1

Klikk Vis menylinje > møte > møteinnstillingeri et møte.

2

I et webinar klikker du på Vis menylinje > webinar > webinarinnstillinger.


 

Du kan også klikke rullegardinpilen på for lydinnstillinger.

3

For lydinnstillinger klikker du Lyd og blar deretter til Webex smartlyd.

  • Støyfjerning– Fjerner all bakgrunnsstøy.

  • Optimaliser for stemmenmin – Fjerner all bakgrunnsstøy og bakgrunnstale.

  • Optimaliser for alle stemmer– Fjerner all bakgrunnsstøy og forbedrer alle stemmer i nærheten.

  • Musikkmodus– Andre hører den opprinnelige lyden når du spiller av et instrument eller synger. Hvis du vil ha mer informasjon om musikkmodus, kan du se Aktivere musikkmodus i Webex Meetings og Webex Webinars.