Когато използвате Cisco Directory Connector, за да синхронизирате информацията на вашия потребител от активната директория на вашата компания, приложението Webex показва следната допълнителна информация в картите за контакт на вашия потребител:

  • Роля

  • Отдел

  • Мениджър

Преглед на координати за връзка с някого

За повече информация относно Cisco Directory Connector вж Ръководство за разгръщане на Cisco Directory Connector .

Неща, които трябва да имате предвид

Информацията, показана за роля, отдел и мениджър, е взета от Active Directory на вашата компания. За да направите каквито и да е промени в тази информация, трябва да актуализирате съдържанието във вашата Active Directory и следващото синхронизиране ще актуализира информацията в карта на контакта.

Когато полето за активна директория е празно за отдел или мениджър, приложението Webex не показва етикетите за тези секции.

Тази информация се вижда само във вашата компания, външни хора в пространствата няма да виждат тази информация.