Promena pristupnog koda ili opcija potvrde identiteta telefona za Cisco Webex računare daljinskog pristupa

Administratori Webex lokacije mogu da navedu pristupni kôd ili opcije potvrde identiteta telefona za korisnike koji moraju daljinski da pristupe računarima.

  1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> upravljanje > upravljanje grupama" .
  2Pronađite računar za koji želite da promenite opcije.
  3Izaberite vezu za računar.
  4U odeljku Access kôd ili potvrda identiteta telefona navedite pristupni kôd ili opcije potvrde identiteta telefona.
  5Kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

  Da li je ovaj članak bio koristan?