1

Podczas spotkania kliknij pozycję Pokaż pasek menu > ustawienia spotkania > spotkania.

2

W webinarium kliknij Pokaż pasek menu > Ustawieniawebinaru > webinaru.


 

Możesz także kliknąć strzałkę listy rozwijanej na ustawieniach audio.

3

Aby uzyskać ustawienia audio, kliknij audio , a następnie przewiń do webex smart audio.

  • Usuwanieszumów — usuwa wszystkie szumy tła.

  • Optymalizuj pod kątem mojego głosu— usuwa wszystkie szumy tła i mowę w tle.

  • Optymalizuj pod kątem wszystkich głosów— usuwa wszystkie szumy tła i wzmacnia wszystkie głosy w pobliżu.

  • Trybmuzyczny — inne osoby słyszą oryginalny dźwięk, gdy grasz na instrumencie lub śpiewasz. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu muzycznego, zobacz Włączanie trybu muzycznego w spotkaniach Webex i webinariachWebex.