שינוי אפשרויות קוד גישה או אימות טלפון עבור מחשבי Cisco Webex בגישה מרחוק

מנהלי אתר Webex יכולים לציין את קוד הגישה או את אפשרויות האימות של הטלפון עבור משתמשים שצריכים לגשת למחשבים מרחוק.

  1 היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל > תצורה > גישה מרחוק > ניהול קבוצות.
  2 אתר את המחשב שעבורו ברצונך לשנות את האפשרויות.
  3 בחר את הקישור עבור המחשב.
  4 במקטע קוד גישה או אימות טלפון, ציין את קוד הגישה או את אפשרויות אימות הטלפון.
  5 בחר עדכן כדי לשמור את השינויים שלך.

  האם המאמר הועיל לך?