1

Ve schůzce klikněte na Zobrazit řádek nabídek > >nastaveníschůzky.

2

Ve webináři klikněte na Zobrazit řádek nabídek > Webinář > Nastaveníwebináře.


 

Můžete také kliknout na šipku rozevíracího seznamu v nastavení zvuku pro.

3

Pro nastavení zvuku klikněte na Zvuk a pak přejděte na Inteligentní zvukWebex.

  • Odstranění šumu– Odstraní veškerý šum na pozadí.

  • Optimalizovat pro můj hlas– Odstraní veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  • Optimalizovat pro všechny hlasy– Odstraní veškerý šum na pozadí a vylepší všechny hlasy v okolí.

  • Režim Hudba – Ostatní slyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o hudebním režimu naleznete v tématu Povolení hudebního režimu ve schůzkách Webex a webináříchWebex.