1

בפגישה, לחץ על הצג את שורת התפריטים > את הגדרותהפגישה > פגישה.

2

בסמינר מקוון, לחץ על הצג שורת תפריטים > וובינר > הגדרותסמינרים מקוונים.


 

ניתן גם ללחוץ על החץ הנפתח בהגדרות השמע.

3

להגדרות שמע, לחץ על שמע ולאחר מכן גלול אל שמעחכם Webex.

  • הסרת רעש - הסרת כל רעשי הרקע.

  • בצע מיטוב לקול שלי - הסרת כל רעשי הרקע והדיבורים ברקע.

  • בצע מיטוב לכל הקולות – הסרת כל רעשי הרקע ושיפור כל הקולות בקרבת מקום.

  • מצב מוזיקה - אנשים אחרים שומעים את הקול המקורי כשאתה מנגן בכלי נגינה או שר. לקבלת מידע נוסף על מצב מוזיקה, ראה הפעלת מצב מוזיקה ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars.