1

Na sastanku kliknite Pokaži traku izbornika > postavke sastanka > sastanka.

2

U webinaru kliknite Pokaži traku izbornika > postavke webinara > webinara.


 

Također možete kliknuti strelicu padajućeg izbornika na za postavke zvuka .

3

Za postavke zvuka kliknite Zvuk , a zatim se pomaknite na pametni zvuk webexa.

  • Uklanjanjebuke – uklanja svu pozadinsku buku.

  • Optimiziraj za moj glas– uklanja svu pozadinsku buku i pozadinski govor.

  • Optimiziraj za sve glasove– uklanja svu pozadinsku buku i poboljšava sve glasove u blizini.

  • Način glazbe– drugi čuju izvorni zvuk dok svirate instrument ili pjevate. Dodatne informacije o glazbenom načinu rada potražite u članku Omogućivanje glazbenog načina rada u webex sastancima i webinarima web-aplikacijaWebex.