Когато използвате Cisco Directory Connector, за да синхронизирате информацията на потребителя си от активната директория на вашата фирма, Webex Teams показва следната допълнителна информация в картите за контакт на вашия потребител:

  • Роля

  • Отдел

  • Мениджър

За повече информация относно Cisco директория конектор вижте ръководство за разполагане на Cisco директория конектор .

Неща, които трябва да имате предвид

Показваната информация за роля, отдел и мениджър е взета от Active Directory на вашата фирма. За да направите всички промени в тази информация, трябва да актуализирате съдържанието във вашата Active Directory и следващата синхронизация ще актуализира информацията в картата за контакт.

Когато полето за активна директория е празно нито за Отдел, нито за мениджър, Webex Teams не показва етикетите за тези секции.

Тази информация се вижда само в рамките на вашата фирма, външните хора в пространства няма да видят тази информация.