1

Влезте в Контролен център и отидете на Услуги > Среща .

2

Изберете сайта, до който искате да получите достъп, и изберете Настройки > Remote Access > Групи .

3

Намерете компютъра, за който искате да промените опциите.

4

Изберете връзката за компютъра.

5

В Код за достъп или Удостоверяване на телефона раздел, посочете код за достъп или опциите за удостоверяване на телефона.

6

Изберете Актуализация за да запазите промените си.