Kada koristite Cisco Directory Connector za sinhronizaciju informacija korisnika iz aktivnog direktorijuma preduzeća, Webex Teams prikazuje sledeće dodatne informacije na kontakt karticama vašeg korisnika:

  • Uloga

  • Odeljenje

  • Menadžer

Više informacija o konektoru Cisco direktorijuma potražite u vodiču za primenu konektora Cisco kataloga .

Stvari koje treba da imate na umu

Prikazane informacije za ulogu, odeljenje i menadžer preuzete su iz aktivnog direktorijuma vašeg preduzeća. Da biste napravili bilo kakve promene u ovim informacijama, morate ažurirati sadržaj u aktivnom direktorijumu i sledeća sinhronizacija će ažurirati informacije na kartici kontakta.

Kada je polje aktivnog direktorijuma prazno za odeljenje ili menadžer, Webex Teams ne prikazuje oznake za te odeljke.

Ove informacije su vidljive samo u vašem preduzeću, spoljni ljudi u prostorima neće videti ove informacije.