Cisco Webex Kullanıcı Hesapları için CSV Dosya Formatı

Kullanıcı hesabı verileri CSV dosyasına içe aktarmadan önce, verileri dışa aktararak mevcut kullanıcı hesaplarının yedek dosyasını oluşturun. Yalnızca eklemek veya güncellemekte olduğunu hesaplar için verileri içe aktarmanız gerekir.

 • Tüm dışa aktarılanlar (rapor, kullanıcı, kişiler) Unicode sekmeyle ayrılmış metin (UTF-16LE) formatında dışa aktarılır. Tüm içe aktarılanlar, CSV'yi (yalnızca İngilizce veriler için) ve Unicode sekmeyle ayrılmış metni (İngilizce olmayan veriler ve karışık dil verileri) destekler.

 • CSV dosyası, dosyanın en üstünde sütun başlıkları içermelidir. Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programı kullanarak CSV dosyası oluştururken sütun başlıklarının elektronik tablonun ilk satırında olduğundan emin olun. Sütun başlıkları tam olarak Hesap Bilgileri Alanları bölümünde belirtildiği şekilde görünmelidir.

 • Hesap Bilgileri Alanları bölümünde belirtildiği şekilde bazı kullanıcı hesabı bilgileri gereklidir. Gerekli alanlar için tüm sütun başlıklarını ekleyin.

 • Bir CSV dosyası şablonu oluşturmanızı önemle tavsiye ederiz. Şablon sayesinde, CSV dosyanızda gerekli sütun başlıklarının eksiksiz ve doğru biçimde bulunmasını sağlayabilirsiniz.

 • CSV dosyasındaki hesap bilgisi alanları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, değerleri büyük veya küçük harfle ya da ikisinin birleşimiyle yazmanız gerekir. Siteniz üzerinde kullanıcı profilinde görünen değerler, siz bunları girdiniz gibi CSV dosyasında görünür. Hesaplarında oturum açmak için kullanıcılar varsayılan parolalarını CSV dosyasında belirttiğiniz şekilde yazmalıdırlar.

 • Kullanıcı hesap bilgilerinin biçimlendirilmesi hakkında bilgi almak için Hesap Bilgileri Alanları bölümüne bakın.

 • Kullanıcı hesabı bilgilerini belirtmeyi tamamladıktan sonra, elektronik tabloyu CSV dosyası olarak kaydedin.

 • Bir kullanıcı için kullanıcı hesabı hatalı bir şekilde belirtir Webex site yönetimi hesap oluşturul belirtir. Webex Site Yönetimi, her hatanın nedeni de dahil olmak üzere oluşturamadığı hesaplar için kayıt listesi oluşturur. Bu kayıtları içeren dosyayı, referans olarak kullanmak veya hataları doğrudan bu dosyada düzeltmek için bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

CSV Dosyası Şablonu Oluşturma

CSV dosyasını dışa aktardığınızda, yeni kullanıcılar eklemek için kullanabileceğiniz bir temel ya da şablon elde edersiniz. Alternatif olarak birden çok kullanıcı hesabını toplu olarak düzenlemek için de dosyayı kullanabilirsiniz.

1

Başka bir oturum Webex site yönetimi Kullanıcı Yönetimi'ne gidip kullanıcıları >/Dışa Aktarın.

2

Kullanıcıları Toplu İçe/Dışa Aktar sayfasında Dışa Aktar’ı seçin.

Talebinizin alındığını onaylayan bir mesaj görüntülenir. Dışa aktarma işlemi tamamlandığında e-posta iletisi alırsınız.

3

E-posta iletisindeki bağlantıya tıklayın ve dışa aktarılan dosyayı Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programıyla açın.

4

Yalnızca yeni kullanıcı hesapları eklemek istiyorsanız dışa aktarılan dosyanın içerdiği tüm hesap verilerini silin.

Bu verilerin silinmesi, CSV dosyasını Webex Site Yönetimi'ne yüklediğinizde hiçbir mevcut hesabı etkilemez.

Microsoft Excel'de CSV dosyası açma ve baştaki sıfırları tutma

1

Yeni, boş bir Excel çalışma kitabı açın ve Veri sekmesine tıklayın.

2

Dış Veri Al kategorisinde Metinden’i seçin.

3

CSV dosyasının konumuna gidin, dosyayı seçin ve ardından İçe aktar’a tıklayın.

4

Özgün veri türü altında Ayrılmış’ı seçip İleri’ye tıklayın.

5

Sınırlayıcılar’ın altında Sekme’yi işaretleyin ve ardından İleri’ye tıklayın.

6

Sütun veri biçimi altında Metin’i seçin.

7

Veri Önizleme altında tüm sütunları seçin.


 

İlk sütunu seçin, Shift’i basılı tutun ve ardından son sütuna tıklayın.

8

Son’a tıklayın.

9

Verileri İçe Aktar penceresinde, verilerin nereye yerleştirileceğini seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.

Microsoft Excel'de CSV dosyası kaydetme ve baştaki sıfırları tutma

1

CSV dosyası Excel’de açıkken biçimlendirmek istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.

2

Giriş sekmesini seçin.

3

Numara grubunda, Numara Biçimi () simgesine tıklayın.Hücreleri Biçimlendirme: Numara görüntüsü

4

Hücreleri Biçimlendir penceresinde, Numara sekmesini seçin ve kategori listesinden Özel’i seçin.

5

Tür kutusuna telefon numarası için 000-000-0000 gibi bir numara biçimi girin.

6

Tıklatın Tamam.

7

Dosya sekmesini, Farklı Kaydet’i, CSV dosyasının kaydedileceği konumu seçin ve Farklı Kaydet penceresinde Kaydet’e tıklayın.

Hesap Bilgileri Alanları

Alan

Açıklama

AccessAnywhere

(İsteğe bağlı) Yalnızca MyWebex alanında PRO'yu belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Kullanıcının Access Anywhere'i kullanarak uzak bilgisayarlar ayarlayıp ayarlayamayacağını ve bunlara erişip erişemeyeceğini belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Bilgisayarlarım seçeneğinin kullanıcının My Webex alanında kullanılabileceğini ve kullanıcının sitenizde uzak bilgisayarlar ayarlamasına imkan tanıyacağını belirtir.

 • N: Bilgisayarlarım seçeneğinin kullanıcının My Webex alanında kullanılamayacağını ve kullanıcının sitenizde uzak bilgisayarlar ayarlamasının engelleneceğini belirtir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

Etkin

(Gerekli) Bir kullanıcı hesabının etkin olup olmadığını belirtir. Bir kullanıcının sunucuyaWebextoplantıları, eğitim oturumları, destek oturumları veya etkinliklerin hesapları etkin olmalı. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kullanıcı hesabı etkindir.

 • N: Kullanıcı hesabı etkin değildir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan değer Y olur.

AdditionalComputers

(İsteğe bağlı) Yalnızca My Webex alanında PRO'yu ve AccessAnywhere alanında Y'yi belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Kullanıcının sitenizde Access Anywhere için ayarlamasına izin vermek istediğiniz ek bilgisayar sayısını belirtir. Bu alana yalnızca sayılar yazın. Kullanıcı hesabına daha fazla bilgisayar tahsis etmek istemezseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz.


 
 • Toplantı hizmet sözleşmeniz, toplam ek bilgisayar sayısını belirler. Kullanıcı hesaplarına tahsis edebilecek kalan bilgisayarların sayısını belirlemek için Webex Site Yönetimi'nde Kullanıcı Ekle veya Kullanıcıyı Düzenle sayfasına bakın.

Siteniz için toplam ek bilgisayar sayısını aşarsanız Webex Site Yönetimi ek bilgisayar tahsis ettiğiniz hesapların hiçbirini oluşturamaz veya güncelleyemez. Bu seçenek site yapılandırmanıza bağlıdır.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

AdditionalRecordingStorage

(İsteğe bağlı) Sitenizde ağ tabanlı kayıt dosyalarını depolaması için kullanıcıya tahsis edeceğiniz ek depolama alanının megabayt (MB) miktarını belirtir. Bu alana yalnızca sayılar yazın. Kullanıcı hesabına ek depolama alanı tahsis etmek istemezseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan değer 0 olur.

AdditionalStorage

(İsteğe bağlı) Yalnızca My Webex alanında PRO'yu ve MyFolders alanında Y'yi belirttiğiniz hesaplar için geçerlidir. Sitenizde dosya depolaması için kullanıcıya tahsis etmek istediğiniz ek depolama alanının megabayt (MB) miktarını belirtir. Bu alana yalnızca sayılar yazın. Kullanıcı hesabına ek depolama alanı tahsis etmek istemezseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz.


 
 • Toplantı hizmet sözleşmeniz, toplam ek depolama alanı miktarını belirler. Kullanıcı hesaplarına tahsis edebilecek kalan depolama alanının miktarını belirlemek için Webex Site Yönetimi'nde Kullanıcı Ekle veya Kullanıcıyı Düzenle sayfasına bakın.

 • Sitenizin toplam ek depolama alanını aşmanız durumunda Webex Site Yönetimi ek depolama alanı tahsis ettiğiniz hesapların hiçbirini oluşturamaz veya güncelleyemez. Bu seçenek site yapılandırmanıza bağlıdır.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

Address1

(İsteğe bağlı) Kullanıcının posta adresini belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Address2

(İsteğe bağlı) Gerekirse kullanıcının posta adresi hakkındaki ek bilgileri belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

AP1Callback, AP2Callback

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği çağrı cihazı numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

AP1Callin, AP2Callin

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken çağrı cihazı numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

AP1Cntry, AP2Cntry

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz çağrı cihazı numarasını belirtir. Yalnızca numara ve alt çizgi (_) girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti içerme.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 1 değerini alır.

AP1Local, AP2Local

(İsteğe bağlı) Kullanıcının çağrı cihazı numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

CellCallback

(İsteğe bağlı) Kullanıcının cep telefonu numarasının dahili numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

CellCallin

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği cep telefonu numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

CellCntry

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz cep telefonu numarasını belirtir. Yalnızca numara ve alt çizgi (_) girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti içerme.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 1 değerini alır.

CellLocal

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken cep telefonu numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Şehir

(İsteğe bağlı) Kullanıcının yaşadığı şehri belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Country/Region

(İsteğe bağlı) Kullanıcının yaşadığı ülkeyi veya bölgeyi belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Custom1-10

(İsteğe bağlı) Takip Kodları sitenizde etkinse alanlar bilgileri takip etmek için istenilen şekilde yeniden adlandırılabilir. Varsayılan olarak, ilk dört alan Grup, Departman, Proje ve Diğer olarak adlandırılır. İlk takip kodu faturalandırma için kullanılır.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

DefaultTPSessionType

(İsteğe bağlı) Kullanıcı Tercihleri sayfasında ayarlanan varsayılan TelePresence oturum türünü belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer minimum toplantı türü kimliğine sahip TelePresence'ı destekleyen oturum türü olarak belirlenir.

DefaultVideoDeviceIndex

(İsteğe bağlı) Kullanıcının varsayılan video cihazının indeks numarasını (1 ile 5 arası) belirtir.

Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

EditorPrivilege

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

E-posta

(Gerekli) Kullanıcının e-posta adresini belirtir. Kullanıcının e-posta adresi benzersiz olmalıdır.

Alan boş bırakılırsa e-posta adresi sorar.

Canlı Akışı Etkinleştir

Canlı Akış özelliğini açar/kapatır.

 • 0: Canlı Akışı Devre Dışı Bırak (Varsayılan ayar)

 • 1: Canlı Akışı Etkinleştir

EventDocument

(İsteğe bağlı) Cisco Kurumsal Sürüm diğer siteler içinWebexOlay. Kullanıcının sitenizde kayıtlı etkinlikler depolayıp depolayamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kayıtlı Etkinlikler sayfasının kullanıcının My Webex alanında görünerek kullanıcının sitenizde kayıtlı etkinlikleri depolamasına imkan tanıyacağını belirtir.

 • N: Kayıtlı Etkinlikler sayfasının kullanıcının My Webex alanında görünmeyerek kullanıcının sitenizde kayıtlı etkinlikleri depolamasının engelleneceğini belirtir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

Ad

(Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının adını belirtir.

Alan boş bırakılırsa adı sorar.

Parola Değiştirmeye Zorla

(İsteğe bağlı) Kullanıcının bir sonraki oturum açışında parolasını değiştirmesi gerektiğini belirtir. Veritabanındaki değerden bağımsız olarak dışa aktarılan CSV dosyasında bu alan için varsayılan değer N’dir. Veritabanındaki değer Y ise ve CSV dosyasındaki değeri Y olarak ayarlarsanız,Webexsite yönetimi, kullanıcı için başka bir parola değiştirme e-postası oluştur. Kullanıcı parolasını değiştirmiş olsa bile bu işlem gerçekleştirilir. Kullanıcılara gereğinden fazla e-posta gönderilmesini engellemek amacıyla bu alan için sadece aşağıdaki koşullarda Y değerini belirleyin:

 • Bir kullanıcı parolasını değiştirmeye zorlamak istiyorsanız.

 • Yeni bir kullanıcı ekliyorsanız.


 

Bu alan, CI entegre siteler veya SSO kullanan siteler için uygun değildir. Bu siteler için alanı boş bırakın veya N değerini girin.

Genel Ayrıcalık

(İsteğe bağlı) Kullanıcının Cisco'nda sahip olduğu genel ayrıcalıkları belirtirWebexsite. Bu alan aşağıdaki değeri içerebilir:

BADM: Kullanıcının faturalandırma yöneticisi olduğunu belirtir. Kullanıcı, My Webex sayfasından faturalandırma raporlarına erişebilir. Yalnızca Cisco için geçerliWebexsitelerde Faturalandırma Yöneticisi seçeneği vardır.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Toplantı Sahibi Ayrıcalığı

(İsteğe bağlı) Kullanıcının sahip olduğu hesabın türünü belirtir. Bu alan aşağıdaki hesap türlerini içerebilir:

 • HOST: Kullanıcının toplantı sahibi hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, toplantılara toplantı sahipliği yapmak için Webex sitesinde oturum açabilir.

 • ADMN: Kullanıcının site yöneticisi hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, toplantılara toplantı sahipliği yapmak için Webex sitesinde oturum açabilir ve ayrıca, Webex Site Yönetimi’nde oturum açabilir.


   

  Önemli Site yöneticisi kullanıcı hesaplarını yönetebilir, kayıt isteklerini işebilir ve kullanıcıWebexsağlar. Bu nedenle, Cisco, kuruluşunuzun yalnızca bir veya iki site yöneticisi hesabına sahip olmasını önerir.

 • ADMV: Kullanıcının yalnızca görüntüleme site yöneticisi hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, toplantılara toplantı sahipliği yapmak için Webex sitesinde oturum açabilir. Ayrıca kayıt Webex site yönetimi, kayıt kullanıcı hesabı görüntülemek için de kullanabilirWebexsite yapılandırma ve tercihler ile toplantı kullanıcı raporları. Bununla birlikte, yalnızca görüntüleme ayrıcalıkları olan bir site yöneticisi kullanıcı hesabı bilgilerini veya Webex sitesi ayarlarını değiştiremez.

 • ATTND: Kullanıcının katılımcı hesabına sahip olduğunu belirtir. Kullanıcı, web uygulamanız içinWebexsite. Bu kullanıcı, davet edildiği toplantıların listesini görebilir ve sitenizde hesap gerektiren toplantılara katılabilir. Bir kullanıcı profilini de yönetebilir. Ancak, sitenizde toplantı düzenleyemez.

  Not: CSV dosyasındaki aşağıdaki bilgiler katılımcı hesapları için geçerlidir. CSV dosyasında başka bilgiler sağlarsanız Webex Site Yönetimi bunları yok sayar.

 • Kullanıcı hesabının etkin olup olmadığı

 • Ad

 • Soyadı

 • Parola

 • E-posta adresi

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak HOST değeri alır.

LabAdmin

(İsteğe bağlı) YalnızcaWebexEğitim. BelirtirWebexUygulamalı Lab için yönetici olarak eğitim ayrıcalığı.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

Dil

(İsteğe bağlı) Kullanıcının Tercihler sayfasında varsayılan olarak seçilen dili belirtir. Bu seçenek, metnin kullanıcıya toplantı hizmeti web sitenizde göründüğü dili belirler. Sitenizin hangi dilleri desteklediğine bağlı olarak bu alanda aşağıdaki kısa ad değerlerinden biri olabilir. Aşağıdaki listede kısa ad, ilgili dilin yanında gösterilmektedir.

Alan boşsa site için varsayılan dil seçilir.

Dil - Kimlik

İngilizce: en-us

Basitleştirilmiş Çince: zh-cn

Geleneksel Çince: zh-tw

Japonca: jp

Korece: ko

Fransızca: fr

Almanca: de

İtalyanca: it

Kastilya İspanyolcası: es-me

Latin Amerika İspanyolcası: es-sp

İsveççe: sw

Felemenkçe: nl

Portekizce: pt-br

Rusça: ru

Soyadı

(Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının soyadını belirtir.

Alan boş bırakılırsa soyadını sorar.

EkranAdı

(İsteğe bağlı) Toplantı Katılımcı Listesinde kullanıcının tercih ettiği adı görüntüler.

Alan boşsa, Ad + Soyadı Toplantı KatılımcıLarı Listesinde görüntülenir.

MeetingAssist

(İsteğe bağlı) Meeting Assist hizmetlerinin kullanıcılarınız tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer 0 olur.

MeetingPrivilege

(İsteğe bağlı) Kullanıcının ne tür toplantılar düzenleyebileceğini belirtir. Bu alan, kullanıcının düzenleyebileceği toplantı türlerini gösteren ve en fazla üç haneli olabilen bir veya daha fazla kod içerebilir.

Not

 • Bu alan için geçerli bir kod almak için Webex Site Yönetimi ana sayfanızda görünen oturum türlerinin İndeks’in altındaki indeks değerlerine bakın. Ancak, siteniz Access Anywhere toplantı türünü içeriyorsa kodunu bu alana yazmayın.

 • Kodların başında sıfır varsa bunları yazmanıza gerek yoktur. Örneğin, toplantı türü kodunuz 004 ise bu alana yalnızca 4 hanesini yazın.

 • Kuruluşunuzda uygun lisanslar varsa herhangi bir kullanıcı hesabı için birden fazla toplantı türü belirtebilirsiniz. Birden fazla hizmet türü belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

  15.120

 • Eğer organizasyonun satın aldığınız toplantı türleri hakkında sorularınız varsa lütfen iletişime geçinWebexhesap yöneticisi.

  Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

MyContacts

(İsteğe bağlı) Siteniz My Webex seçeneğini içeriyorsa kullanıcının sitenizdeki My Webex alanından adres defterine erişip erişemeyeceğini ve bunu yönetip yönetemeyeceğini belirtir. Adres defteri, şirketinizin adres defterini (varsa) içerir ve kullanıcının bir kişi listesi tutmasını sağlar. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kullanıcının My Webex alanında kişisel adres defterine erişmesine ve bunu yönetmesine imkan tanıyan Kişilerim seçeneğinin kullanılabildiğini belirtir.

 • N: Kişilerim seçeneğinin kullanıcının My Webex alanında kullanılamadığını belirtir. Ancak, kullanıcı Bir Toplantı Planla sayfasındaki seçenekleri kullanarak kişisel adres defterine erişmeye devam edebilir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

MyFolders

(İsteğe bağlı) Siteniz My Webex seçeneğini içeriyorsa kullanıcının dosyaları sitenizdeki kişisel klasörlerde depolayıp depolayamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Klasörlerim düğmesinin kullanıcının My Webex alanında görünerek kullanıcının sitenizde dosya depolamasına imkan tanıyacağını belirtir.

 • N: Klasörlerim düğmesinin kullanıcının My Webex alanında görünmeyerek kullanıcının sitenizde dosya depolamasının engelleneceğini belirtir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

MyMeetings

(İsteğe bağlı) Siteniz My Webex seçeneğini içeriyorsa kullanıcının planladığı toplantıların listesine erişmek ve bunu yönetmek için sitenizdeki My Webex alanını kullanıp kullanamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kullanıcının My Webex alanında planlanan toplantılar listesine erişmesine ve bunu yönetmesine imkan tanıyan Toplantılarım seçeneğinin kullanılabildiğini belirtir.

 • N: Toplantılarım seçeneğinin kullanıcının My Webex alanında kullanılamadığını belirtir. Ancak, kullanıcı navigasyon çubuğunda Toplantılarım bağlantısını seçerek planlanan toplantılar listesine erişmeye ve bunu yönetmeye devam edebilir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

MyPMR


 

Bu seçenek artık kullanılamıyor. Kullanıcılarınız için Kişisel Toplantı Odası ayarlarını belirlemek üzere SupportPR öğesini kullanın.

MyProfile

(İsteğe bağlı) Siteniz My Webex seçeneğini içeriyorsa kullanıcının sitenizdeki kendi My Webex alanından kullanıcı profiline erişip erişemeyeceğini belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kullanıcının My Webex alanında Profilim seçeneğinin kullanılabilir olduğunu belirtir ve kullanıcın kendi kullanıcı profiline erişerek bunu yönetmesine olanak tanır.

 • N: Kullanıcının My Webex alanında Profilim seçeneğinin kullanılabilir olmadığını belirtir. Bununla birlikte kullanıcı, navigasyon çubuğundaki Profilim bağlantısını seçerek profiline erişmeye devam edebilir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

MyRecordings

(İsteğe bağlı) Yalnızca Bir Cisco'nun hesapları için geçerlidirWebexEğitim sitesi ve kullanıcı adı alanında PRO'My Webex. Kullanıcının sitenizde kayıtlı eğitim oturumları yayınlayıp yayınlayamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kullanıcının My Webex alanında Kayıtlarım veya Eğitim Kayıtlarım (Enterprise Edition için) seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu belirtir. Bu seçenekler kullanılabiliyorsa kullanıcı sitenizde kayıtlar yayınlayabilir.

 • N: Kullanıcının My Webex alanında Kayıtlarım veya Eğitim Kayıtlarım (Enterprise Edition için) seçeneklerinin kullanılabilir olmadığını belirtir. Bu seçenekler kullanılamıyorsa kullanıcı sitenizde kayıtlar yayınlayamaz.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

MyReports

(İsteğe bağlı) Yalnızca Bir Cisco'nun hesapları için geçerlidirWebexEğitim sitesi ve kullanıcı adı alanında PRO'My Webex. Kullanıcının düzenlediği eğitim oturumları ve kullanıcının Access Anywhere'i kullanarak uzaktan eriştiği bilgisayarlar hakkında bilgiler içeren raporlar oluşturup oluşturamayacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Raporlarım seçeneğinin kullanıcının My Webex alanında kullanılabildiğini ve kullanıcının sitenizde raporlar oluşturmasına imkan tanıyacağını belirtir.

 • N: Raporlarım seçeneğinin kullanıcının My Webex alanında kullanılamadığını ve kullanıcının sitenizde raporlar oluşturmasının engelleneceğini belirtir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

MyWebex

(İsteğe bağlı) Siteniz My Webex seçeneğini içeriyorsa hesaba atanan My Webex ayrıcalığının türünü belirtin. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • STD: Kullanıcı hesabının My Webex Standart ayrıcalığını alacağını belirtir.

 • PRO: Kullanıcı hesabının My Webex Pro ayrıcalığını alacağını belirtir.

 • N: Siteniz My Webex seçeneğini içermiyorsa her kullanıcı hesabı için bu değeri belirtin.


 
 • PRO değerini belirtebilirsiniz hesap sayısı, My sayısına bağlıdırWebexSiteniz için kullanılabilir Pro lisansları. My sayısını belirlemek içinWebexKullanıcı hesaplarına atanan Pro lisansları, hesap sayfasında Kullanıcı Ekle veya Kullanıcı Düzenle site yönetimi.

 • Siteniz için lisans sayısını aşarsanız Webex Site Yönetimi, PRO’nun belirtildiği hesapların hiçbirini oluşturamaz veya güncelleyemez. Örneğin, sitede 10 My varsaWebexPro lisansları ve 20 hesap için PRO'Webex site yönetimi hesap bilgilerini yalnızca PRO'Webex site yönetimi belirttiğiniz ilk 10 hesap için içe aktarıyor.

 • Siteniz My Webex seçeneğini içeriyorsa her hesap için STD veya PRO'yu belirttiğinizden emin olun.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak PRO değerini alır.

MyWorkspaces

(İsteğe bağlı) My Webex'te Çalışma Alanlarım'ın kullanımını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

OneClickSetup

(İsteğe bağlı) Kullanıcının One-Click'i kullanıp kullanamayacağını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

Parola

(Gerekli) Hesap için parolayı belirtir. Parolalar:

 • En az dört karakter içermelidir

 • En fazla 32 karakterden oluşabilir

 • Büyük/küçük harfe duyarlıdır. Kullanıcıların parolalarını tam olarak bu alanda belirttiğiniz şekilde yazması gerekir

 • "****" olabilir; bu, Site Yöneticisine mevcut hesap için parolayı değiştirmemesini bildirir.

 • Yeni hesap için yeni, rasgele bir parola oluşturun. Bu durumda, "Tam Parolayı Gerekli Kıl..." seçeneğini kullanıyorsanız yeni parolanın parola kriterlerini karşılamasına gerek olmaz ve kullanıcının ilk kez oturum açtığında parolayı değiştirmesi gerekir.


   

  Ortak sayfasındaki Site Ayaları’nda Yeni kullanıcı hesapları için güçlü parolayı gerekli kıl seçeneğini belirlediyseniz belirttiğiniz güçlü parola ölçütüyle uyumlu bir varsayılan parola belirleyin.

  Site Güvenliği seçeneklerinde uygun parola kriterleri ayarlanırsa CSV dosyasına içe aktarılan parolalar değiştirilebilir.

  Alan boş bırakılırsa otomatik olarak geçici bir parola oluşturulur.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3OtoGenerate

(İsteğe bağlı) Otomatik olarak erişim kodu oluşturup oluşturmayacağını belirtir.

Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Erişim kodunun otomatik olarak oluşturulacağını belirtir.

 • N: Erişim kodunun otomatik olarak oluşturulmayacağını belirtir.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

PCNAcc1ILNumPCNAcc3ILNum

(İsteğe bağlı) PCN hesabının uluslararası gelen aramaları desteklediğini belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

(İsteğe bağlı) Yedek ücretli arama numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinnum

(İsteğe bağlı) Ücretsiz gelen arama numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Kullanılabilir değerini alır. PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

PhoneCallback

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği numarayı belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

PhoneCallin

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken numarayı belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

PhoneCntry

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz numarayı belirtir. Yalnızca numara ve alt çizgi (_) girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti içerme.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 1 değerini alır.

PhoneLocal

(İsteğe bağlı) Kullanıcının telefon numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Pin

(İsteğe bağlı) Kullanıcının PCN sesli kişisel kimlik numarasını belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Parolayı Sıfırla

(İsteğe bağlı) Kullanıcının parolasını sıfırlar ve otomatik olarak Parola Değiştirmeye Zorla seçeneklerini belirler. Kullanıcının parolasıyla ilgili bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.Webexkullanıcı için geçici bir parola olur ve kullanıcıdan, bir dahaki oturum açmada parolasını değiştirmesini istenir.


 

Bu alan, CI entegre siteler veya SSO kullanan siteler için uygun değildir. Bu siteler için alanı boş bırakın veya N değerini girin.

SaCPrivilege

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

SaCProducts

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

SaCSJMEDesc

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

SaCSIsMgr

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

SchedulePermission

(İsteğe bağlı) YalnızcaWebexToplantıWebexEğitim veWebexEvents siteleri. Bu kullanıcının adına oturumlar planlayabilecek kullanıcıları belirtir. Yalnızca aynı Cisco üzerinde hesapları olan kullanıcıları belirtebilirsinizWebexsiteyi bu kullanıcı olarak ebilirsiniz. Bir kullanıcı belirtmek için kullanıcının e-posta adresini kullanıcının hesabında göründüğü şekilde yazın.

Boşluk olmadan virgüllerle ayırarak birden fazla e-posta adresi belirtebilirsiniz. Örneğin: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

SCOptions

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca destek siteleri. Hangi ayaraWebexKullanıcıların kullanabileceği destek seçenekleri. Bu alanda aşağıdaki değeri belirtebilirsiniz:

AREC: Otomatik kayıt. Bunu belirtir:WebexDestek, kullanıcının yürütmektedir destek oturumlarını otomatik olarak kaydeder.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

SCSaveLoc

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca destek siteleri. Yalnızca kullanıcı için SCOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. ForaWebexDestek oturumu, destek oturumu içinWebexKaydedici, kayıt dosyalarını kaydeder. Varsayılan olarakWebexKaydedici, tüm kayıt dosyalarını destek temsilcisinin bilgisayarına aşağıdaki konuma kaydeder:

C:\R Oturumlarıecorded_

Bununla birlikte, destek temsilcisinin bilgisayarında veya ağdaki başka bir bilgisayarda herhangi bir konumu belirtebilirsiniz. Örneğin:

C:\Session Recordings.

Varsayılan konum veya belirttiğiniz konum yoksaWebexSupport gerekli klasörleri oluşturur.


 

Ağınızdaki bilgisayarda bir konum belirtirseniz şunlardan emin olun:

 • Destek temsilcisinin bilgisayarının uygun ağ sürücüsüyle eşleştirildiğinden.

 • Destek temsilcisinin ağ hesabının konuma erişiminin olduğundan.

  Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

SCShareColor

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca destek siteleri. ForaWebexDestek oturumu, varsayılan olarak destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında görünen paylaşılan bir uygulama veya masaüstü için renk ayarını belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 • 256: 256 renk. Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 256 renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, uygulamaları veya masaüstlerini paylaşmak için Yüksek renk (16B) seçeneğine göre daha az bant genişliği gerektirir ancak daha düşük görüntüleme kalitesi sağlar.

 • 16B: Yüksek renk (16 bit). Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 16 bit renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, 256 renk seçeneğinden daha fazla bant genişliği gerektirir ancak daha iyi görüntüleme kalitesi sağlar.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 16B değerini alır.

SCShareView

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca destek siteleri. ForaWebexDestek oturumu, paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünun temsilcinin ve bir müşterinin ekranında varsayılan olarak nasıl görünür olduğunu belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 • FSSF: Tam ekran, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

 • FS: Tam ekran. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Bununla birlikte, uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

 • WSF: Pencere, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

 • WIN: Pencere: Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Bununla birlikte, uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak FS değerini alır.

SendWelcomeEmail

(İsteğe bağlı) Bir hesap oluşturduğunuzda sitenizin kullanıcıya otomatik olarak bir Karşılama e-posta iletisi gönderip göndermeyeceğini belirtir.

Sitenizde e-posta şablonları seçeneği varsa Webex sitenizin kullanıcılara gönderdiği Karşılama e-posta iletisi için şablonu düzenleyebilirsiniz.

Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

 • Y: Kullanıcının Karşılama e-posta iletisi alacağını belirtir.

 • N: Kullanıcının Karşılama e-posta iletisi almayacağını belirtir.


   

  Bu seçenek çoğu Cisco için varsayılan olarak kapalıdırWebexSite. Seçenek kapalıysa bu alanda değer belirtmenin bir etkisi olmaz. Bu seçeneği açmak için tercihleriniziWebexhesap yöneticisi.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

STAllComputers

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca Destek Remote Access siteleri. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Küme için tüm bilgisayarları Remote Access. Bilgisayarlar, Webex Site Yönetimi'nde Remote Access için tanımlı olmalıdır. Bilgisayar adlarını Webex Site Yönetimi'nde göründükleri şekilde yazın.

State/Province

(İsteğe bağlı) Kullanıcının yaşadığı eyaleti veya ili belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

STComputers

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca Destek Remote Access siteleri. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Kullanıcının Remote Access'i kullanarak hangi bilgisayarlara uzaktan erişebileceğini belirtir. Bilgisayarlar, Webex Site Yönetimi'nde Remote Access için tanımlı olmalıdır. Bilgisayar adlarını Webex Site Yönetimi'nde göründükleri şekilde yazın.

Not Bir kullanıcı hesabı için birden fazla bilgisayar belirtebilirsiniz. Birden fazla bilgisayar belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

Bilgisayar 1, Bilgisayar 2

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

STLocations

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca Destek Remote Access siteleri. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Hangi konumu belirtir:WebexKaydedici, kayıt dosyalarını kaydeder. Varsayılan olarakWebexKaydedici, tüm kayıt dosyalarını destek temsilcisinin bilgisayarına aşağıdaki konuma kaydeder:

C:\My Recorded Sessions

Bununla birlikte, destek temsilcisinin bilgisayarında veya ağdaki başka bir bilgisayarda herhangi bir konumu belirtebilirsiniz. Örneğin:

C:\RemoteAccess_Kayıtları.

Varsayılan konum veya belirttiğiniz konum yoksa Remote Access gerekli klasörleri oluşturur.


 

Ağınızdaki bilgisayarda bir konum belirtirseniz şunlardan emin olun:

 • Destek temsilcisinin bilgisayarının uygun ağ sürücüsüyle eşleştirildiğinden.

 • Destek temsilcisinin ağ hesabının konuma erişiminin olduğundan.

  Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

STOptions

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca Destek Remote Access siteleri. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Kullanıcının hangi Remote Access seçeneklerini kullanabileceğini belirtir. Bu alanda aşağıdaki değeri belirtebilirsiniz:

AREC: Otomatik kayıt. Remote Access'in kullanıcının yürüttüğü uzaktan destek oturumlarını otomatik olarak kaydettiğini belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

STShareColor

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca destek siteleri. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Remote Support oturumunda, varsayılan olarak destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında görünen paylaşılan bir uygulama veya masaüstü için renk ayarını belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 • 256: 256 renk. Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 256 renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, uygulamaları veya masaüstlerini paylaşmak için Yüksek renk (16B) seçeneğine göre daha az bant genişliği gerektirir ancak daha düşük görüntüleme kalitesi sağlar.

 • 16B: Yüksek renk (16 bit). Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 16 bit renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, 256 renk seçeneğinden daha fazla bant genişliği gerektirir ancak daha iyi görüntüleme kalitesi sağlar.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 16B değerini alır.

STShareView

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca destek siteleri. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. ForaWebexDestek oturumu, paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünun temsilcinin ve müşterinin ekranında varsayılan olarak nasıl görünür olduğunu belirtir. Bu alan için aşağıdaki değerleri belirtebilirsiniz:

 • FSSF: Tam ekran, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

 • FS: Tam ekran. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında tam ekran görünümünde olacağını belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, tam ekran görünümüne tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

 • WSF: Pencere, sığdırmak için ölçekle. Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenir.

 • WIN: Pencere: Paylaşılan bir uygulama veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Bununla birlikte, uygulama veya masaüstünün boyutu, pencereye tamamen sığacak şekilde düzenlenmez.

  Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak FS değerini alır.

DestekAnnotlamaYeniools_Şeyler

Kullanıcının toplantıda not ekleme aracını başlatanılıp başlatanamayrı belirtir.

SupportAppshare_YeniEvents

Kullanıcının toplantıda uygulamalar paylaşanıp paylaşanamay olduğunu belirtir.

SupportAppShareRemote_YeniEvents

Kullanıcının uygulama paylaşımını uzaktan kontrol etkileyep kontrol edeayley neler olduğunu belirtir.

SupportCascading

(İsteğe bağlı) İndirme bant genişliği optimizasyonunın sizin için etkin olup olmadığını belirtir.WebexEvents kullanıcıları. Bant genişliği optimizasyonu, trafiğin aynı alt ağdaki diğer istemcilere aktarılmasını sağlar.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak N değerini alır.

SupportCET

Artık desteklenmemektedir. Bu alanı boş bırakın ve dışa aktarılan dosyada göz ardı edin.

SupportCMR

(İsteğe bağlı) Video cihazı etkin toplantıların kullanıcılarınız tarafından kullanılabilir olup olmadığını belirtir. Bu seçenek,WebexToplantılar veWebexEvents (yalnızca panelistler).

 • 1: Kullanıcı video cihazının etkinleştirildiği toplantılar için uygundur.

 • 0: Kullanıcı video cihazının etkinleştirildiği toplantılar için uygun değildir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

SupportChat_Yeni Olayları

Kullanıcının Webar'daki sohbet işlevini kullanabileceğini belirtir.

SupportDesktopShare_YeniEvents

Kullanıcının masaüstü paylaşap paylaşamayrını belirtir.

SupportDesktopShareRemote_YeniEvents

Kullanıcının masaüstü paylaşımını uzaktan kontrol etkileyep kontrol edelanem olduğunu belirtir.

SupportFileTransfer_YeniEvents

Kullanıcının katılımcılarla dosya paylaşap paylaşa dosyalarınızı paylaşamay olduğunu belirtir.

SupportHQV

(İsteğe bağlı) Yüksek kaliteli videonun kullanıcılarınız tarafından kullanılabilir olup olmadığını belirtir (WebexToplantıWebexEtkinlikler veWebexYalnızca eğitim).

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

SupportHDV

(İsteğe bağlı) Yüksek çözünürlüklü videonun kullanıcılarınız tarafından kullanılabilir olup olmadığını belirtir (WebexToplantılar veWebexYalnızca eğitimler).

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak Y olur.

SupportMeetingRecord_YeniEvents

Kullanıcının toplantıyı yerel olarak kayded denetimine sahip olup olay bir şey olduğunu belirtir.

SupportNetworkBaedRecord_YeniEvents

Kullanıcının toplantıyı buluta kaydedep kaydedelana kadar bunu belirtir.

SupportPolling_Yeni Olayları

Kullanıcının web bilgilerinde anket uygulaması başlatmaya başlayrıor belirtir.

SupportPR

(İsteğe bağlı) Kişisel Oda'nın kullanıcılarınız tarafından kullanılabilir olup olmadığını belirtir (WebexYalnızca toplantılar).

 • 1: Kullanıcının bir Kişisel Toplantı Odası aldığını belirtir.

 • 0: Kullanıcının bir Kişisel Toplantı Odası almadığını belirtir.

Alan boş bırakılırsa varsayılan olarak 0 değerini alır.

SupportPresentation_Yeni Olayları

Toplantı sahibi toplantıda belge paylaşarak belge paylaşa mı olduğunu belirtir.

SupportQandA_YeniEvents

Kullanıcının bu işlevi kullanarak bir toplantı S ve Y belirtir.

DestekWebTour_YeniEvents

Kullanıcının web tarayıcısını paylaşanılıp paylaşanamay olduğunu belirtir.

DestekWebTourRemote_YeniEvents

Kullanıcının e-postayı uzaktan kontrol web tarayıcısı belirtir.

DestekWhiteboard_YeniEvents

Kullanıcının beyaz tahta işlevine sahip bir toplantı ayar denetiminde olup olayyrı olduğunu belirtir.

TCPrivilege

(İsteğe bağlı) Cisco için kullanılabilirWebexYalnızca eğitim siteleri. Kullanıcının, için hangi ayrıcalıklara sahip olduğunu belirtirWebexEğitim. Bu alan aşağıdaki değeri içerebilir:

HOLA: Kullanıcının eğitim oturumları için Kendiliğinden Lab seçeneğini kullanabileceğini belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

TeleAcct1–TeleAcct3

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebexTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Alan boş bırakılırsa tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNum Bayrağı

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

 • 1: Bir ücretin uygulandığını belirtir.

 • 0: Bir ücretin uygulanmadığını belirtir.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebexTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara kişisel telekonferans hesapları sağlarsa, veri içerirWebex MeetingsTelefon API'si veya telekonferans hesapları seçeneği.


 

Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

TeleconLocation

(İsteğe bağlı) Cisco için ayrıldıWebextelekonferans hizmet sağlayıcısı iş ortakları.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

TelephonyPrivilege

(İsteğe bağlı) Kullanıcının oturum düzenlerken kullanabileceği telekonferans hizmetlerinin türlerini belirtir. Bu alan, hesabınız tarafından desteklenen telekonferans hizmetlerine bağlı olarak bir hesap için aşağıdaki değerlerden birini veya daha fazlasını içerebilirWebexSite:

 • CLIN: Gelen arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

 • TOLL: Ücretsiz gelen arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere ücretsiz bir telefon numarasını aradığı oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

 • CLBK: Geri arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere Webex sitesinden telefon çağrısı aldığı oturumlara toplantı sahipliği yapabileceğini belirtir. Her katılımcı önce telefon numarasını arar, sonra telefonu kapatır. Sonrasında hizmet katılımcının telefon numarasını arar.

 • INTL: Uluslararası geri arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere Webex sitesinden uluslararası bir telefon çağrısı aldığı toplantılara veya eğitim oturumlarına toplantı sahipliği yapabileceğini belirtir.

 • VoIP: internet telefonu. Kullanıcının, internet telefonu (IP üzerinden ses) konferansı içeren oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

 • ILCI: Uluslararası gelen çağrı numaraları. Kullanıcının, başka ülkelerdeki katılımcıların telekonferansa katılmak üzere yerel bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

 • SELT: Telekonferans konumu. Kullanıcının telekonferans için telefon köprüsü kullanmayı seçebileceğini belirtir. YalnızcaWebexsitesi, birden fazla köprü konumuyla birlikte sağlandı.

Kuruluşunuzun hangi telekonferans hizmetlerini desteklediğini belirlemek için Webex Site Yönetimi ana sayfasına bakın.

Kullanıcı için tüm telefon ayrıcalıklarını devre dışı bırakmak için virgül (tırnak işaretleri olmadan ",") girin. Kişisel Toplantı Odası özelliği etkinleştirilmiş kullanıcılar için telefon ayrıcalıklarını devre dışı bırakamazsınız.


 

Kuruluşunuz uygun seçenekleri satın almışsa herhangi bir kullanıcı hesabı için birden fazla telekonferans türü belirtebilirsiniz. Birden fazla telekonferans türü belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

CLIN, CLBK, VoIP

Saat Dilimi

(İsteğe bağlı) Kullanıcının bulunduğu saat dilimi için indeks numarasını belirtir. Kullanıcı için saat dilimi belirtmediğiniz durumlarda Site Yönetimi toplantı hizmeti web sitenizde belirtilen saat dilimini kullanır. Saat dilimleri ve indeks numaralarının listesi için Saat Dilimleri öğesine bakın.

Alan boşsa siteniz için varsayılan saat dilimi değerini alır.

Kullanıcı Kimliği

Salt okunur

Alanla ilgili bir kimlik numarasını gösterirWebex Meetingshesap site yönetimi için veritabanı otomatik olarak oluşturulur.

Kullanıcı adı

(Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının şunda oturum açması için kullandığı tanımlayıcıyı belirtir:WebexHizmetleri. Kullanıcı adları:

 • Benzersiz olmalıdır

 • En fazla 64 karakterden oluşabilir


   

  CiscoWebexboşluklar veya alt çizgi, kısa çizgi ve nokta hariç noktalama işaretleri içeren kullanıcı adları oluşturmamanızı önermektedir.

  Alan boş bırakılırsa kullanıcı adını sorar.

VideoDeviceAddress1-5

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği video cihazının adresini belirtir.

Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

VideoDeviceName1-5

(İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği video cihazının adını belirtir.

Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

WebcastAdmin

(İsteğe bağlı) Geçerli kullanıcının Web Yayını Yöneticisi mi, yoksa Sunum Yapan Kişi mi olduğunu belirtir. İşaretlenirse kullanıcı Yöneticidir.

Onay kutusu boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

WebcastBasic

(İsteğe bağlı) Cisco'ya Izin VerirWebexEvents kullanıcılarının çevrimiçi sunumlar ve ses yayınlamaları.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

WebcastVideo

(İsteğe bağlı) Cisco'ya Izin VerirWebexVideo yayını için Events kullanıcıları.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Zip/Postal

(İsteğe bağlı) Kullanıcının posta adresi için alan veya posta kodunu belirtir.

Alan boş bırakılırsa değer de boş bırakılır.

Kişiler için CSV Dosya Biçimi

Kişi verileri bir CSV dosyasına içe aktarmadan önce verileri dışa (varsa) aktararak kişi verilerinizin yedek dosyasını oluşturun.

 • Tüm dışa aktarılanlar (rapor, kullanıcı, kişiler) Unicode sekmeyle ayrılmış metin (UTF-16LE) formatında dışa aktarılır. Tüm içe aktarılanlar, CSV'yi (yalnızca İngilizce veriler için) ve Unicode sekmeyle ayrılmış metni (İngilizce olmayan veriler ve karışık dil verileri) destekler.

 • CSV dosyası, dosyanın en üstünde sütun başlıkları içermelidir. Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programı kullanarak CSV dosyası oluştururken sütun başlıklarının elektronik tablonun ilk satırında olduğundan emin olun. Sütun başlıkları tam olarak Kişi Bilgileri Alanları'nda belirtildiği şekilde görünmelidir.

 • Kişi Bilgileri Alanları'nda belirtilen bazı kişi bilgileri gereklidir. Gerekli alanlar için tüm sütun başlıklarını eklemeniz gerekir. Kişi bilgileri sağlamadığınız isteğe bağlı alanlar için sütun başlıklarını eklemenize gerek yoktur.

 • CSV dosyanız için gerekli tüm sütun başlıklarını doğru formatta içerdiğini garanti etmek içinWebexCSV dosyası şablonu oluşturmanızı şiddetle tavsiye ederim.

 • CSV dosyasındaki kişi bilgisi alanları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, değerleri büyük veya küçük harfle ya da ikisinin birleşimiyle yazmanız gerekir. Sitenizde görünen kişinin adı gibi kişi bilgileri, siz bunları yazdıkça CSV dosyasında görünecektir.

 • Kişi bilgilerinin doğru biçimi için Kişi Bilgileri Alanları'na bakın.

 • Kişi bilgilerini belirtmeyi tamamladıktan sonra, elektronik tablo dosyasını CSV dosyası olarak kaydettiğinizden emin olun.

 • CSV dosyası yüklenirken, Webex Site Yönetimi dosyada belirttiğiniz bilgileri içeren bir tablo görüntüler. Lütfen tüm bilgileri dikkatlice inceleyin ve dosyayı yüklemek istediğinizi onaylamadan önce doğruluğunu onaylayın.

 • Bir kişi için yanlış bilgiler belirtirseniz Site Yönetimi bu kişiyi oluşturamaz. Bu durumda Webex Site Yönetimi, her hatanın nedeni de dahil olmak üzere oluşturamadığı kişiler için kayıt listesi oluşturur. Bu kayıtları içeren dosyayı, referans olarak kullanmak veya hataları doğrudan bu dosyada düzeltmek için bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 • Hataları doğrudan indirilen dosyada düzeltirseniz dosyayı yüklemeden önce "Yorumlar" etiketli son sütunu sildiğinizden emin olun.

Alternatif olarak Webex Site Yönetimi’ni kullanarak kişileri ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz. Veya 3.Webexdestek için hesap yöneticisi.

Kişiler için CSV Dosyası Şablonu Oluşturma

CSV dosyasını dışa aktardığınızda, yeni kişiler eklemek için kullanabileceğiniz bir temel ya da şablon elde edersiniz. Alternatif olarak birden çok kişiyi toplu olarak düzenlemek için de dosyayı kullanabilirsiniz. Sitenizde şu anda kişi yoksa sitenize manuel olarak en az bir kişi ekleyin.

1

Webex site yönetimi oturum > Site Yönetimi'ne gidin.

2

Şirket Adres Defteri sayfasında, Dışa Aktar'ı seçin.

3

Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programında dışa aktardığınız verileri içeren dosyayı açın.

4

Yalnızca yeni kişiler eklemek istiyorsanız dışa aktarılan dosyanın içerdiği tüm kişi verilerini silin.

Bu verilerin silinmesi, CSV dosyasını Webex Site Yönetimi'ne yüklediğinizde kişileri etkilemez.

İletişim Bilgileri Alanları

Şu seçeneği...

Şunun için kullanın...

UUID

Webex Site Yönetimi'nin kişi için otomatik olarak oluşturduğu bir kimlik numarasını gösterir.

Önemli

 • Yeni kişi ekliyorsanız bu sütunda herhangi bir bilgi sağlamayın. Webex Site Yönetimi, siz CSV dosyasını yükledikten sonra bu numarayı oluşturur. Webex Site Yönetimi, yeni bir kişi oluşturmak için bu alanın boş olmasını gerekli kılar.

 • Mevcut bir kişiyi düzenliyorsanız bu numarayı değiştirmeyin. Mevcut kişi için numarayı değiştirirseniz Webex Site Yönetimi bu satırdaki verileri kullanarak yeni bir kişi oluşturur. Ancak, sitenizdeki kişi için e-posta adresi gibi gerekli kişi verileri varsa Site Yönetimi yeni kişi oluşturamaz.

DUID

Webex Site Yönetimi'nin Dağıtımcı Üyeler için otomatik olarak oluşturduğu bir kimlik numarasını gösterir.

Ad

(Gerekli) Kişinin adını ve soyadını belirtir.

E-posta

(Gerekli) Kişinin e-posta adresini belirtir.

Şirket

(İsteğe bağlı) Kişinin çalıştığı kuruluşu belirtir.

JobTitle

(İsteğe bağlı) Kişinin bir kuruluştaki iş unvanını veya pozisyonunu belirtir.

URL

(İsteğe bağlı) Kişi veya kuruluşu için web sayfası adresini belirtir.

OffCntry

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kişiyi aramak için çevirmeniz gereken numarayı belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

OffLocal

(İsteğe bağlı) Kişinin telefon numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

CellCntry

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kişiyi aramak için çevirmeniz gereken numarayı belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

CellLocal

(İsteğe bağlı) Kişinin cep telefonu numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

FaxCntry

(İsteğe bağlı) Başka bir ülkede bulunan faks makinesini aramak için çevirmeniz gereken numarayı belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir.

FaxLocal

(İsteğe bağlı) Kişinin faks numarasını belirtir. Bu alan yalnızca sayılar içermelidir. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

Address1

(İsteğe bağlı) Kişinin posta adresini belirtir.

Address2

(İsteğe bağlı) Gerekirse kişinin posta adresi hakkındaki ek bilgileri belirtir.

Şehir

(İsteğe bağlı) Kişinin yaşadığı şehri belirtir.

State/Province

(İsteğe bağlı) Kişinin yaşadığı eyaleti veya ili belirtir.

Zip/Postal

(Optional) Kişinin posta adresi için alan veya posta kodunu belirtir.

Ülke

(İsteğe bağlı) Kişinin yaşadığı ülkeyi belirtir.

Saat Dilimi

Kişinin bulunduğu saat dilimini belirtir.

Dil

Kişinin kullandığı dili belirtir.

Yerel ayar

Kişinin kullandığı yerel ayarı belirtir.

UserName

(İsteğe bağlı) Bu kişinin hesabınız varsaWebexsitesinde, kişinin telefon bilgilerini kullanıcı adı alana dahil edebilirsiniz. Kullanıcı adları

 • Boşluklar veya alt çizgi, tire ve nokta hariç noktalama işaretleri içeremez

 • En fazla 64 karakterden oluşabilir

Notlar

(İsteğe bağlı) Kişi hakkındaki ek bilgileri belirtir.

Takip Kodu Değerleri için CSV Dosya Formatı

 • CSV dosyası, dosyanın en üstünde sütun başlıkları içermelidir. Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programı kullanarak CSV dosyası oluştururken sütun başlıklarının elektronik tablonun ilk satırında olması gerekir. Sütun başlıkları tam olarak Kod Değeri Bilgisi Alanları'nda belirtildiği şekilde görünmelidir.

 • Kod Değeri Bilgisi Alanları'nda belirtilen bazı takip kodu bilgileri gereklidir. Bilgilerin isteğe bağlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm sütun başlıkları dahil edilmeli ve belirtildiği şekilde biçimlendirilmelidir.

 • CSV dosyasındaki kod değeri bilgisi alanları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, değerleri büyük veya küçük harfle ya da ikisinin birleşimiyle yazmanız gerekir. Takip kodu değerleri sitenizde, CSV dosyasında göründükleri gibi görünür.

 • Kod değerlerini belirtmeyi tamamladıktan sonra, elektronik tablo dosyasını .csv uzantısıyla CSV dosyası olarak kaydedin.

 • CSV dosyası yüklenirken, Webex Site Yönetimi dosyada belirttiğiniz bilgileri içeren bir tablo görüntüler. Bilgileri dikkatlice inceleyin ve dosyayı yüklemek istediğinizi onaylamadan önce doğruluğunu onaylayın.

 • Kod değerlerini hatalı olarak belirtirseniz Webex Site Yönetimi bu değerleri listeye ekleyemez. Bu durumda Site Yönetimi, her hatanın nedeni de dahil olmak üzere ekleyemediği değerler için kayıt listesi oluşturur. Bu kayıtları içeren dosyayı, referans olarak kullanmak veya hataları doğrudan bu dosyada düzeltmek için bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 • Hataları doğrudan Webex Site Yönetimi'nin sizin için oluşturduğu dosyada düzeltirseniz kalan kod değerlerini oluşturmak için dosyayı yüklemeden önce Yorumlar etiketli son sütunu silin.

Alternatif olarak değerleri, Webex Site Yönetimi’nde, Takip Kodları Listesi sayfasında tek tek düzenleyebilirsiniz. Veya 3.Webexdestek için hesap yöneticisi.

Kod Değeri Bilgisi Alanları

Şu seçeneği...

Şunun için kullanın...

İndeks

(İsteğe bağlı) Takip kodu değerinin veritabanı kimliğini belirtir. İndeks değeri, 1-500 (dahil) arasında benzersiz bir sayı olmalıdır. Tekrarlayan indeks numaralarının neden olabileceği hataları önlemek için bu sütunu boş bırakabilirsiniz. İndeks sütunu değer içermiyorsa Site Yönetimi kod değerlerini Takip Kodları Listesi sayfasına sırayla ekler.

Etkin

(İsteğe bağlı) Takip kodu değerinin durumunu belirtir. Bir değer Evet veya Hayır olmalıdır. Bu değeri boş bırakırsanız durum varsayılanı otomatik olarak Evet olur.

Kod

(İsteğe bağlı) Takip kodunun değerini belirtir. Bir değer en fazla 128 karakter olabilir ve harfler, rakamlar ve özel karakterler içerebilir.

Saat Dilimleri

Saat dilimleri, kolayca okunabilir bir formatta düzenlenir. Menü öğeleri, saat dilimlerinin DST'de (Yaz Saati) olup olmadığına bağlı olarak farklı görünür. Saat dilimi menü formatı, şu formatı kullanır:

Konum (<Time zone="" name=""> <DST label=""> "Saat", <GMT offset="">)

Bir saat dilimi formatı örnek olarak şu şekilde görünür:

San Francisco (Pasifik Standart Saati), GMT-08:00

Tablo 1. Saat Dilimi İndeksi

İndeks

GMT

Ad

Konum

Standart

DST

0

-12 sa

Tarih Çizgisi

Marshall Adaları

1

-11 sa

Samoa

Samoa

2

-10 sa

Hawaii

Honolulu

Standart

Yaz Saati

3

-9 sa

Alaska

Anchorage

Standart

Yaz Saati

4

-8 sa

Pasifik

San Francisco

Standart

Yaz Saati

5

-7 sa

Mountain

Arizona

6

-7 sa

Mountain

Denver

Standart

Yaz Saati

7

-6 sa

Merkez

Chicago

Standart

Yaz Saati

8

-6 sa

Meksika Merkez

Meksiko

Standart

Yaz Saati

9

-6 sa

Merkez

Saskatchewan

10

-5 sa

G. Amerika Pasifik

Bogota

11

-5 sa

Doğu

New York

Standart

Yaz Saati

12

-5 sa

Doğu

Indiana

Standart

Yaz Saati

13

-4 sa

Atlantik

Halifax

Standart

Yaz Saati

14

-4 sa

G. Batı Amerika

Karakas

15

-3,5 sa

Newfoundland

Newfoundland

Standart

Yaz Saati

16

-3 sa

G. Doğu Amerika

Brezilya

Standart

Yaz Saati

17

-3 sa

G. Doğu Amerika

Buenos Aires

18

-2 sa

Orta Atlantik

Orta Atlantik

Standart

Yaz Saati

19

-1 sa

Azor Adaları

Azor Adaları

Yaz

20

0 sa

Greenwich

Kazablanka

21

0 sa

Greenwich Ortalama

Londra

Yaz

22

1 sa

Orta Avrupa

Amsterdam

Yaz

23

1 sa

Orta Avrupa

Paris

Yaz

25

1 sa

Orta Avrupa

Berlin

Yaz

26

2 sa

Doğu Avrupa

Atina

Yaz

28

2 sa

Mısır

Kahire

Standart

Yaz Saati

29

2 sa

Güney Afrika

Pretoria

30

2 sa

Doğu Avrupa

Helsinki

Yaz

31

2 sa

İsrail

Tel Aviv

Standart

Yaz Saati

32

3 sa

Suudi Arabistan

Riyad

33

3 sa

Rusya

Moskova

Standart

Yaz Saati

34

3 sa

Nairobi

Nairobi

35

3,5 sa

İran

Tahran

36

4 sa

Arap

Abu Dabi

37

4 sa

Bakü

Bakü

Standart

Yaz Saati

38

4,5 sa

Afganistan

Kabil

39

5 sa

Batı Asya

Ekaterinburg

40

5 sa

Batı Asya

İslamabad

41

5,5 sa

Hindistan

Bombay

42

5,5 sa

Columbo

Columbo

43

6 sa

Orta Asya

Almatı

44

7 sa

Bangkok

Bangkok

45

8 sa

Çin

Beijing

46

8 sa

Batı Avustralya

Perth

Standart

Yaz Saati

47

8 sa

Singapur

Singapur

48

8 sa

Taipei

Taipei

49

9 sa

Japonya

Tokyo

50

9 sa

Kore

Seul

51

9 sa

Yakutsk

Yakutsk

52

9,5 sa

Avustralya Merkez

Adelaide

Standart

Yaz Saati

53

9,5 sa

Avustralya Merkez

Darwin

54

10 sa

Doğu Avustralya

Brisbane

55

10 sa

Doğu Avustralya

Sidney

Standart

Yaz Saati

56

10 sa

Batı Pasifik

Guam

57

10 sa

Tazmanya

Hobart

Standart

Yaz Saati

58

10 sa

Vladivostok

Vladivostok

Standart

Yaz Saati

59

11 sa

Orta Pasifik

Solomon Adaları

60

12 sa

Yeni Zelanda

Wellington

Standart

Yaz Saati

61

12 sa

Fiji

Fiji

130

1 sa

Orta Avrupa

Stockholm

Yaz

131

-8 sa

Meksiko Pasifik

Tijuana

Standart

Yaz Saati

132

-7 sa

Meksika Dağları

Chihuahua

Standart

Yaz Saati

133

-4,5 sa

G. Batı Amerika

Karakas

Standart

Yaz Saati

134

8 sa

Malezya

Kuala Lumpur

Standart

Yaz Saati