1

Logga in på Control Hub och gå till Tjänster > Möte.

2

Välj den webbplats som du vill komma åt och välj Inställningar > Remote Access > Grupper.

3

Hitta datorn du vill ändra alternativen för.

4

Välj datorns länk.

5

I avsnittet Åtkomstkod eller Telefonautentisering anger du åtkomstkoden eller telefonautentiseringsalternativen.

6

Välj Uppdatera för att spara ändringarna.