Du kan aktivere følgende konfigurasjoner fra enhetens lokale nettgrensesnitt. Les Enhetskonfigurasjoner artikkelen for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Når nettgrensesnittet til enheten er åpnet, velg Innstillinger under Oppsett fanen, og velg konfigurasjon

  • Konfigurasjon > WebEngine > Modus: Velge for å aktivere webmotoren.

  • Konfigurasjon > WebEngine > Funksjoner > LocalWebAppManagement: Velge tillatt hvis du vil at brukeren skal legge til, redigere og slette nettapper fra innstillingsmenyen på enheten. Når satt til Ikke tillatt Nettapplisten er tilgjengelig i innstillingsmenyen, men det er ikke mulig å legge til, redigere eller slette dem. Når satt til Av, er nettappene ikke i innstillingsmenyen til enheten.


Nettappene som er konfigurert på Control Hub eller i UI-utvidelsesredigeringen er synlige i nettapplisten under Eksternt administrerte nettapper, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.