Následující konfigurace můžete povolit z lokálního webového rozhraní zařízení. Další informace o tom, jak k němu přistupovat, naleznete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte možnost Nastavení na kartě Nastavení a vyberte konfiguraci

  • Konfigurace > WebEngine > Režim: Pro povolení webového motoru vyberte možnost Zapnuto.

  • Konfigurace > WebEngine > Funkce > LocalWebAppManagement: Pokud chcete, aby uživatel přidával, upravoval a mazal webové aplikace z nabídky nastavení na zařízení, vyberte možnost Povoleno. Pokud je nastaveno NotAllowed, seznam webových aplikací je přístupný v nabídce nastavení, ale není možné je přidávat, upravovat ani mazat. Pokud je nastaveno na Vypnuto, webové aplikace nejsou v nabídce nastavení zařízení.


Webové aplikace nakonfigurované v Control Hubu nebo v editoru rozšíření uživatelského rozhraní jsou viditelné v seznamu webových aplikací v části Externě spravované webové aplikace, ale není možné je ze zařízení upravovat ani mazat.