כאשר אתה משתמש ב - Cisco Directory Connector כדי לסנכרן את פרטי המשתמש שלך מהספרייה הפעילה של החברה שלך, Webex מציג את המידע הנוסף הבא בכרטיסי יצירת הקשר של המשתמש שלך:

  • תפקיד

  • מחלקה

  • מנהל

למידע נוסף על מחבר ספריית סיסקו, עיין במדריך הפריסה של מחבר ספריית סיסקו.

דברים שכדאי לזכור

המידע המוצג עבור תפקיד, מחלקה ומנהל נלקח מהמדריך הפעיל של החברה שלך. כדי לבצע שינויים במידע זה, עליך לעדכן את התוכן בספריה הפעילה שלך והסנכרון הבא יעדכן את המידע בכרטיס יצירת הקשר.

כאשר שדה הספריה הפעיל ריק עבור מחלקה או מנהל, Webex אינו מציג את התוויות עבור סעיפים אלה.

מידע זה גלוי רק בתוך החברה שלך, אנשים חיצוניים במרחבים לא יראו מידע זה.