Gdy używasz Cisco Directory Connector do synchronizacji informacji o użytkowniku z aktywnej książki telefonicznej firmy, aplikacja Webex wyświetla następujące dodatkowe informacje na kartach kontaktów użytkownika:

  • Rola

  • Dział

  • Menedżer

Wyświetlanie informacji kontaktowych innej osoby

Aby uzyskać więcej informacji na temat Cisco Directory Connector, zobacz Przewodnik wdrażania Cisco Directory Connector .

O czego należy pamiętać

Informacje wyświetlane dla roli, działu i menedżera są pobierane z usługi Active Directory w Twojej firmie. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w tych informacjach, należy zaktualizować zawartość w Active Directory, a następna synchronizacja zaktualizuje informacje na karcie kontaktu.

Gdy pole aktywnego katalogu jest puste dla działu lub menedżera, aplikacja Webex nie wyświetla etykiet dla tych sekcji.

Te informacje są widoczne tylko w Twojej firmie, osoby z zewnątrz w obszarach nie będą widzieć tych informacji.