1

Na schůzce klikněte na možnost Zobrazit panel nabídek > Schůzka > Nastavení schůzky.

2

Ve webináři klikněte na možnost Zobrazit panel nabídek > Webinář > Nastavení webináře.


 

Nastavení zvuku můžete také kliknout na šipku rozevíracího seznamu .

3

Pro nastavení zvuku klikněte na možnost Zvuk a poté přejděte na možnost Smart Audio Webex.

  • Odstranění hluku – Odstraňuje veškerý šum na pozadí.

  • Optimalizovat pro můj hlas – Odstraňuje veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  • Optimalizovat pro všechny hlasy – Odstraní veškerý šum na pozadí a vylepší všechny hlasy v okolí.

  • Režim hudby –Ostatní slyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o režimu hudby naleznete zde Povolte režim hudby v Webex Meetings a Webex Webinars .