Změna přístupového kódu nebo možností telefonické autentizace pro počítače Cisco Webex remote access

Správci webu Webex mohou určit přístupový kód nebo možnosti ověřování telefonu pro uživatele, kteří potřebují vzdálený přístup k počítačům.

  1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > vzdáleného přístupu > skupiny pro správu.
  2Vyhledejte počítač, pro který chcete změnit možnosti.
  3Vyberte odkaz pro počítač.
  4V části Přístupový kód nebo Telefonické ověřování zadejte přístupový kód nebo možnosti ověření telefonu.
  5Chcete-li změny uložit, vyberte Aktualizovat.

  Byl tento článek užitečný?