1

Prijavite se na Kontrolno čvorište i idi na Usluge > Sastanak .

2

Odaberite web-mjesto kojem želite pristupiti i odaberite Postavke > Daljinski pristup > Grupe .

3

Pronađite računalo za koje želite promijeniti opcije.

4

Odaberite vezu za računalo.

5

U Pristupni kod ili Provjera autentičnosti telefona odjeljak, navedite pristupni kôd kod ili opcije telefonske provjere autentičnosti.

6

Odaberite Ažuriraj da biste spremili svoje promjene.