1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Služby > Schůzka.

2

Vyberte web, ke kterému chcete přistupovat, a vyberte možnost Nastavení > Vzdálený přístup > Skupiny.

3

Vyhledejte počítač, pro který chcete změnit možnosti.

4

Vyberte odkaz pro počítač.

5

V části Přístupový kód nebo Ověření telefonu zadejte možnosti přístupového kódu nebo telefonního ověření.

6

Změny uložte výběrem možnosti Aktualizovat.