Endre tilgangskode- eller telefongodkjenningsalternativer for Cisco Webex Remote Access-datamaskiner

Webex-nettstedsadministratorer kan angi tilgangskode- eller telefongodkjenningsalternativer for brukere som trenger ekstern tilgang til datamaskiner.

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Ekstern tilgang > Administrere grupper.
  2Finn datamaskinen du vil endre alternativer for.
  3Velg koblingen for datamaskinen.
  4Angi tilgangskode- eller telefongodkjenningsalternativ i delen Tilgangskode eller Telefongodkjenning.
  5Velg Oppdater for å lagre endringene.

  Var denne artikkelen nyttig?