Gdy używasz Cisco Directory Connector do synchronizowania informacji o użytkowniku z firmowej usługi Active Directory, Webex Teams wyświetla następujące dodatkowe informacje na wizytówkach użytkownika:

  • Rola

  • Dział

  • Menedżer

Aby uzyskać więcej informacji na temat Cisco Directory Connector, zobacz Przewodnik wdrażania cisco Directory Connector .

O czego należy pamiętać

Informacje wyświetlane dla roli, działu i menedżera są pobierane z firmowej usługi Active Directory. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w tych informacjach, należy zaktualizować zawartość usługi Active Directory, a następna synchronizacja spowoduje zaktualizowanie informacji na wizytówce.

Gdy pole usługi Active Directory jest puste dla działu lub menedżera, usługa Webex Teams nie wyświetla etykiet dla tych sekcji.

Te informacje są widoczne tylko w Twojej firmie, osoby z zewnątrz w przestrzeniach nie zobaczą tych informacji.