Pokud používáte konektor adresáře Cisco k synchronizaci informací o uživateli ze služby Active Directory ve vaší společnosti, aplikace Webex zobrazí na kartách kontaktů uživatele následující další informace:

  • Role

  • Oddělení

  • Manažer

Zobrazení něčích kontaktní údaje

Další informace o konektoru adresáře Cisco naleznete v Průvodci nasazením konektoru adresáře Cisco .

Co je třeba mít na paměti

Zobrazené informace o roli, oddělení a manažerovi jsou převzaty ze služby Active Directory vaší společnosti. Chcete-li provést jakékoli změny těchto informací, musíte aktualizovat obsah ve službě Active Directory a další synchronizace bude aktualizovat informace na kartě kontaktu.

Pokud je pole služby Active Directory prázdné pro oddělení nebo správce, aplikace Webex nezobrazí popisky těchto sekcí.

Tyto informace jsou viditelné pouze ve vaší společnosti, externí osoby v prostorech tyto informace neuvidí.