1

I ett möte klickar du på Visa menyraden >Möte > Inställningar för möte.

2

Klicka på Visa menyraden i ett webbsinar>på > webbsinglarinställningar.


 

Du kan också klicka på rullgardingspilen på för ljudinställningar.

3

För ljudinställningar klickar du på Ljud och bläddrar sedan till Webex smart audio.

  • Borttagning avstörande ljud – tar bort allt bakgrundsljud.

  • Optimera för min röst– tar bort allt bakgrundsljud och allt bakgrundsmeddelande.

  • Optimera för alla störandeljud—Tar bort allt bakgrundsljud och ökar alla störande ljud i närheten.

  • Musikläge– andra hör originalljudet när du spelar ett instrument eller en sing. För mer information om musikläge, se Aktivera musikläge i Webex Meetings och Webex webbsinglar.