1

Na sastanku izaberite stavku Prikaži traku sa menijima > na > sastanku.

2

Na vebinaru kliknite na opciju "Prikaži traku menija" > na > vebinara.


 

Takođe možete da kliknete na padajuću strelicu na audio postavkama.

3

Za audio podešavanja kliknite na "Audio", a zatim se pomerite do Webex pametni zvuk.

  • Uklanjanje buke– uklanja sve pozadinski šum.

  • Optimizuj za moj glas – uklanja sve pozadinski šum i pozadinski govor.

  • Optimizuj za sve glasove – uklanja sva pozadinska buka i poboljšava sve obližnje glasove.

  • Režim muzike – drugi čuju originalni zvuk kad svirate na instrumentu ili pevate. Više informacija o režimu muzike potražite u članak Omogućavanje režima muzike u Webex Meetings i Webex Webinars.