Promjena mogućnosti pristupnog koda ili provjere autentičnosti telefona za računala s daljinskim pristupom cisco webex

Administratori web-mjesta mogu odrediti pristupni kôd ili mogućnosti provjere autentičnosti telefona za korisnike koji trebaju daljinski pristupiti računalima.

  1Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracija > daljinski pristup > upravljanje grupama.
  2Pronađite računalo za koje želite promijeniti mogućnosti.
  3Odaberite vezu za računalo.
  4U odjeljku Provjera autentičnosti koda programa Access ili telefona navedite mogućnosti pristupnog koda ili provjere autentičnosti telefona.
  5Odaberite Ažuriraj da biste spremili promjene.
  Je li taj članak bio koristan?