst. U kunt voor ondersteuning ook contact opnemen met uw Webex-accountmanager.

Gegevensvelden voor codewaarden

Optie

Doel

Index

(Optioneel) De database-id van de traceercodewaarde. Een indexnummer moet een uniek nummer tussen de 1 en 500 zijn. U kunt deze kolom leeg laten om te voorkomen dat er fouten optreden die worden veroorzaakt door dubbele indexnummers. Als de kolom Index geen waarden bevat, voegt Sitebeheer de opeenvolgende codewaarden toe op de pagina Traceercodelijst.

Actief

(Optioneel) De status van de traceercodewaarde. Een waarde moet Ja of Nee zijn. Als u deze waarde leeg laat, wordt standaard de status Ja gebruikt.

Code

(Vereist) De waarde van de traceercode. Een waarde mag maximaal 128 tekens lang zijn en mag zowel letters, cijfers als speciale tekens bevatten.

Tijdzones

Tijdzones worden weergegeven in een indeling die makkelijk te lezen is. De menu-items worden verschillend weergegeven, afhankelijk van de zomertijd (DST; Daylight Savings Time) voor de tijdzones. Het tijdzonemenu gebruikt de volgende indeling:

Locatie (<Time zone="" name=""><DST label=""> "Tijd",<GMT offset=""> )

Een voorbeeld van de tijdzone zoals deze wordt weergegeven, is:

San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

Tabel 1. Time Zone Index

Index

GMT

Naam

Locatie

Standaard

DST

0

-12 uur

Dateline

Marshalleilanden

1

-11 uur

Samoa

Samoa

2

-10 uur

Hawaii

Honolulu

Standaard

Zomertijd

3

-9 uur

Alaska

Anchorage

Standaard

Zomertijd

4

-8 uur

Pacific

San Francisco

Standaard

Zomertijd

5

-7 uur

Mountain

Arizona

6

-7 uur

Mountain

Denver

Standaard

Zomertijd

7

-6 uur

Central

Chicago

Standaard

Zomertijd

8

-6 uur

Mexico Central

Mexico-Stad

Standaard

Zomertijd

9

-6 uur

Central

Saskatchewan

10

-5 uur

S. American Pacific

Bogota

11

-5 uur

Eastern

New York

Standaard

Zomertijd

12

-5 uur

Eastern

Indiana

Standaard

Zomertijd

13

-4 uur

Atlantic

Halifax

Standaard

Zomertijd

14

-4 uur

S. American Western

Caracas

15

-3.5 uur

Newfoundland

Newfoundland

Standaard

Zomertijd

16

-3 uur

S. American Eastern

Brasilia

Standaard

Zomertijd

17

-3 uur

S. American Eastern

Buenos Aires

18

-2 uur

Midden-Atlantisch

Midden-Atlantisch

Standaard

Zomertijd

19

-1 uur

Azoren

Azoren

Zomertijd

20

0 uur

Greenwich

Casablanca

21

0 uur

Greenwich Mean

Londen

Zomertijd

22

1 uur

Central European

Amsterdam

Zomertijd

23

1 uur

Central European

Parijs

Zomertijd

25

1 uur

Central European

Berlijn

Zomertijd

26

2 uur

Eastern European

Athene

Zomertijd

28

2 uur

Egypt

Caïro

Standaard

Zomertijd

29

2 uur

Zuid-Afrika

Pretoria

30

2 uur

Eastern European

Helsinki

Zomertijd

31

2 uur

Israël

Tel Aviv

Standaard

Zomertijd

32

3 uur

Saudi Arabia

Riyadh

33

3 uur

Rusland

Moskou

Standaard

Zomertijd

34

3 uur

Nairobi

Nairobi

35

3,5 uur

Iran

Teheran

36

4 uur

Arabian

Abu Dhabi

37

4 uur

Bakoe

Bakoe

Standaard

Zomertijd

38

4,5 uur

Afghanistan

Kaboel

39

5 uur

West Asia

Ekaterinburg

40

5 uur

West Asia

Islamabad

41

5,5 uur

India

Bombay

42

5,5 uur

Columbo

Columbo

43

6 uur

Central Asia

Almaty

44

7 uur

Bangkok

Bangkok

45

8 uur

China

Beijing

46

8 uur

Australia Western

Perth

Standaard

Zomertijd

47

8 uur

Singapore

Singapore

48

8 uur

Taipei

Taipei

49

9 uur

Japan

Tokio

50

9 uur

Korea

Seoul

51

9 uur

Yakutsk

Yakutsk

52

9,5 uur

Australia Central

Adelaide

Standaard

Zomertijd

53

9,5 uur

Australia Central

Darwin

54

10 uur

Australia Eastern

Brisbane

55

10 uur

Australia Eastern

Sydney

Standaard

Zomertijd

56

10 uur

West Pacific

Guam

57

10 uur

Tasmania

Hobart

Standaard

Zomertijd

58

10 uur

Wladivostok

Wladivostok

Standaard

Zomertijd

59

11 uur

Central Pacific

Salomonseilanden

60

12 uur

Nieuw-Zeeland

Wellington

Standaard

Zomertijd

61

12 uur

Fiji

Fiji

130

1 uur

Central European

Stockholm

Zomertijd

131

-8 uur

Mexico Pacific

Tijuana

Standaard

Zomertijd

132

-7 uur

Mexico Mountain

Chihuahua

Standaard

Zomertijd

133

-4.5 uur

S. America Western

Caracas

Standaard

Zomertijd

134

8 uur

Maleisië

Kuala Lumpur

Standaard

Zomertijd