Když používáte Cisco Directory Connector k synchronizaci informací o uživateli ze active directory vaší společnosti, Webex Teams zobrazí na kartách kontaktů uživatele následující další informace:

  • Role

  • Oddělení

  • Manažer

Další informace o konektoru Cisco Directory Connector naleznete v příručce k nasazení konektoru Cisco Directory Connector .

Co je třeba mít na paměti

Zobrazené informace pro roli, oddělení a manažera jsou převzaty ze služby Active Directory vaší společnosti. Chcete-li tyto informace změnit, musíte aktualizovat obsah služby Active Directory a další synchronizace aktualizuje informace na kartě kontaktu.

Pokud je pole služby Active Directory prázdné pro oddělení nebo správce, Webex Teams nezobrazí popisky pro tyto oddíly.

Tyto informace jsou viditelné pouze ve vaší společnosti, externí lidé v prostorech tyto informace neuvidí.