Når du bruker Cisco Directory Connector til å synkronisere brukerens informasjon fra firmaets Active Directory, viser Webex Teams følgende tilleggsinformasjon i brukerens kontaktkort:

  • Rolle

  • Avdeling

  • Administrator

For mer informasjon om Cisco Directory Connector, se Distribusjonsveiledning for Cisco Directory Connector .

Ting du bør huske på

Informasjonen som vises for rolle, avdeling og overordnet, hentes fra firmaets Active Directory. Hvis du vil gjøre endringer i denne informasjonen, må du oppdatere innholdet i Active Directory, og neste synkronisering vil oppdatere informasjonen på kontaktkortet.

Når Active Directory-feltet er tomt for avdeling eller overordnet, viser ikke Webex Teams etikettene for disse inndelingene.

Denne informasjonen er bare synlig i firmaet. Eksterne personer i områder ser ikke denne informasjonen.