1

В среща щракнете Показване на лентата с менюта > Среща> Настройки на срещата .

2

В уебинар щракнете Показване на лентата с менюта > Уебинар> Настройки на уебинара .


 

Можете също да щракнете върху стрелката за падащо меню на за аудио настройки.

3

За аудио настройки щракнете аудио и след това превъртете до Webex смарт аудио .

  • Премахване на шума — Премахва всички фонови шумове.

  • Оптимизирайте за моя глас — Премахва всички фонови шумове и фоновия говор.

  • Оптимизирайте за всички гласове — Премахва всички фонови шумове и подобрява всички гласове наблизо.

  • Музикален режим —Други чуват оригиналния звук, когато свирите на инструмент или пеете. За повече информация относно музикалния режим вж Активирайте музикалния режим в Webex Meetings и Webex Webinars .