När du Kataloganslutning Cisco Kataloganslutning din användarinformation från företagets Active Directory visas följande information Webex Teams i användarens kontaktkort:

  • Roll

  • Avdelning

  • Chef

Mer information om Cisco Kataloganslutning finns i Distributionsguide för Cisco Kataloganslutning .

Tänk på följande

Informationen som visas för roll, avdelning och chef tas från företagets Active Directory. Om du vill göra ändringar i den här informationen måste du uppdatera innehållet i Active Directory så kommer informationen i nästa synkronisering att uppdateras kontaktkort.

När fältet för Active Directory är tomt för avdelning eller Webex Teams visas inte etiketterna för dessa avsnitt.

Den här informationen är endast synlig inom ditt företag, externa personer i utrymmen kan inte se den här informationen.