Zmienianie kodu dostępu lub opcji uwierzytelniania telefonicznego dla komputerów dostępu zdalnego Cisco Webex

Administratorzy witryny Webex mogą określić kod dostępu lub opcje uwierzytelniania telefonicznego dla użytkowników, którzy muszą uzyskać zdalny dostęp do komputerów.

  1Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do strony Konfiguracja > dostęp zdalny > Zarządzaj grupami.
  2Zlokalizuj komputer, dla którego chcesz zmienić opcje.
  3Wybierz łącze do komputera.
  4W sekcji Kod dostępu lub Uwierzytelnianie telefoniczne określ kod dostępu lub opcje uwierzytelniania telefonicznego.
  5Wybierz pozycję Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

  Czy ten artykuł był pomocny?