Kada koristite Cisco sinhronizator direktorijuma za sinhronizaciju informacija korisnika iz aktivnog direktorijuma vaše kompanije, aplikacija Webex prikazuje sledeće dodatne informacije na kontakt karticama vašeg korisnika:

  • Uloga

  • Odeljenje

  • Menadžer

Prikažite nečiju kontakt podaci

Više informacija o konektoru cisco direktorijuma potražite u uputstvo za primenu za Cisco sinhronizator direktorijuma .

Stvari koje treba da imate na umu

Informacije prikazane za ulogu, odeljenje i menadžer su preuzete iz evidencije vašeg Active Directory. Da biste uneli promene u ove informacije, morate da ažurirate sadržaj u svojoj Active Directory a sledeća sinhronizacija će ažurirati informacije na kartica kontakta.

Kada je polje aktivnog direktorijuma prazno za "Odeljenje" ili "Menadžer", aplikacija Webex ne prikazuje oznake za te odeljke.

Ove informacije su vidljive samo u vašoj kompaniji. Spoljne osobe u prostorima neće videti ove informacije.