Du kan aktivera följande konfigurationer via enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När du har öppnat enhetens webbgränssnitt väljer du Inställningar på fliken Konfiguration och väljer sedan konfigurationen :

  • Konfiguration > Webbmotor > Läge: Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Konfiguration > Webbmotor > Funktioner > LocalWebAppManagement : Välj Tillåt om du vill att användaren ska kunna lägga till, redigera och ta bort webbappar via menyn Inställningar på enheten. Om du anger Tillåt inte är listan med webbappar tillgänglig på menyn Inställningar, men det går inte att lägga till, redigera eller ta bort dem. Om du anger Av visas inte webbappar på enhetens inställningsmeny.


Webbappar som har konfigurerats i Control Hub eller i gränssnittets redigeringstillägg visas i listan med webbappar under Externt hanterade webbappar, men det går inte att redigera eller ta bort dem från enheten.