1

Na sastanku izaberite stavku Prikaži traku sa menijima > postavke > sastanka.

2

U vebinaru izaberite stavku Prikaži traku sa menijima > Webinar > Webinar postavke.


 

Takođe možete da kliknete na strelicu padajućeg menija za audio postavke.

3

Za audio postavke kliknite na dugme Audio, a zatim se pomerite do Webex pametnog zvuka.

  • Uklanjanje buke– Uklanja svu pozadinsku buku.

  • Optimizujte za moj glas –Uklanja svu pozadinsku buku i govor u pozadini.

  • Optimizujte za sve glasove– Uklanja svu pozadinsku buku i pojačava sve glasove u blizini.

  • Muzički režim– Drugi čuju originalni zvuk kada svirate neki instrument ili pevate. Više informacija o muzičkom režimu potražite u članku Omogućavanje muzičkog režima u Webex sastancima i Webex Webinars.