Можете да активирате следните конфигурации от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете Конфигурации на устройства статия за повече информация как да получите достъп до него.

Когато се отвори уеб интерфейсът на устройството, изберете Настройки под Настройвам раздела и изберете конфигурация

  • Конфигурация > WebEngine > режим: Избирам На за да активирате уеб двигателя.

  • Конфигурация > WebEngine > Характеристика > LocalWebAppManagement: Избирам позволен ако искате потребителят да добавя, редактира и изтрива уеб приложения от менюто с настройки на устройството. Когато е зададено на Не е позволено списъкът с уеб приложения е достъпен в менюто с настройки, но не е възможно да ги добавяте, редактирате или изтривате. Когато е зададено на Изключено, уеб приложенията са не в менюто с настройки на устройството.


Уеб приложенията, конфигурирани в Control Hub или в редактора на разширения на потребителския интерфейс, се виждат в списъка с уеб приложения под Външно управлявани уеб приложения, но не е възможно да ги редактирате или изтриете от устройството.