Keď používate Cisco Directory Connector na synchronizáciu informácií o používateľovi z aktívneho adresára vašej spoločnosti, aplikácia Webex zobrazí na kartách kontaktov používateľa nasledujúce dodatočné informácie:

  • Úloha

  • oddelenie

  • manažér

Zobraziť kontaktné informácie niekoho

Ďalšie informácie o Cisco Directory Connector nájdete v časti Sprievodca nasadením pre Cisco Directory Connector .

Na čo treba pamätať

Informácie zobrazené pre rolu, oddelenie a manažéra sú prevzaté z adresára Active Directory vašej spoločnosti. Ak chcete tieto informácie zmeniť, musíte aktualizovať obsah vo svojom adresári Active Directory a pri ďalšej synchronizácii sa aktualizujú informácie na karte kontaktu.

Keď je pole aktívneho adresára prázdne pre oddelenie alebo manažéra, aplikácia Webex nezobrazuje štítky pre tieto sekcie.

Tieto informácie sú viditeľné iba vo vašej spoločnosti, externí ľudia v priestoroch ich neuvidia.